STAROŚĆ

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • JESTEM STUDENTKĄ POLITYKI ZDROWOTNEJ, WYNIKI UZYSKANE Z TEJ ANKIETY SĄ ANONIMOWE, I ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ
 • 1. Człowiek w podeszłym wieku to osoba która ma więcej niż: *

 • 2. Wg Pana/Pani starość to ( proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Czy myśli Pan/Pani o swojej starości? *

 • 4. Czy boi się Pan/i swojej starości *

 • 5. Czego obawia się Pan/Pani w swojej starości ( proszę wybrać nie więcej niż 5 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Proces starzenia można opóźnić poprzez ( proszę wybrać nie więcej niż 3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Na wzrost tempa starzenia się największy wpływ ma : *

 • 8. Czy Pana/Pani zdaniem ludzie w podeszłym wieku są dobrymi doradcami? *

 • 9. Czy uważa Pan/Pani że ludzie w podeszłym wieku powinni się kształcić? *

 • 10. Czy są w Pana/Pani otoczeniu osoby w podeszłym wieku *

 • 11. Stosunek do osób w podeszłym wieku społeczeństwie kształtowany jest *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. W Pana/Pani otoczeniu ludzie na ogół odnoszą się do osób w podeszłym wieku? *

 • 13. Czy zgadza się Pan/Pani z tezą że osoby w podeszłym wieku mogą czuć się dyskryminowane we współczesnym społeczeństwie? *

 • 14. Osoba w podeszłym wieku Pana/Pani zdaniem we współczesnym społeczeństwie jest: *

 • 15. Czy osoby w podeszłym wieku mogą czuć się osamotnione? *

 • 16. Jakie formy aktywności dominują u osób w podeszłym wieku? (3 odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. We współczesnym społeczeństwie na rynku pracy ludzie w podeszłym wieku *

 • 18. Czy w prawie polskim powinny być wyraźnie sprecyzowane potrzeby osób w podeszłym wieku i obowiązki państwa w stosunku do tych osób? *

 • 19. Opieka nad osobą w podeszłym wieku to obowiązek *

 • 20. Czy państwo powinno wspierać rozwój dziedzin medycyny (gerontologia, geriatria) zajmującymi się osobami w podeszłym wieku? *

 • 21. Czy państwo stwarza ludziom w podeszłym wieku możliwość aktywności fizycznej i umysłowej? *

 • 22. Czy obowiązkiem państwa powinno być zapewnienie osobom w podeszłym wieku opieki w instytucjonalizowanych ośrodkach typu domy opieki społecznej? *

 • 23. W jakim stopniu państwo polskie zapewnia opiekę ludziom w podeszłym wieku w postaci domów spokojnej starości? *

 • 24. Czy państwo powinno wspierać prywatne domy opieki społecznej? *

 • 25. Czy obowiązkiem państwa powinien być nadzór i kontrola nad prawidłowym sprawowaniem opieki w prywatnych placówkach opieki? *

 • 26. Płeć osoby wypełniającej ankietę. *

 • 27. Wiek *

 • 28. Wykształcenie *

 • 29. Stan cywilny *

 • 30. Dzieci *

 • 31. Wyznanie *

 • 32. Miejsce zamieszkania *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...