Ankieta dla nauczycieli

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Nazywam się Magdalena, jestem studentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach. Przygotowuję pracę magisterską na temat sposobów motywowania uczniów do nauki. Poniższa ankieta ma charakter anonimowy, a jej celem jest poznanie Państwa opinii na temat metod motywowania uczniów do nauki. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badań naukowych. Za wypełnienie ankiety serdecznie dziękuję
 • 1. Jakie sposoby motywowania do nauki są Pani/Panu znane? *

 • 2. Czy wie Pani/Pan, czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna? *

 • 3. Jaki rodzaj motywacji jest według Pani/Pana bardziej wartościowy dla procesu kształcenia? *

 • 4. Jakie rodzaje zajęć uważa Pani/Pan za najbardziej motywujące do nauki? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Jaka jest według Pani/Pana skuteczność poniższych sposobów motywowania do nauki? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Bardzo skuteczny Dość skuteczny Mało skuteczny Nieskuteczny
  Zaniżanie ocen  
  Oceny „na zachętę”  
  Sugestia lub prośba nauczyciela o poprawę wyników w nauce  
  Wzbudzanie ciekawości poznawczej  
  Stawianie zadań i pytań problemowych  
  Odpytywanie ustne  
  Prace domowe  
  Pobudzanie ambicji  
  Uświadamianie na temat użyteczności wiedzy  
  Straszenie złą oceną  
  Powiadamianie rodziców o wynikach w nauce  
  Nagrody materialny  
  Wycieczki szkolne  
  Pomoce audiowizualne  
  Pochwały i nagany  
  Przyjazna atmosfera w klasie  
  Możliwość rozwijania zainteresowań  
  Konsekwencja nauczyciela w wymaganiach  
  Zachęcanie do rywalizacji  
 • 6. Które z przedstawionych sposobów motywowania stosuje Pani/pan w swojej pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Stosuję Nie stosuję
  Zaniżanie ocen  
  Oceny „na zachętę”  
  Sugestia lub prośba nauczyciela o poprawę wyników w nauce  
  Wzbudzanie ciekawości poznawczej  
  Stawianie zadań i pytań problemowych  
  Odpytywanie ustne  
  Prace domowe  
  Pobudzanie ambicji  
  Uświadamianie na temat użyteczności wiedzy  
  Straszenie złą oceną  
  Powiadamianie rodziców o wynikach w nauce  
  Nagrody materialny  
  Wycieczki szkolne  
  Pomoce audiowizualne  
  Pochwały i nagany  
  Przyjazna atmosfera w klasie  
  Możliwość rozwijania zainteresowań  
  Konsekwencja nauczyciela w wymaganiach  
  Zachęcanie do rywalizacji  
 • 7. Jakie cechy nauczyciela według Pani/Pana najbardziej wspomagają zdobywanie wiedzy oraz naukę w szkole? (Proszę wybrać 5 cech) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jakie cechy nauczyciela według Pani/Pana najbardziej utrudniają zdobywanie wiedzy oraz naukę w szkole? (Proszę wybrać 5 cech) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy stosuje Pani/Pan nagrody? Jeśli tak to, jakie i w jakich sytuacjach? *

 • 10. Czy stosuje Pani/Pan kary? Jeśli tak to, jakie i w jakich sytuacjach? *

 • 11. Wiek: *

 • 12. Płeć: *

 • 13. Miejsce zamieszkania: *

 • 14. Stopień zawodowy: *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...