Badanie satysfakcji klientów na stacji benzynowej Shell

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Ankieta ma charakter pomocy naukowej do napisania części badawczej pracy inżynierskiej.
 • 1. Jak często Pan/Pani odwiedza stację benzynową? *

 • 2. Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o wyborze stacji? Proszę o zaznaczenie minimum 2 odpowiedzi. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Proszę ocenić wymienione poniżej cechy poprzez zaznaczenie jednej z ocen: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Nie mam zdania Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony
  Cena  
  Jakość  
  Życzliwość obsługi  
  Całkowita jakość obsługi  
  Miejsce (lokalizacja stacji)  
  Aktualne promocje  
  Reputacja  
  Całkowita jakość produktów  
 • 4. Czy cena sprzedawanego paliwa jest adekwatna do jakości tego paliwa? *

 • 5. Na jakim poziomie kształtują się ceny paliwa i produktów naszej stacji na tle konkurencji? *

 • 6. Czy wg Pana/Pani obsługa podjazdu jest potrzebna na stacji? *

 • 7. Czy są Państwo zadowoleni z takiej usługi jak obsługa podjazdu? *

 • 8. Czy wg Pana/Pani obsługa podjazdu ma wpływ na wybór zatankowanego paliwa? *

 • 9. Czy został/-a Pan/Pani sprawnie obsłużony/-a przy kasie? *

 • 10. Jak ocenia Pan/Pani poziom wiedzy (kompetencje) pracowników stacji? *

 • 11. Jak oceniają Państwo działający na stacji program lojalnościowy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Nie mam zdania Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony
  Otrzymana karta na punkty  
  Sposób zbieranie punktów  
  Uzyskiwanie dodatkowych punktów  
  Czas oczekiwania na prezent  
  Dostępność prezentów  
  Jakość prezentów  
  Wybór prezentów  
  Sposób sprawdzania punktów  
 • 12. Czy aktualne promocje mają wpływ na wybór stacji? *

 • 13. Jak ocenia Pan/Pani informacje przekazywane na temat aktualnych promocji na stacji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Nie mam zdania Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony
  Foldery reklamowe  
  Reklama w Internecie  
  Reklama w radiu, telewizji  
  Opinia znajomych  
 • 14. Czy poleciłby/-aby Pan/Pani naszą stację swoim znajomym/sąsiadom? *

 • 15. Metryczka:
  Płeć:
  *

 • 16. Wiek: *

 • 17. Status materialny: *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...