Motywacja pracowników,a efektywność ich pracy

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Jestem studentką na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ankieta ma na celu zdobycie informacji dotyczących motywacji pracowników do pracy. Ankieta jest anonimowa i będzie służyła celom badawczym przy pisaniu pracy magisterskiej. Proszę o szczere i rzetelne odpowiedzi. Z góry dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu.
 • 1. Czy czuje się Pan/Pani zmotywowany do pracy? *

 • 2. Czy jest Pan/Pani zadowolony z pracy na zajmowanym stanowisku? *

 • 3. Czy w Pana/Pani firmie stosowany system wynagradzania jest dla Pana/Pani zrozumiały? *

 • 4. Które systemy motywacji są stosowane w Pana/Pani firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. W jakim stopniu poniższe czynniki motywują Pana/Panią do pracy? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Publiczna pochwała  
  Możliwość podnoszenia kwalifikacji  
  Atrakcyjny pakiet socjalny  
  Satysfakcjonujące wynagrodzenie  
  Możliwość rozwoju zawodowego,awansu  
  Przyjazna atmosfera w pracy  
  Poczucie odpowiedzialności i zaufania  
  Premie oraz bonusy za osiągnięte wyniki  
  Stabilność zatrudnienia  
  Dobry wizerunek firmy, renoma, prestiż  
  Zagrożenie utratą pracy  
 • 6. Które z płacowych form motywowania najbardziej Pana/Panią motywują do efektywniejszej pracy? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Wysokie wynagrodzenie  
  Nagroda pieniężna  
  Premia (miesięczna,kwartalna,roczna)  
  Podwyżka  
  Odprawa emerytalna i rentowa  
  Dodatkowe ubezpieczenie  
  Pożyczka pracownicza  
  Płatne nadgodziny  
  Prowizyjny system wynagrodzeń  
 • 7. Które z pozapłacowych form motywowania najbardziej Pana/Panią motywują do efektywniejszej pracy? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Szkolenia, kursy  
  Awans  
  Telefon służbowy  
  Samochód służbowy  
  Laptop  
  Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne lub zdrowotne  
  Dofinansowanie kosztów nauki  
  Wyjazdy i imprezy integracyjne  
  Bilety na imprezy kulturalne  
  Nagrody rzeczowe, gadżety  
  Karnety na basen, siłownię  
  Elastyczny czas pracy  
  Pochwały i podziękowania przełożonego  
  Odpowiedni standard stanowiska pracy  
  Przyjazna atmosfera w pracy  
  Samodzielność i niezależność  
  Dofinansowanie posiłków w pracy  
  Kary  
  Pewność zatrudnienia  
  Wolne weekendy  
  Dodatkowy urlop  
  Ciekawa i interesująca praca  
  Kontrola pracy  
  Sprawiedliwe ocenianie wyników pracy  
 • 8. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z wysokości aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Od czego zależy uzyskanie nagrody (premii) w Pana/Pani firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Czy ma Pan/Pani możliwość osobistego rozwoju i/lub awansu w obecnej firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy system wynagradzania pracowników w firmie, w której Pan/Pani pracuje jest motywujący? *

 • 12. Co Pana?Panią demotywuje w pracy? *

  Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Płeć *

 • 14. Wiek *

 • 15. Wykształcenie *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...