Energetyka jądrowa w Polsce

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Czy elektrownia jądrowa jest Polsce potrzebna? *

 • 2. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu? *

 • 3. Dlaczego jest Pan/Pani zwolennikiem/przeciwnikiem* powstania elektrowni jądrowej? (proszę o krótkie uzasadnienie) *

 • 4. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat energii jądrowej? *

 • 5. Która z proponowanych lokalizacji elektrowni na Pomorzu jest najlepszym wyborem? *

 • 6. Czy uważa Pan/Pani okolice Jeziora Żarnowieckiego/plaże w Kopalinie-Lubiatowie* za obszar ważny dla turystyki? (Proszę uzasadnić) *

 • 7. Czy wybudowanie elektrowni nad jeziorem/na plaży* może zniechęcić turystów do wypoczynku w tej części Pomorza? Proszę uzasadnić *

 • 8. Czy elektrownie jądrowe stwarzają zagrożenie dla środowiska? *

 • 9. Czy Pana/Pani zdaniem wybudowanie elektrowni jądrowej będzie miało wpływ czy nie będzie miało wpływu na zmianę krajobrazu przyrodniczego obszaru na którym powstanie? *

 • 10. Jakie wady i/ lub zalety wynikają z budowy elektrowni jądrowej? (Proszę wskazać) *

  (ze względu na ograniczoną do 15 liczbę pytań na tej stronie, to pytanie nie może byc rozdzielone na dwa inne)
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy po wydarzeniach w Czarnobylu (1986) i Fukushimie (2011) ludzkość w skali globalnej powinna zrezygnować z produkowania energii jądrowej? *

 • 12. Czy organy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz inwestorzy dobrze informowały dotychczas Pana/Panią na temat budowy elektrowni jądrowej? *

 • 13. Czy Pana/Pani zdaniem temat elektrowni jądrowych w środkach masowego przekazu: *

 • 14. W jaki sposób Pana/Pani zdaniem najlepiej byłoby przekazywać społeczeństwu informacje dotyczące elektrowni jądrowych? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Proszę podać swoją płeć, wiek, miejsce zamieszkania, gminę *

  Miejsce zamieszkania (wieś, Miejscowość do 10 tys, Miejscowość do 50 tys, Miejscowość do 100 tys, Miejscowość powyżej 100 tys)

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...