Potęga Chin i Indii w 2012 i w 2030r.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Oceń każdy czynnik potęgi INDII w 2012r. w skali 0-10. *

  8 – 10 punktów: supermocarstwo (8 - poniżej średniego, 9 - średni, 10- powyżej średniego);
  5 – 7 punktów: wielkie mocarstwo (5 - poniżej średniego, 6 – średni, 7 – powyżej średniego);
  2 – 4 punktów: mocarstwo regionalne (2 – poniżej średniego, 3 – średni, 4 powyżej średniego);
  1 punkt: państwo małe.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Terytorium  
  Zasoby naturalne  
  Ludność  
  Polityka wewnętrzna  
  Polityka zagraniczna  
  Gospodarka  
  Armia  
  Nauka i oświata  
  Religia i kultura  
 • 2. Oceń każdy czynnik potęgi INDII w 2030r. w skali 0-10 *

  8 – 10 punktów: supermocarstwo (8 - poniżej średniego, 9 - średni, 10- powyżej średniego);
  5 – 7 punktów: wielkie mocarstwo (5 - poniżej średniego, 6 – średni, 7 – powyżej średniego);
  2 – 4 punktów: mocarstwo regionalne (2 – poniżej średniego, 3 – średni, 4 powyżej średniego);
  1 punkt: państwo małe.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Terytorium  
  Zasoby naturalne  
  Ludność  
  Polityka wewnętrzna  
  Polityka zagraniczna  
  Gospodarka  
  Armia  
  Nauka i oświata  
  Religia i kultura  
 • 3. Oceń każdy czynnik potęgi Chin w 2012r. w skali 0-10 *

  8 – 10 punktów: supermocarstwo (8 - poniżej średniego, 9 - średni, 10- powyżej średniego);
  5 – 7 punktów: wielkie mocarstwo (5 - poniżej średniego, 6 – średni, 7 – powyżej średniego);
  2 – 4 punktów: mocarstwo regionalne (2 – poniżej średniego, 3 – średni, 4 powyżej średniego);
  1 punkt: państwo małe.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Terytorium  
  Zasoby naturalne  
  Ludność  
  Polityka wewnętrzna  
  Polityka zagraniczna  
  Gospodarka  
  Armia  
  Nauka i oświata  
  Religia i kultura  
 • 4. Oceń każdy czynnik potęgi Chin w 2030r. w skali 0-10 *

  8 – 10 punktów: supermocarstwo (8 - poniżej średniego, 9 - średni, 10- powyżej średniego);
  5 – 7 punktów: wielkie mocarstwo (5 - poniżej średniego, 6 – średni, 7 – powyżej średniego);
  2 – 4 punktów: mocarstwo regionalne (2 – poniżej średniego, 3 – średni, 4 powyżej średniego);
  1 punkt: państwo małe.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Terytorium  
  Zasoby naturalne  
  Ludność  
  Polityka wewnętrzna  
  Polityka zagraniczna  
  Gospodarka  
  Armia  
  Nauka i oświata  
  Religia i kultura  

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...