Autorytet nauczyciela w opinii rodziców klas I-IIIszkoły podstawowej

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • Szanowni Państwo,
  Jestem studentką pedagogiki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu). Bardzo proszę o Państwa pomoc poprzez wypełnienie poniższej ankiety, która będzie przydatna w napisaniu pracy licencjackiej na temat autorytetu nauczyciela w opinii rodziców uczniów klas I- III.
  Ankieta jest anonimowa, dlatego proszę o szczere i przemyślane odpowiedzi.
  Zebrane informacje zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby pracy licencjackiej.

  Z góry dziękuję za pomoc.
 • 1. Płeć *

 • 2. Miejsce zamieszkania *

 • 3. 3. Pani/Pana dziecko uczęszcza do klasy: *

 • 4. 4. Autorytet, to według Pani/ *

 • 5. Czy którąś z osób, pracujących w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej uważa Pani/Pan za autorytet? *

 • 6. Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien być autorytetem dla swoich uczniów? *

 • 7. Który z filarów autorytetu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ocenia Pani/Pan najwyżej? *

 • 8. Jakimi, według Pani/Pana, cechami powinien charakteryzować się nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, którego można uznać za autorytet? *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 cech
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Według Pani/Pana, dobry nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien przede wszystkim: *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 cechy
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Dobry nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Jakie cechy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wpływają negatywnie na jego autorytet? *

  Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 cechy
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Co Pani/Pana zdaniem decyduje o tym, czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest autorytetem dla uczniów? *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Formularze online
Ładowanie...