Losy absolwentów

  • Ankieta dotycząca losów absolwentów Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku.


    Drodzy Absolwenci!

    W trosce o dobro następnych pokoleń młodych Polaków opuszczających mury naszej szkoły pragniemy poznać losy absolwentów Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku.

     Ankieta pomoże nam bliżej zapoznać się z Waszymi opiniami o szkole, osiągnięciami na terenie miasta, województwa i całego kraju. W tym celu prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji. Ankieta jest w całości anonimowa. Ankietę możecie również pobrać tutaj w postaci pliku - wypełnić ją i przesłać na adres e-mail naszej szkoły: Dziękujemy!

  • 1. Płeć

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
  • 2. Proszę podać swój wiek (w latach) *

    q
  • 3. Miejsce zamieszkania *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
  • 4. Czy warunki kształcenia w Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku były satysfakcjonujące (dostępność i różnorodność kółek zainteresowań, książek, czasopism, Internetu itp.)? *

    Kliknięcie aktywuje pytanie.
    W niewielkim stopniu
    2
    W dużym stopniu
  • 5. Po ukończeniu szkoły podjąłem/-am naukę w: *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
  • 6. Moje obecne wykształcenie to: *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...