Ankieta dla Nauczycieli

 • Drodzy Nauczyciele Jestem studentką III roku Pedagogiki. W tym roku piszę pracę licencjacką dotyczącą dzieci zdolnych mających niskie osiągnięcia pomimo swych wybitnych umiejętności. Ankieta jest anonimowa, uzyskane informacje posłużą mi do ustalenia czy Syndrom ten dotyczy polskiej młodzieży. Proszę o uważne przeczytanie czytań i rzetelne odpowiedzi. Dziękuję
 • 1. 1.)Co według Pana/Pani oznacza pojęcie ?dziecko zdolne?? *

 • 2. 2.)Co Pan/Pani uważa za inteligentne zachowanie się? *

 • 3. 3.) Ile osób w Pana/Pani klasie posiada wybitne zdolności? (Jeśli w Pana/Pani klasie nie ma takich osób to proszę przejść do pytania nr.5). *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
   
   
 • 4. 4.) Jakiego rodzaju są to zdolności? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
   
 • 5. 5.) Czy Pan/Pani uważa, że dzieci zdolne wykorzystują w pełni swoje możliwości? ( Proszę napisać dlaczego Pan/Pani tak uważa). *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
 • 6. 6.) Czy Pan/Pani jako nauczyciel/nauczycielka robi wszystko, by umożliwić rozwój dzieciom zdolnym? (Jeśli odpowiedział/odpowiedziała Pan/Pani twierdząco proszę podać 1 przykład takiego działania). *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
 • 7. 7.) Czy Pan/Pani zna podstawę prawną dotyczącą pracy z uczniem zdolnym?( Jeżeli odpowiedział/odpowiedziała Pan/Pani twierdząco proszę podać jej nazwę). *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
 • 8. 8.) Czy Pan/Pani zauważył/zauważyła spadek osiągnięć uczniów zdolnych w swojej klasie?( Jeśli Pan/Pani odpowiedział/odpowiedziała negatywnie, proszę przejść do pytania nr.10). *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
 • 9. 9.) Co według Pana/Pani może mieć wpływ na spadek osiągnięć uczniów zdolnych? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
   
 • 10. 10.) Jeśli Pan/Pani zauważył/zauważyła słabe osiągnięcia ucznia zdolnego, to czy Pan/Pani próbował/próbowała zmotywować go do pracy nad poprawą osiągnięć? (Jeśli Pan/Pani odpowiedział/odpowiedziała twierdząco to proszę podać w jaki sposób). *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
 • 11. 11.) Z jakiego środowiska pochodzą dzieci zdolne w Pana/Pani klasie? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
   
 • 12. 12.) Jaki jest stosunek innych uczniów w Pana/Pani klasie do uczniów zdolnych? (Jeśli nie posiada Pan/Pani uczniów zdolnych w swojej klasie to proszę przejść do pytania nr.15). *

 • 13. 13.) Czy w porównaniu z uczniami przeciętnymi poświęca Pan/Pani więcej czasu dla dziecka zdolnego? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
 • 14. 14.) Czy dzieciom zdolnym zadaje Pan/Pani trudniejsze zadania niż dzieciom z przeciętnymi osiągnięciami? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
 • 15. 15.) Czy zachęca Pan/Pani dziecko zdolne do dodatkowej pracy? ( Jeśli Pan/Pani odpowiedział pozytywnie proszę podać w jaki sposób Pan/Pani to robi) *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
 • 16. 16.) Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych dotyczy dzieci zdolnych, które z różnych powodów (rodzinnych, szkolnych, cech wewnętrznych dziecka) mają słabe stopnie. Czy Pan/Pani uważa, że to dotyczy uczniów zdolnych w Pana/Pani klasie? (Jeśli odpowiedział Pan/Pani pozytywnie to proszę podać dlaczego Pan/Pani tak uważa). *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
 • 17. 1.) W jakim jest Pan/Pani wieku?* *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
 • 18. 2.) W jakiej szkole Pan/Pani uczy:* *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
   
   
 • 19. 3.) W jakim środowisku Pan/Pani uczy?* *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
Ładowanie...