życie seksualne młodzieży

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • czynniki wpływające na podjęcie życia seksualnego młodzieży - materaiły do pracy licencjackiej
 • 1. Z czym kojarzy Ci się słowo dojrzałość? *

 • 2. Gdzie według Ciebie można odnaleźć najdokładniejsze informacje o seksualności człowieka? *

 • 3. Gdzie uzyskałeś/uzyskałaś pierwsze informacje o seksualności człowieka? *

 • 4. Czy jesteś Katolikiem? (przy odp. nie- proszę przejść do pytania numer 8) *

 • 5. Jak często uczestniczysz we Mszy świętej? *

 • 6. Czy znasz poglądy Kościoła Katolickiego na temat współżycia seksualnego? *

 • 7. Czy zgadzasz się z poglądami Kościoła na temat współżycia seksualnego? *

 • 8. Jak często podczas rozmów z przyjaciółmi podejmujecie temat seksualności człowieka? *

 • 9. Czy według Ciebie osoby niepełnoletnie, które rpozpoczęły życie seksualne są w grupach rówieśniczych traktowane jako: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Jaki wpływ na twoją decyzję o podjęciu życia seksualnego mają twoi rodzice? *

 • 11. czy Twoi rodzice potrafią swobodnie rozmawiać na temat seksualności człowieka? *

 • 12. Czy według Ciebie media zachęcają do inicjacji seksualnej? *

 • 13. Czy odczuwasz wpływ reklam (telewizja,internet, gazety) na własną seksualność? *

 • 14. CZy masz stałego partnera? *

 • 15. Czy rozpocząłeś/rozpoczęłaś już życie seksualne? *

 • 16. w jakim wieku rozpocząłeś/rozpoczęłaś współżycie seksualne? *

 • 17. co w największym stopniu miało wpływ na twoją decvyzję o rozpoczęciu życia seksualnego? *

 • 18. jaką ocenę wystawiłbyś/wystawiłabys mediom za kształcenie seksualne młodzieży? *

 • 19. Czyuważąsz, że w dzisiejszych czasach jest duże przyzwolenie społeczne na współżycie przed ślubem? *

 • 20. Czy według Ciebie możliwość korzystania ze środków antykoncepcyjnych sprzyja podjęciu decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego? *

 • 21. Wymień 2 pozytywne i 2 negatywne strony rozpoczęcia życia seksualnego w okresie dojrzewania? *

 • 22. płeć *

 • 23. wiek *

 • 24. wykształcenie *

 • 25. miejsce zamieszkania *

 • 26. wykształcenie matki *

 • 27. wykształcenie ojca *

 • 28. proszę ponumerować wartości od najważniejszych dla ciebie do mniej ważnych: BóG- OJCZYZNA -MIłOść- PRZYJAźń- SEKS -WYKSZTAłCENIE --PRACA ROZRYWKA -TRADYCJA -RODZINA *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...