Ankieta - Wspieranie uzdolnień

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Jestem uczniem Gimnazjum ? klasa *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Płeć *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Czy atmosfera naszej szkoły sprzyja odkrywaniu, rozwijaniu i prezentowaniu Twoich zdolności, zainteresowań i umiejętności? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. W jaki sposób szkoła umożliwia Ci zaprezentowanie, rozwijanie Twoich zainteresowań i umiejętności? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Czy jesteś zadowolony z osiąganych przez siebie wyników? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Czy znasz niektóre techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Czy wykorzystujesz podczas nauki poznane techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Czy wiesz, że Szkolny Wolontariat oferuje pomoc koleżeńską w nauce? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy znasz swoje preferencje do uczenia się? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Jesteś: *

 • 11. Czy czujesz się odpowiedzialny za własny rozwój? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Czy dokumentujesz swój rozwój, prowadząc portfolio? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy masz możliwość zaprezentowania w szkole swoich osiągnięć i dokonań? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Czy rozwijasz swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczęszczając na zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszej szkole? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy zajęcia pozalekcyjne są dla Ciebie atrakcyjne? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...