Jakość życia kobiet po mastektomii

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Generalnie może Pani powiedzieć, że stan Pani zdrowia jest: *

 • 2. Jak ocenia Pani swój stan zdrowia w porównaniu do okresu, kiedy nie miała Pani objawów związanych z chorobą nowotworową? *

 • 3. Na ile te stwierdzenia są prawdziwe dla Pani? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawdziwe Czasami prawdziwe Fałszywe
  łatwiej niż inni podupadam na zdrowiu  
  jestem zdrowsza od osób które znam  
  spodziewam się pogorszenia mojego stanu zdrowia  
  moje zdrowie jest doskonałe  
 • 4. Czy w ciągu ostatniego miesiąca Pani problemy zdrowotne lub emocjonalne miały wpływ na czynności życia codziennego *

 • 5. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy w jakim się Pani znajduje *

 • 6. Pani Stan cywilny to: *

 • 7. Czy ma pani dzieci? jak tak to ile i w jakim wieku

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  0-5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-20 lat więcej niż 20 lat
  najmłodsze dziecko 1  
  dziecko 2  
  dziecko 3  
  dziecko 4  
  dziecko 5  
  dziecko 6  
  dziecko 7  
 • 8. Rodzaj pani rodziny

 • 9. Pani wykształcenie *

 • 10. Miejsce zamieszkania *

 • 11. Jak dawno miała Pani wykonany zabieg usunięcia piersi? *

 • 12. Czy operacja rekonstrukcji piersi była przeprowadzona podczas tej samej operacji co mastektomia( rekonstrukcja jednoczesna)? *

 • 13. Czy była przeprowadzona również mastektomia drugiej piersi? *

 • 14. Który problem sfery psychicznej przed operacją rekonstrukcji piersi w Pani odczuciu był najbardziej dokuczliwy?

 • 15. Jaka była Pani reakcja na informację o chorobie nowotworowej. *

 • 16. Czego obawiała się Pani po zabiegu mastektomii *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Co operacja rekonstrukcyjna piersi zmieniła w Pani życiu?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Jak ocenia Pani jakość życia po operacji odtwórczej piersi?

 • 19. Czy w opinii Pani partnera/męża rekonstrukcja piersi po mastektomii była dla Pani partnera/męża ważna?

 • 20. Czy rekonstrukcja piersi miała wpływ na Pani życie intymne?

 • 21. Czy jest Pani zadowolona z efektów przeprowadzonej operacji usunięcia piersi? *

 • 22. Ocena stanu ciała i jakości życia w skali 7 stopniowej. ( 7-bardzo dobry) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 6 7
  Stan ciała  
  Jakość życia  
 • 23. Czy Pani obecnie zdrowie ogranicza wykonywanie następujących czynności? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo ogranicza Trochę ogranicza Nie ogranicza
  Czynności wymagające użycia siły jak: bieganie, podnoszenie ciężkich przedmiotów itp.  
  Czynności umiarkowanie ciężkie, jak: przesuwanie stołu, odkurzanie  
  Noszenie zakupów  
  Wejście na 3 piętro  
  Wejście na 1 piętro  
  Klękanie, kucanie, zginanie się w pół przy podnoszeniu czegoś z podłogi  
  Przejście 1,5 – 2 km  
  Przejście około 500m  
  Przejście 100m  
  Kąpiel, ubieranie się  

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...