Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Poniższa ankieta ma na celu zobrazowanie sytuacji udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia. Została stworzona dla potrzeb przeprowadzenia badań niezbędnych do napisania pracy dyplomowej. Grupą docelową ankiety są osoby mogące znaleźć się w sytuacji, w której będzie konieczne udzielenie pomocy poszkodowanym. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych. Ankieta składa się z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, a także z pytań o charakterze otwartym. Uprzejmie proszę o udzielenie wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi, gdyż tylko takie będą w pełni odzwierciedlać sytuację niesienia pomocy poszkodowanym. Dziękuję za wypełnienie ankiety.
 • 1. Czy znalazłeś/aś się kiedykolwiek w sytuacji, w której udzielenie pierwszej pomocy było konieczne? *

 • 2. Czy będąc w sytuacji gdy udzielenie pierwszej pomocy było potrzebne udzieliłeś/aś jej? *

 • 3. Co było przyczyną, że będąc świadkiem zdarzenia nie udzieliłeś/aś pierwszej pomocy?

 • 4. Czy gdybyś (ponownie) znalazł/a się w takiej sytuacji pomógłbyś osobie potrzebującej pomocy? *

 • 5. Jakiej osobie udzieliłbyś/abyś pierwszej pomocy? *

 • 6. Co budzi Twoje największe obawy w udzielaniu pierwszej pomocy? *

 • 7. Czy wiesz jakie konsekwencje dla świadka zdarzenia wynikają z tytułu nieudzielenia pomocy osobie poszkodowanej oraz jakie prawa ma osoba udzielająca pierwszej pomocy? *

 • 8. Czy wiesz czym skutkuje dla poszkodowanego nie udzielenie mu pierwszej pomocy? *

 • 9. Czy nosisz przy sobie środki ochrony osobistej (np. jednorazowe rękawiczki, maseczkę do sztucznego oddychania) by móc je wykorzystać w razie potrzeby? *

 • 10. Czy chciałbyś/abyś aby udzielono Tobie pierwszej pomocy gdyby zaszła taka potrzeba? *

 • 11. Czy gdybyś posiadał/a odpowiednią wiedzę udzieliłbyś/abyś pierwszej pomocy? *

 • 12. Czy w sytuacji gdy u poszkodowanego doszłoby do nagłego zatrzymania krążenia użyłbyś/abyś AED, gdyby był dostępny w pobliżu? *

 • 13. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w kursie lub szkoleniu z pierwszej pomocy? *

 • 14. Czy mając możliwość chciałbyś/abyś wziąć udział w takim kursie? *

 • 15. Czy uważasz, że kursu i szkolenia z pierwszej pomocy są potrzebne? (dlaczego?) *

 • 16. Czy uważasz, że wiedza zdobyta na takim kursie czy szkoleniu pomogła (pomogłaby) Ci w udzielaniu pomocy poszkodowanym? *

 • 17. Jaka była Twoja pierwsza reakcja/myśl gdy zobaczyłeś/aś osobę potrzebującą pierwszej pomocy?

 • 18. W jakich okolicznościach przyszło Ci udzielać pierwszej pomocy?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 19. Co było najtrudniejsze w udzielaniu pierwszej pomocy?

 • 20. Co zmotywowało Cię do udzielenia pomocy poszkodowanym?

 • 21. Czy udzielając pierwszej pomocy miałeś/aś wsparcie innych osób?

 • 22. Wiek *

 • 23. Płeć *

 • 24. Miejsce zamieszkania *

 • 25. Wykształcenie *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...