Wyniki ankiety: Ankieta do pracy magisterskiej

 • Czy powołanie organizacji wirtualnej zrzeszającej (grupującej) krajoweMSP, funkcjonujące w branży drzewnej i meblarskiej, możerzutować nazwiększenie ich konkurencyjności w zakresie sprzedażypoprzez Internetproduktów i usług na rynkach innych państw UniiEuropejskiej? Szanowny Użytkowniku Wykonując badania niezbędne do opracowania pracy magisterskiej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Technologii Drewna w Warszawie, swoją uwagę postanowiłam skupić na ocenie możliwości sprzedaży poprzez Internet produktów i usług z branży drzewnej i meblarskiej na rynkach państw Unii Europejskiej. W tym celu, badania oraz analizy postanowiłam skupić na problemach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem organizacji wirtualnych, grupujących polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynkach państw Unii Europejskiej. Jednocześnie badania będą nawiązywać do wyników i wniosków wynikających z ubiegłorocznych badań, przeprowadzonych w obszarze efektywności wykorzystywania przez MSP, informacji publikowanych na stronach wortali drzewnych i meblarskich. W tym celu przygotowałam pytania w formie ankiety, które adresuję głównie do kierowniczej kadry przedsiębiorstw przemysłu drzewnego i meblarskiego. Jednakże dla celów badawczych, chciałabym poznać opinie również innych osób, skupiających swoją uwagę na problematyce, odnoszącej się do obszaru zagadnień związanych z funkcjonowaniem MSP. Mając na względzie dużą wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe i biznesowe, reprezentowane przez osoby, do których kieruję swoją ankietę, znaczna ilość pytań zamieszczonych w kwestionariuszu nie została ograniczona do obszaru sugerowanych odpowiedzi. Udzielone w tej formie odpowiedzi wydatnie wzbogacą wyniki badań, a także pozwolą uzupełnić moją wiedzę nabytą podczas studiów. W mojej ocenie, rozwój działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących w branży drzewnej i meblarskiej, związany będzie ze wzrostem ich konkurencyjności, a także właściwą promocją ich towarów i usług, oferowanych na rynkach państw Unii Europejskiej. Jednakże takie działania mogą wymuszać konieczność łączenia się MSP w większe organizacje gospodarcze, wykorzystujące w szerszym zakresie możliwości prowadzenia działalności w przestrzeni internetowej. Mam nadzieję, że odpowiadając na pytania zawarte w załączonej ankiecie podzielicie się Państwo swoimi spostrzeżeniami i uwagami w tym zakresie, zaś osoby profesjonalnie zajmujące się problematyką funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw przychylnie spojrzą na moje badania. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu jedynie kilka minut. Zdobyte dzięki niej informacje zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania pracy magisterskiej. Serdecznie zapraszam do udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w załączonej ankiecie. Magdalena SZTANC W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań uprzejmie proszę o kontakt Magdalena.sztanc@gmail.com
 • 1. Jaką funkcję pełni Pani/Pan w firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 2. Jaka jest domena działalności gospodarczej Państwa firmy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 3. W jakiej grupie przedsiębiorstw klasyfikuje się Państwa firma? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 4. Czy Państwa firma w zakresie swojej oferty handlowej może skutecznie rywalizować z firmami funkcjonującymi na rynkach innych państw UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 5. Czy aktualnie Państwa firma prowadzi eksport produktów lub usług na rynki innych państw UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 6. Czy reprezentowana przez Panią/Pana firma współpracuje z przedsiębiorstwami w branży drzewnej lub meblarskiej zarejestrowanymi w innych państwach UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 7. Z jakich form sprzedaży swoich produktów lub usług na rynki innych państw UE korzysta Państwa Firma? (przy odpowiedzi tak udzielonej w pytaniu 5) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 8. Czy w Państwa ocenie, firma napotyka na trudności wynikające z dotarciem ze swoją ofertą handlową do potencjalnego odbiorcy, funkcjonującego na rynkach innych państw UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 9. Stosownie do Państwa wiedzy oraz zawodowego doświadczenia proszę wskazać, które uwarunkowania rzutują na efektywny eksport produktów lub usług na rynki innych państw UE ? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 10. Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada własną firmową witrynę internetową? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 11. W jakim stopniu Państwa firma wykorzystuje przestrzeń internetową do prowadzenia działalności biznesowej? (w przypadku odpowiedzi 'tak', udzielonej na pytanie 10. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 12. Czy informacje zawarte w firmowej witrynie internetowej są prezentowane w językach obcych: (w przypadku odpowiedzi 'Tak' udzielonej na pytanie 10. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 13. Czy Pani/Pana zdaniem, przestrzeń internetowa gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia szeroko rozumianego e-biznesu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 14. Czy Państwa firma aktualnie ma powiązania biznesowe w przestrzeni internetowej z innymi przedsiębiorstwami, w sposób tworzący większe struktury organizacyjne, np. wirtualne przedsiębiorstwa (działalność na wspólnej platformie internetowej)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 15. Czy Państwa zdaniem, MSP z branży drzewnej i meblarskiej, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynkach innych państw UE, mogą łączyć swój potencjał w większe organizacje, prowadzące działalność biznesową w przestrzeni internetowej: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 16. Czy w Pani/Pana ocenie, wirtualna organizacja funkcjonująca w branży drzewnej i meblarskiej, powinna przyjmować następujące formy organizacyjne: (przy odpowiedzi 'tak' lub 'inne propozycje' udzielonej w pytaniu 15): *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 17. W jakim obszarze wirtualna organizacja może reprezentować interesy MSP, funkcjonujących w branży drzewnej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 18. Czy w Państwa ocenie, wortale drzewne i meblarskie mogą realizować niektóre formy organizacji wirtualnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 19. Proszę określić, w jakim zakresie specjalistyczne portale mogą wspierać działalność MSP, funkcjonujących w branży drzewnej i meblarskiej, pod względem zwiększenia efektywności ich eksportu, adresowanego na rynki innych państw UE? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 20. W jakich obszarach zadań, gwarantujących bezpieczeństwo interesów zrzeszonych firm, według Pani/Pana może funkcjonować organizacja wirtualna? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 21. Jak oceniają Państwo propozycję powierzenia przedstawicielstwa swojego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanym firmom, funkcjonującym jako biuro wirtualne ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 22. Czy firma e - biznesu, funkcjonująca jako spółka europejska, grupująca firmy przemysłu drzewnego i meblarskiego, może spełniać oczekiwania MSP w zakresie eksportu ich produktów oraz usług na rynki innych państw UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 23. Czy w Pani/Pana ocenie, MSP funkcjonujące w branży drzewnej i meblarskiej mogą być zainteresowane budową większych struktur biznesowych przybierających formę organizacji wirtualnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 24. Czy jest Pani/Pan zainteresowany(a) otrzymaniem ogólnych wyników badań ankietowych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 25. Uprzejmie dziękuję za wypełnienie ankiety oraz za poświęcenie kilku minut cennego dla Państwa czasu na wykonanie badań do mojej pracy magisterskiej,

  Magdalena SZTANC

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
Komentarze
 • Arbox 30/05/2008 godz. 14:32
  Jestem pod wrażeniem. Panią Magdalenę cechuje ogromna kultura osobista i zawansowana znajomość meblarstwa. Życzymy powodzenia ! A R B O X

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz