Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela/wychowawcy ( klasy I -III szkoły podstawowej)

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która wykorzystana zostanie wyłącznie do celów edukacyjnych. Ankieta ta jest anonimowa i składa się zarówno z pytań zamkniętych jak i otwartych. Z góry dziękuję za pomoc i sumienne wypełnienie ankiety
 • 1. Proszę zaznaczyć zdobyte przez Panią wykształcenie *

 • 2. Proszę zaznaczyć odpowiedni dla siebie staż pracy: *

 • 3. Czy jest Pani osobą aktywną kulturalnie? *

 • 4. Jeżeli jest Pani osobą aktywną kulturalnie to jakie formy tej aktywności wybiera Pani najczęściej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo często czasami bardzo rzadko wcale
  chodzę do opery  
  chodzę do teatru  
  chodzę do filharmonii  
  chodzę do kina  
  czytam prasę  
  odwiedzam muzea/galerie  
  oglądam telewizję  
  słucham radia  
  inne  
 • 5. Jak Pani ocenia swoje przygotowanie po studiach do realizacji założeń edukacji kulturalnej? *

 • 6. Jak Pani ocenia warunki w swojej klasie aby realizować założenia edukacji kulturalnej? *

 • 7. Proszę opisać krótko te warunki z wybranej odpowiedzi z punktu 6, argumentując swoją ocenę: *

 • 8. Jakiego rodzaju zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej prowadzone są przez Panią najczęściej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo często czasami bardzo rzadko wcale
  zaznajomienie ze sztuką  
  warsztaty tematyczne  
  wyjścia do muzeum  
  wyjścia do opery/filharmonii  
  wyjścia do kina/teatru  
  różnego rodzaju konkursy  
  lekcje otwarte/zapraszanie gości  
  pokazy multimedialne  
  kółko teatralne  
  inne  
 • 9. Które z wyżej wymienionych zajęć lubią Pani uczniowie? *

 • 10. Z jakiego pakietu Pani korzysta? *

 • 11. Jak Pani ocenia ten pakiet edukacyjny z którego w tym roku Pani korzysta pod względem zawartości treści z zakresem edukacji kulturalnej? ( w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo źle oceniam, 5 bardzo dobrze oceniam) *

 • 12. Proszę uzasadnić krótko swoją ocenę: *

 • 13. Proszę określić jaki rodzaj zajęć organizuje Pani zgodnie z założeniami pakietu edukacyjnego: *

 • 14. Czy Pani realizuje jakiekolwiek zajęcia kulturalne, które znajdują się poza pakietem edukacyjnym? (według własnej koncepcji) *

 • 15. Jeśli to możliwe proszę wskazać miejsca związane z kulturą jakie udało się Pani odwiedzić wraz z klasą w ciągu roku szkolnego: *

 • 16. Które z tych miejsc są dobrze przygotowane na przyjęcie uczniów w młodszym wieku szkolnym? *

 • 17. Jeżeli to możliwe proszę określić ile razy w roku szkolnym organizowane są wyjścia związane z aktywnością kulturalną dzieci: *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...