Narzędzia TIK

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Które z podanych narzędzi TIK pomogło Ci zrozumieć i lepiej zapamiętać zagadnienia/tematy poruszane na lekcjach matematyki? *

  Możesz wybrać więcej niżjedną odpowiedź.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Które z wykorzystywanych podczas lekcji narzędzi TIK wykorzystujesz ucząc się w domu? *

  Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Jakie narzędzie TIK wykorzystywane przez nas na zajęciach spowodowało, że bardziej niż
  zwykle zaangażowałaś/eś się w uczenie się podczas lekcji?
  *

  Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Z którego z wymienionych narzędzi TIK chciałbyś częściej korzystać na lekcjach matematyki? *

  Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...