Kwestionariusz ankiety dla rodziców.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Jestem studentką Pedagogiki wieku dziecięcego na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ i przygotowuję pracę magisterską. Prowadzę badania dotyczące koncepcji wychowawczej rodziców w zakresie współdziałania edukacyjnego. Będę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi zgodnych z Państwa praktyką wychowawczą i przekonaniami.
 • 1. Płeć *

 • 2. Wiek *

 • 3. Wykształcenie *

 • 4. Wielkość miejsca zamieszkania *

 • 5. Dochody netto *

 • 6. Czy spotkał(-a) się Pan(i) z pojęciem współdziałania edukacyjnego? *

 • 7. Jak ważna jest Pana(i) zdaniem współpraca szkoły z domem rodzinnym dziecka? *

 • 8. Czy Pan(i)zdaniem współpraca nauczyciela z rodzicami (i odwrotnie) w zakresie edukacji i wychowania dziecka przynosi jakiekolwiek korzyści? *

  (jeśli na poniższe pytanie udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi "nie", proszę przejść do pytania nr 12)
 • 9. Którą z poniżej wymienionych korzyści płynącej ze współdziałania edukacyjnego uważa Pani/ Pan za najważniejszą, a którą za najmniej istotną?

  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
 • 10. Czy Pan(i)zdaniem istnieją jeszcze jakieś dodatkowe korzyści (oprócz wyżej wymienionych) płynące ze współpracy nauczyciela z rodzicami?

 • 11. Które z poniższych rodzajów spotkań rodziców z nauczycielem przynoszą najwięcej korzyści?

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 12. Które z poniższych rodzajów spotkań rodziców z nauczycielem preferuje Pan(i) najbardziej, a które najmniej? *

  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.
 • 13. Kto najczęściej jest inicjatorem Pan(i)spotkań z nauczycielem? *

 • 14. W jakich okolicznościach najczęściej kontaktuje się Pani/ Pan z nauczycielem Pan(i)dziecka? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Czy Pana/ Pani zdaniem, spotkania nauczyciela z rodzicami raz w semestrze przy okazji wywiadówek stanowią wystarczającą ilość?

  Proszę krótko uzasadnić.
 • 16. Czy był(a)Pan(i) członkiem Rady Rodziców lub tzw. „Trójki klasowej”? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...