Praca źródłem stresu. Ankieta skierowana do osób wykonujących pracę

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki posłużą mi do napisania pracy licencjackiej w SWPS na temat stresu. Ankieta jest anonimowa. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Magda
 • 1. Płeć

 • 2. Rok urodzenia

 • 3. Staż pracy (ogółem)

 • 4. Czy kiedykolwiek miał(a) Pani/Pan do czynienia z uczuciem stresu w związku z wykonywaną pracą?

 • 5. Proszę o zaznaczenie najważniejszych dla Pani/Pana fizycznych warunków pracy wywołujących stres?
  (maksymalnie 2 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Proszę o zaznaczenie najczęściej stresujących Panią/Pana cech pracy wynikających z jej organizacji?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Proszę o zaznaczenie czynników stresowych, związanych z przeciążeniem pracą, które najczęściej wywołują u Pani/Pana stres?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Proszę o zaznaczenie stresujących czynników wynikających z zajmowanego przez Panią/Pana stanowiska pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Proszę o zaznaczenie społecznych elementów środowiska pracy, które u Pani/Pana najczęściej wywołują stres?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Czy myśląc o możliwości utraty pracy odczuwa Pani/Pan stres?

 • 11. Jakie czynniki dla Pani/Pana są źródłem stresu w pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Proszę zaznaczyć swoje odczucia, które zaobserwował(a) Pani/Pan w organizmie podczas przeżywania sytuacji stresującej w miejscu pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Proszę zaznaczyć na które z wymienionych niżej chorób zachorował(a) Pani/Pan bądź nastąpiło ich zaostrzenie w ciągu ostatniego roku?
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Proszę zaznaczyć dolegliwości, które zaostrzyły się w Pani/Pana organizmie w ciągu ostatniego roku:
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Proszę zaznaczyć możliwe skutki, które według Pani/Pana wystąpiły w wyniku stresującej pracy?
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 16. Ile dni pracy opuścił(a) Pani/Pan w ostatnim roku z powodu choroby?

 • 17. Czy w ostatnim roku miał(a) Pani/Pan wypadki drogowe?

 • 18. Czy zdarza się Pani/Panu, że drobne nieporozumienie może Panią/Pana bardzo zirytować?

 • 19. Czy zauważyła Pani/Pan u siebie wahania nastroju?

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...