Aspiracje życiowe

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. O jakie wartości należy według ciebie zabiegać w życiu? *

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 2. Kto jest dla ciebie autorytetem (wzorem godnym do naśladowania)? *

   
   
   
   
 • 3. Czy według ciebie należy wyznaczać sobie odległe cele? *

   
   
   
 • 4. Czym kierowałeś się przy wyborze szkoły średniej?

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
 • 5. Co zamierzasz robić po ukończeniu szkoły średniej?

   
   
   
   
 • 6. Co zamierzasz zrobić w sytuacji braku pracy po ukończeniu szkoły?

   
   
   
   
   
   
 • 7. Czy zamierzasz w przyszłości kształcić się? Jeżeli tak to w jaki sposób? *

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
 • 8. Co według ciebie utrudnia realizacje osobistych aspiracji edukacyjnych? *

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
   
   
   
 • 9. Czy chciałbyś, aby twój przyszły dom (rodzina) był podobny do twojego domu rodzinnego? *

   
   
   
 • 10. Co twoim zdaniem zapewnia szczęście w rodzinie? *

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
   
   
   
 • 11. Czy chciałbyś w przyszłości założyć rodzinę? *

   
   
   
 • 12. Czy chciałbyś posiadać dzieci? *

   
   
   
 • 13. Jeżeli tak to ile dzieci chciałbyś posiadać? *

   
   
   
   
 • 14. Kim chciałbyś zostać w przyszłości? Wybierz jeden zawód *

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 15. Jaki standard życia zamierzasz osiągnąć w przyszłości? *

   
   
   
   
   
 • 16. Czy sądzisz, że spełnisz swoje aspiracje? Jak oceniasz postawę wobec przyszłości? *

   
   
   
   
   
 • 17. Metryczka.
  Płeć
  *

   
   
 • 18. Wiek *

 • 19. Miejsce stałego zamieszkania: *

   
   
   
   
 • 20. Jak oceniasz sytuację materialna w domu? *

   
   
   
   
   

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...