Rekrutacja i selekcja pracowników

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Witam Jestem studentką 5-roku i w mojej pracy dyplomowej zajmuję się zagadnieniem rekrutacji i selekcji pracowników . W związku z tym, zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która wspomoże moje badania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane w mojej pracy naukowej. Z góry dziękuje za trud i poświęcony czas i proszę o szczere i przemyślane odpowiedzi.
 • 1. Płeć: *

 • 2. Wiek: *

 • 3. Status: *

 • 4. Wykształcenie: *

 • 5. Miejsce zamieszkania: *

 • 6. Z jakich źródeł korzystałaś/eś, bądź korzystasz przy poszukiwaniu pracy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Które uważasz za najskuteczniejsze? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jak długo trwały poszukiwania?

 • 9. Czy zamieściłaś/eś kiedykolwiek swoje CV na portalu internetowym i czy otrzymałeś odpowiedź na swoją aplikację? *

 • 10. Co skłoniło Pana/Panią do wyboru firmy w której jest Pan/Pani zatrudniona?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Proszę określić wielkość zatrudnienia w danej firmie?

 • 12. Proszę wskazać jakie dokumenty Pan/Pani składał/a podczas rekrutacji: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. W miarę możliwości proszę wskazać jakie rodzaje wywiadów zostały wykorzystane w procesie selekcji: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. W miarę możliwości proszę wskazać jakiego rodzaju testy zostały wykorzystane w procesie selekcji: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną na wstępie podały Panu/Pani opis stanowiska pracy: *

 • 16. Czy podczas procesu rekrutacji prowadzone były z Panem/Panią rozmowy dotyczące wynagrodzenia?

 • 17. Czy rozmowa/u kwalifikacyjna/e dokładnie oceniła Pana/Pani kwalifikacje na dane stanowisko: *

 • 18. Czy otrzymał Pan/Pani feedback (informację zwrotną) po procesie selekcyjnym: *

 • 19. Czy uważa Pan/Pani, że stres (jeśli wystąpił) miał wpływ na przebieg procesu rekrutacji i co go powodowało:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Na którym etapie selekcji Pan/Pani odpadł/a:

 • 21. Czy zna Pan/Pani przyczynę tego niepowodzenia, co nią było:

 • 22. Czy pamięta Pan/Pani pytanie, które mogło mieć wpływ na niepowodzenie w procesie rekrutacji?: *

 • 23. Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń:
  (proszę o wypełnienie przez osoby pracujące)

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak raczej tak nie wiem raczej nie nie
  pytania zadawane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej pozwoliły mi na lepsze zaprezentowanie się  
  dzięki udziałowi w zadaniach praktycznych poznałem/am swoje mocne/ słabe strony  
  zadania z którymi spotkałem/am się w czasie rekrutacji przybliżyły mi charakter pracy, a badane w nich umiejętności wykorzystuję w pracy  
  uważam, że proces rekrutacji i selekcji był przygotowany i przeprowadzony kompetentnie  
  istotny wpływ na otrzymanie propozycji pracy miał mój wiek  
  istotny wpływ na otrzymanie propozycji pracy miałam moja płeć  
  istotny wpływ na otrzymanie propozycji pracy miało moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe  

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...