Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Jestem studentka WSEZiNS w Łodzi i prowadzę badania dotyczące syndromu wypalenia zawodowego. Proszę o pomoc w realizacji moich badań, które związane są z przygotowywaną pracą magisterską. Ankieta jest anonimowa, a wszelkie udzielone mi informacje zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów badawczych. Proszę zatem o szczere odpowiedzi wyrażające Pani/Pana osobisty pogląd i z góry dziękuję za poświęcony mi czas.
 • 1. Wiek *

 • 2. Płeć *

 • 3. Stan cywilny *

 • 4. Miejsce zamieszkania *

 • 5. Wykształcenie *

 • 6. Rodzaj zatrudnienia: *

 • 7. Staż pracy w zawodzie *

 • 8. Proszę określić stopień zadowolenia z wynagrodzenia za pracę zawodową, gdzie
  1 oznacza niezadowolenie a 5 pełne zadowolenie

  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
 • 9. Proszę wskazać uciążliwe wg Pani/Pan cechy zawodu. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Co zmieniłaby Pani/Pan w pracy? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy wie Pani/Pan co oznacza termin wypalenie zawodowe? *

 • 12. Jeśli odpowiedz była na tak to w jaki sposób radzi sobie Pani/Pan ze zjawiskiem wypalenia zawodowego? Można zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź.

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Proszę podać źródło wiedzy na temat wypalenia zawodowego: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Proszę wskazać działania, jakie należałoby podjąć w celu zapobiegania i przeciwdziałania syndromowi wypalania zawodowego? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy ciężki dzień w pracy na wpływ Pani/Pana na dalsze życie rodzinne? *

 • 16. Jeśli odpowiedz była na tak, to proszę wskazać w jaki sposób się to objawia?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 17. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) ze swojej pracy ? *

 • 18. Czy ma Pani/Pan możliwość brania udziału w kursach, szkoleniach przydatnych
  w Pani/Pana pracy?
  *

 • 19. Jeżeli tak, to co Pan/Pani sądzi o takich kursach, szkoleniach? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 20. Proszę zaznaczyć najistotniejszy element systemu motywacyjnego wg Pana/Pani *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 21. Co zdecydowało, że została/został Pani/Pan pielęgniarką? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 22. Gdyby teraz była możliwość ponownego wyboru zawód, to czy ponownie zdecydowałaby się Pani/Pan na zawód pielęgniarki? *

 • 23. Co przeszkadza Pani/Panu w swoim miejscu pracy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 24. Proszę wskazać zakres proponowanych zmian w zakresie pracy pielęgniarki? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 25. Czy odradzałaby Pani/Pan młodej osobie wykonywanie zawodu pielęgniarki? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...