Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek szpitali na terenie całego kraju

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Szanowni Państwo, zjawisko stresu i wypalenia zawodowego jest dziś niezwykle powszechne i dotyka większość społeczeństwa. Piszę pracę licencjacką na temat źródeł stresu i wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek szpitali na terenie województwa śląskiego. Poniższa ankieta ma na celu zbadanie przyczyn stresu w środowisku pracy i jego wpływu na syndrom wypalenia zawodowego. W związku z tym zapraszam do wypełnienia ankiety, która pozwoli mi poznać Państwa zdanie w tych kwestiach. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do badań naukowych. Z góry dziękuję za poświęcony czas i szczere odpowiedzi. Estera Kasprzak Studentka III roku na kierunku zarządzanie, specjalność „Psychologia w biznesie” w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • 1. Jak długo pracuje Pan/Pani w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki? *

 • 2. Jak często odczuwa Pan/Pani stres w miejscu pracy? *

 • 3. Czy uważa Pan/Pani, że stres to nieodłączny element zawodu pielęgniarki? *

 • 4. Czy według Pana/Pani opinii stres jest potrzebny w miejscu pracy? *

 • 5. Do pracy udaje się Pan/Pani: *

 • 6. W skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższy poziom stresu, a 5 - najwyższy poziom
  stresu) proszę określić w jakim stopniu poniższe czynniki wywołują u Pani/Pana stres w pracy.
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Kontakt ze śmiercią  
  Zbyt duża odpowiedzialność  
  Presja czasu  
  Nieustanny kontakt ze szkodliwymi substancjami  
  Panujący odór  
  Brak perspektyw rozwoju zawodowego i awansu  
  Fizyczne i psychiczne przeciążenie pracą zawodową  
  Praca zmianowa  
  Napięte stosunki z pacjentami i ich rodzicami  
  Rywalizacja pomiędzy pracownikami  
  Zła organizacja pracy  
  Niepewność zatrudnienia  
  Zbyt niskie wynagrodzenie  
  Brak potrzebnych do pracy środków, urządzeń, materiałów  
  Konieczność podejmowania szybkich decyzji  
  Monotonia  
 • 7. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z warunków panujących w pracy? *

 • 8. Proszę określić stopień satysfakcji z wykonywanej pracy, gdzie
  1 oznacza brak satysfakcji a 5 to pełna satysfakcja
  *

 • 9. Proszę określić stopień zadowolenia z wynagrodzenia za wykonywaną pracę, gdzie
  1 oznacza brak satysfakcji a 5 to pełna satysfakcja.
  *

 • 10. Czy ma Pan/Pani możliwość awansu zawodowego? *

 • 11. Dlaczego wybrał/a Pan/Pani zawód pielęgniarki/pielęgniarza? (zaznacz właściwe odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Czy Pana/Pani zdaniem: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak Nie
  Komunikacja między współpracownikami przebiega pomyślnie?  
  W pracy można liczyć na wzajemne wsparcie?  
  Pracownicy obarczeni są nadmiarem obowiązków?  
  Relacje pracownik-podwładny układają się pomyślnie?  
  Wynagrodzenie jest adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy?  
  Odpowiedzialność za wykonywane zadania jest zbyt duża?  
 • 13. Czy stres w miejscu pracy wpływa niekorzystnie na Pana/Pani życie prywatne? *

 • 14. Czy w Pani/Pana przypadku możliwe jest oddzielenie życia prywatnego od zawodowego? *

 • 15. Jak często obserwuje Pan/Pani występowanie u siebie poniższych symptomów wypalenia zawodowego w związku z wykonywanym zawodem? Przy każdej propozycji wskaż jedną odpowiedź, gdzie 1 oznacza często, 2 – czasami, 3 – rzadko, 4 – nigdy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4
  Irytacja z drobnych niepowodzeń w pracy  
  Brak wiary we własne możliwości  
  Brak empatii i obojętności w relacjach z pacjentami  
  Drażliwość i brak cierpliwości w stosunku do pacjentów  
  Unikanie kontaktów osobistych z pacjentami  
  Brak zdolności do koncentracji  
  Pomyłki i błędy przy wykonywaniu zadań w pracy  
  Brak sił i energii do pracy  
  Utrata motywacji  
  Zniechęcenie do pracy  
  Poczucie, że nie jestem zbyt dobry/a  
  Zmęczenie i wyczerpanie emocjonalne  
  Przeziębienia, bóle głowy, infekcje  
  Utrata wagi lub nadwaga  
  Problemy ze snem  
  Problemy z nadużywaniem alkoholu i tytoniu  
  Rezygnacja i brak perspektyw  
  Rozdrażnienie, lęk, stany depresyjne  
  Gniew i agresja  
 • 16. Czy długotrwałe odczuwanie stresu związanego z pracą może mieć według Pana/Pani wpływ na wystąpienie objawów opisanych w pytaniu poprzednim? *

 • 17. Czy kiedykolwiek podejmował Pan/Pani działania mające zmniejszyć poziom stresu odczuwanego w pracy? *

 • 18. Gdzie szuka Pan/Pani pomocy w przypadku występowania problemów zawodowych? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Czy w sytuacjach kryzysowych może Pan/Pani liczyć na wsparcie ze strony: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak Nie
  Przełożonego  
  Współpracownika  
  Członka rodziny  
 • 20. Czy często myśli Pan/Pani o porzuceniu pracy lub zmianie zawodu? *

 • 21. Czy odradzałby/odradzałaby Pan/Pani młodej osobie wykonywanie zawodu pielęgniarki? *

 • 22. Płeć: *

 • 23. Wiek: *

 • 24. Wykształcenie: *

 • 25. Sytuacja materialna: *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...