Badanie studentów Trójmiejskich UczelniWyższych

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Proszę zaznaczyć charakter Pani/Pana studiów? *

 • 2. W jakiej dziedzinie mieści się Pani/Pana kierunek studiów? *

 • 3. Czy posiada Pani/ Pan doświadczenie zawodowe (praktyka, staż praca) w zakresie realizowanego toku studiów? *

 • 4. Gdzie chciałaby Pani/Pan pracować w przyszłości? *

 • 5. Gdyby zdecydowała się Pani/ Pan na założenie działalności gospodarczej jaki byłby to typ? *

 • 6. Jaką najważniejszą cechą wg Pani/Pana powinien charakteryzować się przedsiębiorca? *

 • 7. Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat założenia działalności zdobytą na studiach? *

 • 8. Co stanowiłoby dla Pani/Pana największe bariery w założeniu przedsiębiorstwa? *

  max 2 odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. W jakim stopniu przedstawione aspekty przemawiają za założeniem działalności gospodarczej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo duże znaczenie raczej ma znaczenie trudno powiedzieć małe znaczenie bez znaczenia
  samozatrudnienie  
  elastyczny czas pracy  
  praca zgodna z zainteresowaniami  
  posiadanie kapitału  
  biznes rodzinny  
  bezrobocie  
 • 10. Czy uczelnia powinna wspierać studentów/absolwentów w założeniu własnej działalności? *

 • 11. Czy uważasz, że wsparcie oferowane przez uczelnię oraz regionalne i krajowe formy wspomagania przedsiębiorczości są wystarczające, aby podjąć ryzyko założenia własnej działalności? *

 • 12. O których instytucjach wsparcia słyszała Pani/Pan? *

  proszę zaznaczyć wszystkie znane
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy kiedykolwiek słyszała Pani/Pan o spin off, spin out? *

 • 14. Z jakiej pomocy uczelnianej skorzystałaby Pani/Pan podczas zakładania działalności ? (proszę zaznaczyć max 3 najważniejsze odpowiedzi) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Proszę podać płeć *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...