WZW B i C. Świadomość społeczna.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Wiek: *

  Minimalna wartość to 35, a maksymalna 50.
  q
 • 2. Płeć: *

 • 3. Stan cywilny: *

 • 4. Miejsce zamieszkania: *

 • 5. Wykształcenie: *

 • 6. Czy wirusowe zapalenie wątroby typu B i C jest chorobą zakaźną? *

 • 7. Jakie wirusy wywołują wirusowe zapalenie wątroby typu B i C? *

 • 8. Jakimi drogami mogą szerzyć się wirusy zapalenia wątroby typu B i C? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Jakie zna Pan/i objawy *

  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  Zmęczenie Zmniejszenie apetytu Zażółcenie skóry Nudności Osłabienie siły mięśni Wodobrzusze Nie znam żadnych
  WZW B  
  WZW C  
 • 10. Jakie sytuacje stanowią ryzyko zakażenia WZW B i C? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. W Polsce WZW B jest zakażonych: *

 • 12. W Polsce WZW C jest zakażonych: *

 • 13. Na świecie WZW B jest zakażonych: *

 • 14. Na świecie WZW C jest zakażonych: *

 • 15. Postać przewlekła może dotyczyć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak, często Tak, czasem Nie Nie wiem
  WZW B  
  WZW C  
 • 16. Bezobjawowo może przebiegać: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak, zawsze Tak, często Nie Nie wiem
  WZW B  
  WZW C  
 • 17. Czy żółtaczka występuje w każdym przypadku *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak Nie Nie wiem
  WZW B  
  WZW C  
 • 18. Czy tzw. żółtaczka pokarmowa wywoływana jest przez wirusy zapalenia wątroby typu B lub C? *

 • 19. Jakie wg Pana/Pani mogą być konsekwencje zdrowotne wywoływane przez wirusy HBV i HCV? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Istnieje możliwość całkowitego wyleczenia osoby zakażonej: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak Nie Nie wiem
  WZW B  
  WZW C  
 • 21. Istnieje szczepionka przeciw: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak Nie Nie wiem
  WZW A  
  WZW B  
  WZW C  
 • 22. Który z wymienionych wirusów wg Pana/Pani jest najbardziej zakaźny? *

 • 23. Czy którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji odnosi się do Pana/Pani? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 24. Czy robił/a Pan/i kiedykolwiek badania w celu wykrycia wirusa HBV lub HCV? *

 • 25. Czy obawia się Pan/i, że może się zarazić wirusem zapalenia wątroby typu B lub C? *

 • 26. Jaką ma Pan/i wiedzę o wirusowych zapaleniach wątroby? *

 • 27. Jak ocenia Pan/i dostęp do informacji na temat WZW B i C? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 28. Skąd czerpie Pan/i wiedzę na temat zakażenia wirusem HBV i HCV? *

 • 29. Czy chciał(a)by Pan/i dowiedzieć się więcej o wirusowych zapaleniach wątroby? *

 • 30. Akcja, której ideą jest edukacja na temat zagrożeń związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B oraz popularyzacja szczepień ochronnych w Polsce to: *

 • 31. Jak potocznie nazywany jest wirus HCV? *

 • 32. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV to: *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...