Zabawy i gry w przedszkolu

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety skierowanej do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ankieta jest anonimowa a zebrane wyniki posłużą mi do napisania pracy dyplomowej dotyczącej zabaw i gier stosowanych w wychowaniu przedszkolnym.
 • 1. Jakie zabawy manipulacyjne stosuje Pani w pracy z dziećmi? *

 • 2. Jakiego materiału używa Pani do zabaw konstrukcyjnych? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Które z wymienionych zajęć opartych na konstruowaniu prowadzi Pani z dziećmi? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. W co najczęściej bawią się dzieci w przedszkolu? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Jakie zabawy i gry ruchowe stosuje Pani w wychowaniu przedszkolnym? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Jakie zabawy i gry dydaktyczne są stosowane przez Panią w przedszkolu? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Z jakimi obszarami edukacji łączy Pani zabawy *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jakie Pani zdaniem są funkcje zabawy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy dokształca się Pani w dziedzinie zabawy? *

 • 10. Z jakich źródeł korzysta Pani dokształcając się w dziedzinie zabaw i gier? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Jak często stosuje Pani zabawy w trakcie zajęć w przedszkolu? *

 • 12. Ile czasu w ciągu dnia dzieci poświęcają na zabawę dowolną? *

 • 13. Ile czasu poświęca Pani na zabawę kierowaną? *

 • 14. Pochodzenie *

 • 15. Wiek *

 • 16. Stopień awansu zawodowego *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...