Motywacja pracowników

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Jak ocenia Pan/Pani poziom komunikacji w firmie? *

 • 2. Jakie są według Pana/Pani najskuteczniejsze sposoby przezwyciężania barier komunikacyjnych? *

 • 3. Która z poniżej wymienionych form przekazu jest najczęściej wykorzystywana w Pana/Pani firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jaką formę przekazu preferuje Pan/Pani w kontaktach w miejscu pracy? *

 • 5. Czy Pana/Pani zdaniem komunikacja wpływa na motywację do efektywnego działania personelu? * *

 • 6. Czy otrzymuje Pan /Pani po wykonaniu zadania informacje zwrotną jak zdanie jest ocenione? *

 • 7. Jeżeli w 6 Pytaniu odpowiedział Pan/Pani "Tak" lub "Czasami", to która odpowiedz najlepiej opisuje informacje zwrotna: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Które z czynników motywacyjnych najczęściej występują w Pani/Pana firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Który z podanych poniżej motywatorów materialnych uważa Pan/Pani za najskuteczniejszy? *

 • 10. Czy uważa Pan/Pani, że aktualne wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanego stanowiska? *

 • 11. Który z podanych poniżej motywatorów niematerialnych uważa Pan/Pani za najskuteczniejszy? *

 • 12. Czy w Pana/Pani firmie są organizowane konkursy dla pracowników? Jeśli tak czy bierze w nich Pani/Pan udział? *

 • 13. Które spośród wymienionych bonusów występują w Pana/Pani firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Co Pana/Panią, spośród wymienionych czynników, najbardziej demotywuje i zniechęca do pracy? *

 • 15. Z poniższej pary stwierdzeń proszę wybrać to, które uważa Pan/Pani za prawdziwe: *

 • 16. Z poniższej pary stwierdzeń proszę wybrać to, które uważa Pani/Pan za prawdziwe: *

 • 17. Proszę wskazać dwie największe korzyści jakie przedsiębiorstwu mógłby przynieść w pełni zmotywowany pracownik? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 18. Jaka jest Pana/Pani płeć? *

 • 19. Jaki jest Pana/Pani staż pracy? *

 • 20. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie? *

 • 21. Jakiego rodzaju posiada Pan/Pani wykształcenie? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...