Ankieta dla osób niepełnosprawnych

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Proszę Państwa, zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety, która będzie wykorzystana w badaniach potrzebnych do napisania pracy magisterskiej, dotyczącej aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Ankieta jest anonimowa i ma charakter czysto badawczy. Składa się z pytań testowych (prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem) z możliwością udzielenia indywidualnej odpowiedzi nie zawartej w podpunktach. Z góry dziękuję za poświęcony czas i współpracę.
 • 1. W jaki sposób najczęściej spędza Pan/Pani czas wolny? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Jaką rolę turystyka odgrywa w Pana/Pani życiu? *

 • 3. Jak dużą przeszkodę w uprawianiu turystyki stanowi Pana/Pani niepełnosprawność? *

 • 4. Jakie są główne bariery utrudniające Panu/Pani uprawianie turystyki? (proszę wybrać 3 najważniejsze bariery). *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Jakie największe korzyści dla Pana/Pani niesie za sobą podejmowanie wszelkiego rodzaju wyjazdów turystycznych? Proszę podać 3 najważniejsze. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Jaki typ turysty jest najbliższy Pana/Pani zachowaniom turystycznym (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) *

 • 7. Jak często wyjeżdżał/a Pan/Pani w celach turystycznych poza miejsce swojego zamieszkania w ciągu ostatnich dwóch lat? *

 • 8. Jaka turystyka dominowała w ostatnich dwóch latach wśród Pana/Pani wyjazdów wg przyjętych kryteriów? (proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi z każdego kryterium) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Jak zazwyczaj organizuje Pan/Pani swoje wyjazdy turystyczne? *

 • 10. Kto najczęściej towarzyszy Panu/Pani w wyjazdach turystycznych? *

 • 11. W jakim celu najczęściej Pan/Pani podróżuje? *

 • 12. Jaki teren jest głównym celem Pana/Pani wyjazdów turystycznych? *

 • 13. Gdzie zazwyczaj nocuje Pan/Pani podczas wyjazdu turystycznego? *

 • 14. Jaką kwotę wydaje Pan/Pani przeciętnie na wyjazd turystyczny? (PLN) *

 • 15. Czy należy Pan/Pani do organizacji (stowarzyszenia) które wspomaga turystykę osób niepełnosprawnych? Jeśli tak to do jakiej? *

 • 16. Płeć *

 • 17. Wiek *

 • 18. Wykształcenie *

 • 19. Miejsce zamieszkania: *

 • 20. Jak Pan/Pani ocenia swoje dochody? *

 • 21. Jaki stopień niepełnosprawności Pan/Pani posiada? *

 • 22. Jaki rodzaj niepełnosprawności Pan/Pani posiada? *

 • 23. Co jest przyczyną Pana/Pani niepełnosprawności? *

 • 24. Czy należy Pan/Pani do organizacji (stowarzyszeń) zrzeszających osoby niepełnosprawne? Jeśli tak to do jakiej? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...