Znajomość metod nauczania czytania wśród nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

 • Ankieta bada metody nauczania czytania stosowane wśród nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych.
 • 1. Jakie jest Pani wykształcenie? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
   
   
   
 • 2. Jaki jest Pani staż zawodowy? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
 • 3. Gdzie Pani obecnie pracuje? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
 • 4. Który z programów realizuje Pani obecnie w swojej pracy? *

 • 5. Jaką grupą metod nauczania posługuje się Pani ucząc czytać? *

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
   
 • 6. Czym się Pani kierowała wybierając metodę nauczania czytania dla swoich wychowanków? *

 • 7. Jeśli opiera się Pani na metodzie analityczno - syntetycznej:
  1.czy prowadzi Pani ćwiczenia o charakterze fonetycznym (np. głoskowanie) lub inne) przed prezentacją liter?
  2.czy wprowadza Pani wyrazy do globalnego czytania: przed prezentacją alfabetu, w trakcie czy też wcale ich nie wprowadza?
  3.ile słów przed pierwszym samodzielnym czytaniem dzieci poznaja globalnie? (w przybliżeniu?)
  4.czy uważa Pani, że tzw. głoskowanie jest elementem niezbędnym przy nauce czytania?
  5.czy dzieci budują model dźwiękowy wyrazu wykorzystując tzw. zakrywki (białe, niebieskie, czerwone, inne)?
  6.czy uważa Pani za potrzebne wprowadzenie słów do globalnego czytania, jeśli tak, to dlaczego?
  7.jaki wiek dziecka jest odpowiedni by rozpocząć "głoskowanie"?
  8.od czego zależy wg Pani moment, w którym należy rozpocząć wprowadzanie liter?
  9.czy w Pani pracy jest ustalona kolejność przedstawienia alfabetu? (np. najpierw samogłoski)
  10.czy wyraz podstawowy mający posłużyć do wprowadzenia litery wiąże się z zaplanowanym tematem kompleksowym?
  11.ile nowych liter dzieci poznają w jednym miesiącu?
  12.czy do wprowadzenia liter służy alfabet z obrazkami?
  13.czy przed zapoznaniem dzieci z obrazem graficznym litery stosuje Pani analizę słuchową wyrazu podstawowego?
  *

 • 8. Z jakich podręczników korzysta Pani w momencie wprowadzenia elementarnej nauki czytania do przedszkoli? (Przyłubscy, Falski, Meterowa, inni autorzy) *

 • 9. Z jakich podręczników korzysta lub korzystała Pani ostatnio? *

 • 10. W jaki sposób bada Pani umiejętności czytelnicze wychowanków? *

 • 11. Jak usprawnia Pani techniki czytania? *

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
 • 12. Jaką funkcję w Pani pracy pełni podręcznik? *

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 13. Z jakich źródeł korzystała Pani lub korzysta obecnie dobierając metody nauki czytania? *

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 14. Czy uważa Pani obraną przez siebie metodę za skuteczną? *

 • 15. Jakie trudności napotyka Pani ucząc czytać? *

 • 16. W efekcie Pani pracy, jaka technika czytania jest u wychowanków dominująca? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
   
 • 17. Czy jest Pani znana praca zbiorowa pod red. M. Dunin - Wąsowicz "Vademecum nauczyciela sześciolatków"? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
 • 18. Jeśli tak, to czy posługuje się nim Pani w swojej pracy?

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
 • 19. Podstawowy schemat wprowadzania liter i ćwiczeń z analizy słuchowej zaproponowany przez autorów tej pracy w 1977 roku:

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
 • 20. Poniżej przedstawione są nazwiska twórców nowych koncepcji nauki czytania. Proszę zaznaczyć te, o których Pani słyszała i jest w stanie krótko scharakteryzować.

  Możesz udzielić wielu odpowiedzi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 21. Czy wykracza Pani poza program w zakresie nauki czytania? Jeśli tak, proszę podać w jaki sposób.
  1.tak (np. większy zakres liter, dwuznaki)
  2.nie
  *

 • 22. Prosze podać cechy idealnej metody nauczania czytania wg Pani. *

 • 23. Czy znana jest Pani treść nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku? *

  Możesz udzielić jednej odpowiedzi
   
   
 • 24. Jeśli tak, proszę wyrazić swoją opinię na temat braku nauczania poszczególnych liter w przedszkolu wg niej.

 • 25. Serdecznie dziękuję za wypełnienie mojej ankiety, jestem Wam bardzo za to wdzięczna!!! To dzięki Wam zdobędę niedługo upragniony dyplom!!! Pozdrawiam i serdecznie dziękuję!!! A. J.

Ładowanie...