Rozliczenie z urzędem skarbowym za rok 2011

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1. Jakie było Pana/Pani źródło (źródła) przychodów w 2011 roku? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Czy osiągnął/ęła Pan/Pani przychody, których nie wlicza się do podstawy
  opodatkowania (tzw. zwolnienia przedmiotowe)?
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Czy samodzielnie obliczył/a Pan/Pani podatek dochodowy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jeśli nie obliczył/a Pan/Pani samodzielnie podatku dochodowego, to z jakich form pomocy Pan/Pani skorzystał/a? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. W jaki sposób dokonał/a Pan/Pani rozliczenia z urzędem skarbowym? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Z jakich, spośród wymienionych poniżej ulg i odliczeń od dochodu/podatku Pan/Pani skorzystał/a? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Czy wykorzystał/a Pan/Pani możliwość przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Czy skorzystał/a Pan/Pani z możliwości dostarczenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego drogą elektroniczna? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. W jakim terminie złożył/a Pan/Pani roczną deklarację podatkową w urzędzie skarbowym? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Czy otrzymał/a Pan/Pani nadpłatę podatku z urzędu skarbowego? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Płeć: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Wiek: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Miejsce zamieszkania: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14. Poziom przeciętnych miesięcznych dochodów: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...