Kwestionariusz orientacji życiowej SOC-29

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Poniższy zestaw pytań odnosi się do różnych aspektów naszego życia. Przy każdym pytaniu podano 7 możliwych odpowiedzi. Proszę przekreślić znakiem X cyfrę, która wyraża Twoją odpowiedź, przy czym cyfry 1 i 7 oznaczają odpowiedzi skrajne. Jeśli określenie umieszczone pod ?1? uważasz za właściwe przekreśl 1; jeśli odpowiada Ci określenie umieszczone pod 7, przekreśl cyfrę 7. Jeśli masz inne odczucia, przekreśl tę cyfrę, która najbardziej wyraża to, co czujesz. Przy każdym pytaniu proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
 • 1. Gdy rozmawiasz z ludźmi, czy masz poczucie, że nie rozumieją Cię? *

 • 2. W przeszłości, kiedy musiałeś zrobić coś, co zależało od współpracy z innymi ludźmi, czy miałeś poczucie, że to: *

 • 3. Pomysl o ludziach, z którymi kontaktujesz się na co dzień, przy czym nie chodzi tu o twoich najblizszych. Jak dobrze znasz większość z nich? *

 • 4. Czy masz poczucie, że tak na prawdę nie obchodzi cię to, co dzieje się wokół ciebie? *

 • 5. Czy zdarzyło Ci się w przeszłości, że byłeś zaskoczony zachowaniem ludzi, których jak sądziłeś,dobrze znasz ? *

 • 6. Czy zdarzyło się, że zawiedli Cię ludzie, na których liczyłeś? *

 • 7. Życie jest? *

 • 8. Do tej pory w twoim zyciu: *

 • 9. Czymasz poczucie, że jesteś traktowany niesprawiedliwie? *

 • 10. W ciągu ostatnich 10 lat twoje życie było: *

 • 11. Większość tego, co będziesz robił w przyszłości, będzie prawdopodobnie: *

 • 12. Czy miewasz wrażenie, że jesteś w nieznanej ci sytuacji i nie wiesz, co robić? *

 • 13. Co najlepiej opisuje twój sposób na zycie? *

 • 14. Kiedy myślisz o swoim zyciu, bardzo często: *

 • 15. Kiedy stajesz przed trudnym problemem, wybór rozwiązania jest: *

 • 16. Wykonywanie codziennych zajęc jest dla ciebie źródłem: *

 • 17. Twoje życie w przyszłości będzie prawdopodobnie: *

 • 18. Kiedy coś nieprzyjemnego zdarzyło się w przeszłości, byłeś skłonny: *

 • 19. Czy miewasz mieszane uczucia i myśli? *

 • 20. Kiedy robisz coś, co wprawia cię w dobry nastrój: *

 • 21. Czy zdarza się, że masz w sobie uczucia, których wolałbyś nie mieć? *

 • 22. Przewidujesz, że twoje życie osobiste będzie w przyszłości: *

 • 23. Czy myślisz, że w przyszłości zawsze będą ludzie, na których zawsze będziesz mógł liczyć? *

 • 24. Czy miewasz wrażenie, że nie wiesz, co dokładnie się wydarzy? *

 • 25. Ludzie-nawet o silnym charakterze - czasami czują się przegrani w pewnych sytuacjach. Jak często czułeś się tak w przeszłości? *

 • 26. Kiedy coś się zdarzyło, czy zawsze stwierdziłaś, że: *

 • 27. Kiedy myslisz o trudnościach, które możesz napotkać w ważnych dziedzinach swojego życia, czy masz poczucie, że: *

 • 28. Jak często masz wrażenie, że to, co robisz na co dzień, jest niezbyt sensowne? *

 • 29. Jak czesto doznajesz uczuć, nad którymi nie wiesz, czy potrafisz zapanować? *

 • 30. Wypełniający ankiete: *

 • 31. Wykształcenie matki: *

 • 32. Wykształcenie ojca: *

 • 33. Miejsce zamieszkania rodziny: *

 • 34. dziecko jest (*jesli dziecko jest zdrowe nie obowiązują 2 ostatnie pytania ): *

 • 35. płeć dziecka *

 • 36. wiek dziecka *

 • 37. Liczba dzieci w rodzinie *

 • 38. miejsce dziecka wśród rodzeństwa *

 • 39. Jaki typ nowotworu dotyczy twojego dziecka? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 40. Na jakim etapie leczenia jest teraz twoje dziecko?
  (diagnoza, leczenie, leczenie podtrzymujące, inne)
  *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...