ankieta na temat stresu w pracy

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. 1.Czy kiedykolwiek miał(a) Pani/Pan do czynienia z uczuciem stresu związku z wykonywaną pracą? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Proszę o zaznaczenie najważniejszych dla Pani/Pana fizycznych warunków pracy wywołujących stres?
  (maksymalnie 2 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Proszę o zaznaczenie najczęściej stresujących Panią/Pana cech pracy wynikających z jej organizacji?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Proszę o zaznaczenie czynników stresowych, związanych z przeciążeniem pracą, które najczęściej wywołują u Pani/Pana stres?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Proszę o zaznaczenie stresujących czynników wynikających z zajmowanego przez Panią/Pana stanowiska pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Proszę o zaznaczenie społecznych elementów środowiska pracy, które u Pani/Pana najczęściej wywołują stres?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Czy myśląc o możliwości utraty pracy odczuwa Pani/Pan stres? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jakie czynniki dla Pani/Pana są źródłem stresu w pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Proszę zaznaczyć swoje odczucia, które zaobserwował(a) Pani/Pan w organizmie podczas przeżywania sytuacji stresującej w miejscu pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Proszę zaznaczyć na które z wymienionych niżej chorób zachorował(a) Pani/Pan bądź nastąpiło ich zaostrzenie w ciągu ostatniego roku?
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Proszę zaznaczyć dolegliwości, które zaostrzyły się w Pani/Pana organizmie w ciągu ostatniego roku:
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Proszę zaznaczyć możliwe skutki, które według Pani/Pana wystąpiły w wyniku stresującej pracy?
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy w ostatnim roku miał(a) Pani/Pan wypadki drogowe? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Czy zdarza się Pani/Panu, że drobne nieporozumienie może Panią/Pana bardzo zirytować *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy zauważyła Pani/Pan u siebie wahania nastroju? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...