Promocja rekrutacji Uniwersytetu Opolskiego

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Badania objęte niniejszą ankietą mają na celu uzyskanie informacji na temat efektywności narzędzi wykorzystywanych w procesie promocji rekrutacji Uniwersytetu opolskiego. Odpowiadając na pytania zamknięte proszę o zaznaczenie jednej lub wielu odpowiedzi (zgodnie z poleceniem w pytaniu). W przypadku pytań otwartych proszę o w miarę wyczerpujące odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.
 • 1. Co decyduje lub zdecydowało o wyborze Pana/Pani określonego kierunku studiów na UO ?
  ( jedna lub więcej odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Z poniższych propozycji wybierz 5 form promocji rekrutacji, które Pana/Pani zdaniem są najbardziej efektywne i uszereguj je w skali od 1 do 5 (1-najbardziej efektywne narzędzie, 5-najmniej, pozycje 6-10 nie będą uwzględniane w badaniu):

  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.
  • j 10.
  • j 11.
  • j 12.
 • 3. Które z niżej wymienionych propozycji narzędzi promocji należałoby udoskonalić: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Nawiązując do pytania 3 proszę podać propozycje rozwiązań. *

 • 5. Czy strona internetowa rekrutacji Uniwersytetu Opolskiego Pana/Pani zdaniem jest wystarczająco czytelna i przejrzysta? *

 • 6. Jakie zdaniem Pana/pani inne formy promocji rekrutacji Uniwersytet Opolski powinien zastosować? *

 • 7. Płeć: *

 • 8. Wiek: *

 • 9. Miejsce zamieszkania: *

 • 10. Status materialny w gospodarstwie domowym na jednego mieszkańca: *

 • 11. Województwo: *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...