Rozwijanie kreatywności dzieci w wieku wczosnoszkolnym podczas nauczania słownictwa języka angielskiego.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Ankieta skierowana tylko do nauczycieli języka angielskiego. W pytaniach oznaczonych 2 gwiazdkami jest możliwośc zaznaczenia dowolnej ilości odpowiedzi ( Kreatywnośc rozumiana jest tu jako umiejętnośc twórczego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, otwartośc na niecodzienne i nowe pomysły związane z danym tematem lub problemem, pomysłowośc, twórcza ekspresja, oryginalne skojarzenia, twórcza używanie wyobraźni)
 • 1. W jakiej szkole Pan/i uczy?* *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Od ilu lat uczy Pan/i języka angielskiego? *

 • 3. Jak liczne grupy Pan/i uczy? * *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Czy uczy Pan/i dzieci w wieku wczesnoszkolnym (1-3 klasa Szkoły Podstawowej) ? *

 • 5. Uważam, że rozwijanie kreatywności może byc częscią programu każdego przedmiotu szkolnego i każdy uczeń może z tego skorzystac *

 • 6. Uważam , że rozwijanie kreatywności u uczniów w wieku wczesnoszkolnym podczas lekji języka angielskiego jest ważnym elementem programu nauczania *

 • 7. Jak Pan/i rozumie rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym na lekcji języka angielskiego? *

 • 8. Kiedy wg Pani/a jest możliwe rozpoczęcie rozwijania kreatywności ucznia podczas lekcji języka angielskiego? *

 • 9. Podczas swoich lekcji języka angielskiego używam zadań rozwijających kreatywnośc *

 • 10. Rozwijanie kreatywności podczas lekcji języka angielskiego pozytywnie wpływa na przyswajanie docelowego słownictwa. *

 • 11. Jakie fizyczne warunki są wg Pana/i potrzebne do rozwijania kreatywności uczniów w wieku wczesnoszkolnym podczas lekcji języka angielskiego? * *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Uważam się za kreatywnego nauczyciela *

 • 13. Akceptuję i doceniam niezwykłe i niecodzienne pomysły swoich uczniów podczas lekcji *

 • 14. Jak rozwijac kreatywnosc u swoich uczniów nauczyłem/am się podczas swojej własnej nauczycielskiej edukacji ( studia, szkolenie) *

 • 15. Szkoła w której uczę oferuje łatwy dostęp do materiałów ułatwiających rozwijanie kreatywności uczniów podczas lekcji języka angielskiego *

 • 16. Szkoła w której uczę oferuje administracyjną i finansową pomoc oraz poparcie idei roziwijania kreatywności uczniów w wieku wczesnoszkolnym na lekcji języka angielskiego *

 • 17. Z lub bez odgórnego polecenia jestem zdeterminowana/y by rozwijac kreatywnośc uczniów podczas nauczania języka angielskiego *

 • 18. Z lub bez wsparcia finansowego i w postaci odpowiedniego wyposażenia ze strony szkoły, jestem zdeterminowana/y by ozwijac kreatywnośc uczniów podczas nauczania języka angielskiego *

 • 19. Jacy uczniowie w wieku wczesnoszkolnym wg Pana/i najchętniej angażują się w zadania rozwijające kreatywnośc na lekcji języka angielskiego ? * *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Jakie były efekty po długotrwałym stosowaniu przez Pana/ią zadań rozwijających kreatywnośc uczniów na lekcjach języka angielskiego?* *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 21. Jakie są możliwe powody które zniechęcają Pana/ią do używania na lekcji języka angielskiego zadań rozwijających kreatywnośc? * *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 22. Oceń jak często podczas nauczania słownictwa języka angielskiego używa Pan/i podanych przykładowych technik rozwijających u dzieci kreatywnośc *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy często czasami lub rzadko
  creative visualization, imagining  
  drama and pantomime  
  finding unusual connections between seemingly unrelated words, objects  
  inventing simple rhymes  
  inventing a story /parts of a story  
  creative word plays (e.g. acronym games, creating riddles, puzzles)  
  inventing new words out of two already known words  
  brainstorming unusual solutions to given problems  
  word associations  
  artistic expression of students' ideas  
  inventing own vocabulary game rules  
  creating new words to known songs  
  practicing inventing simple metaphors  
  brainstorming unusual uses of objects names of which are being learnt  
 • 23. Oceń atrakcyjnośc poszczególnych przykładowych technik rozwijających kreatywnośc dla Pana/i uczniów *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy nie używałam/em takiego zadania uczniowie lubią takie zadania, chętnie się angażują uczniowie nie lubią takich zadań takie zadanie jest za trudne dla moich uczniów
  creative visualization, imagining  
  drama and pantomime  
  finding unusual connections between seemingly unrelated words, objects  
  inventing simple rhymes  
  inventing a story /parts of a story  
  creative word plays (e.g. acronym games, creating riddles, puzzles)  
  inventing new words out of two already known words  
  brainstorming unusual solutions to given problems  
  word associations  
  artistic expression of students' ideas  
  inventing own vocabulary game rules  
  creating new words to known songs  
  practicing inventing simple metaphors  
  brainstorming unusual uses of objects names of which are being learnt  
 • 24. Oceń efektywnośc podanych przykładowych technik rozwijającyh kreatywnośc u dzieci na przyswajanie docelowego słownictwa na lekcji języka angielskiego *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nie wiem w jakis posób to zadanie wpływa na przyswajanie słownictwa zadanie ułatwia i przyspiesza przyswajanie słownictwa zadanie jest mało użyteczne dla przyswajania słownictwa zadanie utrudnia przyswajanie słownictwa
  creative visualization, imagining  
  drama and pantomime  
  finding unusual connections between seemingly unrelated words, objects  
  inventing simple rhymes  
  inventing a story /parts of a story  
  creative word plays (e.g. acronym games, creating riddles, puzzles)  
  inventing new words out of two already known words  
  brainstorming unusual solutions to given problems  
  word associations  
  artistic expression of students' ideas  
  inventing own vocabulary game rules  
  creating new words to known songs  
  practicing inventing simple metaphors  
  brainstorming unusual uses of objects names of which are being learnt  

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...