życie seksualne młodzieży

Zbieranie wyników zostało zakończone.

  • czynniki wpływające na podjęcie życia seksualnego młodzieży - materaiły do pracy licencjackiej
  • 1. Z czym kojarzy Ci się słowo dojrzałość? *

  • 2. Gdzie według Ciebie można odnaleźć najdokładniejsze informacje o seksualności człowieka? *

  • 3. Gdzie uzyskałeś/uzyskałaś pierwsze informacje o seksualności człowieka? *

  • 4. Czy jesteś Katolikiem? (przy odp. nie- proszę przejść do pytania numer 8) *

  • 5. Jak często uczestniczysz we Mszy świętej? *

  • 6. Czy znasz poglądy Kościoła Katolickiego na temat współżycia seksualnego? *

  • 7. Czy zgadzasz się z poglądami Kościoła na temat współżycia seksualnego? *

  • 8. Jak często podczas rozmów z przyjaciółmi podejmujecie temat seksualności człowieka? *

  • 9. Czy według Ciebie osoby niepełnoletnie, które rpozpoczęły życie seksualne są w grupach rówieśniczych traktowane jako: *

    Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
  • 10. Jaki wpływ na twoją decyzję o podjęciu życia seksualnego mają twoi rodzice? *

  • 11. czy Twoi rodzice potrafią swobodnie rozmawiać na temat seksualności człowieka? *

  • 12. Czy według Ciebie media zachęcają do inicjacji seksualnej? *

  • 13. Czy odczuwasz wpływ reklam (telewizja,internet, gazety) na własną seksualność? *

  • 14. CZy masz stałego partnera? *

  • 15. Czy rozpocząłeś/rozpoczęłaś już życie seksualne? *

  • 16. w jakim wieku rozpocząłeś/rozpoczęłaś współżycie seksualne? *

  • 17. co w największym stopniu miało wpływ na twoją decvyzję o rozpoczęciu życia seksualnego? *

  • 18. jaką ocenę wystawiłbyś/wystawiłabys mediom za kształcenie seksualne młodzieży? *

  • 19. Czyuważąsz, że w dzisiejszych czasach jest duże przyzwolenie społeczne na współżycie przed ślubem? *

  • 20. Czy według Ciebie możliwość korzystania ze środków antykoncepcyjnych sprzyja podjęciu decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego? *

  • 21. Wymień 2 pozytywne i 2 negatywne strony rozpoczęcia życia seksualnego w okresie dojrzewania? *

  • 22. płeć *

  • 23. wiek *

  • 24. wykształcenie *

  • 25. miejsce zamieszkania *

  • 26. wykształcenie matki *

  • 27. wykształcenie ojca *

  • 28. proszę ponumerować wartości od najważniejszych dla ciebie do mniej ważnych: BóG- OJCZYZNA -MIłOść- PRZYJAźń- SEKS -WYKSZTAłCENIE --PRACA ROZRYWKA -TRADYCJA -RODZINA *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...