Motywacja pracownika

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Obecna ankieta ma na celu sprawdzenie motywacji pracownika do pracy. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa a jej wynik zostanie wykorzystany jedynie w celu badań prowadzonych do pracy magisterskiej. Liczę na Państwa szczerość i uczciwość przy jej wypełnianiu! Dziękuję!
 • 1. Płeć *

 • 2. Wiek *

 • 3. Wykształcenie *

 • 4. Co dla Pana/Pani jest najważniejsze w pracy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Jak ocenia Pan/Pani obecny system motywacyjny funkcjonujący w przedsiębiorstwie? *

 • 6. Czy czuje się Pan/Pani zmotywowany do pracy? *

 • 7. Czy w Pana/Pani firmie stosowany system wynagradzania jest dla Pana/Pani zrozumiały? *

 • 8. Jaki system motywacji finansowej stosowany jest w Pana/Pani Firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Od czego zależy uzyskanie nagrody (premii) w Pana/Pani miejscu pracy? (proszę o niewypełnienie gdy w pytaniu 8 zaznaczyliście Państwo odpowiedź 4)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Czy Pana/Pani przełożony stara się Pana/Panią motywować do pracy, np. : poprzez rozmowę? *

 • 11. Jaki system motywacji poza finansowej stosowany jest w Pana/Pani firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Czy zadania, wykonywane w obecnej pracy, dają Panu/Pani możliwość rozwoju osobistego? *

 • 13. Co najbardziej wpływa na Pana/Pani zadowolenie z wykonywanej pracy? (Proszę o zaznaczenie max. 4 odpowiedzi)? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Jakie elementy i zachowania najlepiej wpływają na podwyższenie Pana/Pani motywacji? (Proszę o zaznaczenie 4 najważniejszych odpowiedzi)? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy odpowiada Panu/Pani obecny system premii i nagród obowiązujący w firmie? *

 • 16. Czy według Pana/Pani wysiłki pracowników przyczyniających się do sukcesu firmy są doceniane i odpowiednio nagradzane? *

 • 17. Czy uważa Pani/Pan, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska i kwalifikacji? *

 • 18. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy ? *

 • 19. Jak ocenia Pan/Pani swój zakład pracy jako całość ? *

 • 20. Czy rozważał lub rozważa Pan/Pani możliwość odejścia z firmy ? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...