Rekrutacja i selekcja w przedsięborstwach za szczególnym uwzględnieniemsektora finansowego

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Witam, Jestem studentką 3 roku Zarządzania Zasobami Ludziki w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Obecnie przygotowuję się do obrony pracy licencjackiej z zagadnienia Rekrutacji i selekcji pracowników w sektorze bankowości. Celem ankiety jest zbadanie sposobu rekrutacji i selekcji pracowników w sektorze bankowości. Ankieta przeznaczona jest dla obecnych i byłych pracowników banków oraz instytucji finansowych współpracujących z w/w sektorem. W ankiecie proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi, przypadku innej techniki odpowiedzi będą Państwo odpowiednio poinstruowani, Proszę pamiętać również, że ankieta jest anonimowa a jej wyniki będą badane zbiorczo a nie indywidualnie. Dziękuję
 • 1. Proszę o określenie czy jest Pani/Pan: *

 • 2. Czy w Pana/Pani miejscu pracy dokonuje/dokonywało się planowania rekrutacji pracowników? *

 • 3. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o wakacie w danej firmie? *

 • 4. Które z poniższych źródeł ofert pracy uważa Pan/Pani za najlepsze ? *

 • 5. Czy w Pana/Pani miejscu byłym/obecnym istnieje/istniał system komunikacji wewnętrznej? *

 • 6. Czy zwraca Pan/Pani uwagę na wewnętrzne ogłoszenia o pracę zamieszczane w firmie ? *

 • 7. Co skłoniło Pana/Panią do wyboru firmy w której jest Pan/Pani zatrudniony/a (można zaznaczyć kilka odp.)?: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Proszę wskazać jakie dokumenty Pan/Pani składał/a podczas rekrutacji (można zaznaczyć kilka odp.)?: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy przeprowadzana była z Panem/Panią rozmowa kwalifikacyjna: *

 • 10. Jeśli tak, to czy uważa Pan/Pani, że rozmowa/y kwalifikacyjna/e dokładnie oceniły Pana/Pani kwalifikacje na dane stanowisko:? *

 • 11. Z ilu etapów składał się Pana/Pani proces rekrutacji na stanowisko ostatnio zajmowane:? *

 • 12. Czy uważa Pan/Pani, że proces rekrutacji był przygotowany i przeprowadzony kompetentnie:? *

 • 13. Czy stresował/a się Pan/Pani podczas procesu rekrutacji: ? *

 • 14. Co Pana/Panią stresowało:? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy uważa Pan/Pani, że stres miał wpływ na przebieg procesu rekrutacji:? *

 • 16. Na którym etapie selekcji Pan/Pani najbardziej się stresował/a:? *

 • 17. Proszę wskazać jakiego rodzaju testy zostały wykorzystane w procesie selekcji:? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Czy wg. Pan/Pani oceny procesy rekrutacji i selekcji był przeprowadzony kompetentnie:? *

 • 19. Czy pamięta Pan/Pani pytanie, które mogło mieć wpływ na niepowodzenie w procesie rekrutacji:? *

 • 20. Proszę o podanie stanowiska na, które Pan/Pani obejmuje: *

 • 21. Proszę określić wielkość zatrudnienia danej firmy: *

 • 22. Proszę o zaznaczenie płci: *

 • 23. Proszę o zaznaczenie przedziału wiekowego w, którym Pan/ Pani się znajduje: *

 • 24. Proszę o zakreślenie poziomu wykształcenia: *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...