POSTAWY STUDENTÓW WOBEC ZAPŁODNIENIA IN VITRO

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Zapraszam studentów do wypełnienia ankiety. Potrzebna jest mi ona do napisania pracy seminaryjnej. Czas wypełnienia ankiety ok. 5 min.
 • 1. Czy wie Pan/Pani co to jest zapłodnienie in-vitro? *

 • 2. Czym według Pana/Pani jest zapłodnienie in-vitro? *

 • 3. Czy według Pani/Pana tematyka zapłodnienia in vitro jest kontrowersyjna? *

 • 4. Czy wie Pan/Pani czym jest embrion? *

 • 5. Czy według Pani/Pana zapłodnienie in vitro jest postępowaniem moralnym? *

 • 6. Proszę określić poziom posiadanej przez siebie wiedzy na temat zapłodnienia in vitro: *

 • 7. Czy powinno zakazać się zapłodnień in vitro? *

 • 8. Skąd czerpiesz wiedzę na temat zapłodnienia in vitro? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy osobiście spotkałaś/-eś się z problemem bezpłodności? *

 • 10. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji małżeństw, które nie mogą mieć dzieci? *

 • 11. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji par nie będących małżeństwem? *

 • 12. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji samotnych matek? *

 • 13. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji matki zastępczej tzw. surogatki? *

 • 14. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji par lesbijskich? *

 • 15. Czy według Pana/Pani zapłodnienie in vitro jest postępowaniem zgodnym z etyką lekarską? *

 • 16. Co według Pani/Pana dzieje się z nadliczbowymi embrionami, które są uzyskiwane w procesie zapłodnienia in vitro? *

 • 17. Czy powyższe postępowanie z embrionami jest według Pani/Pana opinii postępowaniem moralnym i etycznym? *

 • 18. Od którego momentu według Pana/Pani zaczyna się człowiek? *

 • 19. Powstały w konsekwencji zapłodnienia in vitro embrion jest według Pani/Pana? *

 • 20. Kto ma prawo decydować o losie nadliczbowych embrionów uzyskanych w drodze zapłodnienia in vitro? *

 • 21. Czy w przypadku bezdzietności zdecydowałaby się Pani, bądź Pana partnerka na zapłodnienie in vitro? *

 • 22. Wiek: *

 • 23. Wyznanie: *

 • 24. Stan cywilny: *

 • 25. Czy posiada Pani/Pan dzieci? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...