Ankieta dla studenta

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Jest to ankieta dotycząca systemów wartości oraz celów życiowych. Jej wyniki pozostaną w pełni anonimowe i posłużą wyłącznie w celach naukowych. Proszę o uważne przeczytanie każdego z pytań i poleceń. Ważne jest aby pracować z poniższą ankietą tak długo jak będzie trzeba, tak by udzielone odpowiedzi przedstawiały rzeczywiste odczucia i zachowania.
 • 1. Na początek określ swoją płeć: *

 • 2. Wpisz swój wiek: *

 • 3. Przeczytaj uważnie poniższą listę wartości (są one w porządku alfabetycznym). Następnie wstaw obok wartości najważniejszej dla Ciebie liczbę 1, potem liczbę 2 obok tej, która zajmuje drugie miejsce pod względem ważności i tak dalej, aż dojdziesz do 18-tej wartości, która powinna być dla Ciebie najmniej ważna.
  Uważaj aby liczby się nie powtarzały.
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Oto druga lista 18 wartości. Uporządkuj je pod względem ważności dla Ciebie, podobnie jak poprzednie. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. W jakim stopniu kierujesz się w życiu uznawanymi wartościami? *

 • 6. Czy podejmując decyzje, pamiętasz o swoich celach i planach życiowych? *

 • 7. Oto lista wybranych celów życiowych. Oceń wagę poszczególnych celów dla Ciebie, gdzie 1 oznacza najmniej ważny cel, zaś 5 najważniejszy (wartości mogą się powtarzać). *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Trwała miłość  
  Szczęście rodziny  
  Przyjaźń  
  Rozwój osobisty  
  Pieniądze  
  Własna niezależność  
  Akceptacja siebie  
  Pomoc innym  
  Kariera zawodowa  
  Życie zgodne z religią  
  Atrakcyjny wygląd  
  Władza  
  Wykształcenie  
  Wpływ na politykę i kraj  
  Ochrona środowiska  
  Radość z życia  
 • 8. Kto jest dla Ciebie autorytetem, wzorem do naśladowania? (można wybrać kilka możliwości) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czym kierowałeś(aś) się przy wyborze kierunku studiów? (zaznacz 1-2 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Co chciałbyś robić po zakończeniu studiów? *

 • 11. Co masz zamiar robić w przypadku braku pracy po studiach? *

 • 12. Co według Ciebie najbardziej wpływa na szczęście rodzinne? (wybierz 1-2 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy chciał(a)byś założyć rodzinę? *

 • 14. Jeżeli na poprzednie pytanie odpowiedziałeś(aś) TAK, teraz odpowiedz dlaczego chciał(a)byś założyć rodzinę? wybierz 1-2 odpowiedzi (jeśli odpowiedziałe(a)ś NIE, możesz opuścić to pytanie)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Jaki standard życia planujesz osiągnąć? *

 • 16. Jak oceniasz swoje możliwości w zrealizowaniu wyznaczonych celów? *

 • 17. Czy realizujesz swoje zamierzenia, nawet mimo napotykanych przeszkód? *

 • 18. Co robisz, gdy jakaś osoba, rzecz, idea lub sytuacja utrudniają Ci zrealizowanie Twoich planów? *

 • 19. Określ w skali od 1 do 5 (gdzie 1 to najniższy wpływ, a 5 największy) stopień wpływu jaki wywierają na Twoje plany: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  opinia rodziny  
  opinia znajomych  
  sytuacja polityczno-gospodarcza kraju  
  wyznawana religia  
  Twoja sytuacja materialna  
  Twoje sumienie (system wartości)  
 • 20. Starasz się o awans w pracy, jednak Twój szef wydaje się tego nie dostrzegać. Co robisz by to zmienić? *

 • 21. Od kilku dni Twój dobry przyjaciel jest dla Ciebie niemiły. Jak na to reagujesz? *

 • 22. Jeśli masz z czymś problem czy zdarza Ci się prosić o pomoc? Jeśli tak to, kogo najczęściej? *

 • 23. Jak sądzisz, co może uniemożliwić Ci osiągnięcie upragnionego celu? (wybierz 1-2 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 24. Jak daleko sięgają Twoje plany życiowe? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...