Aktywność fizyczna wśród osób dorosłych

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Ankieta sprawdza aktywność fizyczną osób dorosłych, jakie są powody, rodzaje i konsekwencje jej podejmowania.
 • 1. Co było powodem podjęcia przez Panią/ Pana aktywności fizycznej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Kto lub co, zainspirowało Panią/ Pana do uprawiania aktywności fizycznej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Jaką formę aktywności fizycznej Pani/Pan preferuje? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jak często podejmuje Pani/ Pan aktywności fizyczną? *

 • 5. Czy odczuwa Pani/Pan pozytywne skutki podjęcia aktywności ruchowej? *

 • 6. Jeśli odpowiedziała Pani/Pan "tak", proszę podać jakie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Jakie zmiany zauważyła Pani/Pan w swojej sprawności fizycznej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jakie czynniki najbardziej zachęcają Panią/Pana do ćwiczeń? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Jakiego rodzaju zajęcia są to (forma organizacyjna)? *

 • 10. Jak długo uczęszcza Pani/Pan na zajęcia? *

 • 11. Jakie cele podczas ćwiczeń są dla Pani/Pana najważniejsze? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Czy Pani/ Pana zdaniem ludzie mają świadomość znaczenie aktywności fizycznej? *

 • 13. Jakie są przeszkody w podejmowaniu przez ludzi aktywności fizycznej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Proszę podać wiek *

 • 15. Proszę podać płeć *

 • 16. Proszę podać zawód *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...