Wyniki ankiety: Ankieta dla wytatuowanych przed 18 r.ż.

 • Wyniki niniejszej ankiety będą wykorzystane do napisania pracy mgr na temat: Tatuowanie ciała przez młodzież jako wyraz buntu - prawda, czy mit?
 • 1. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  38,46%
  45
  Mążczyzna
   
  61,54%
  72
  Wypełnienia: 117
 • 2. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  13-15 lat
   
  1,71%
  2
  16-18 lat
   
  98,29%
  115
  Wypełnienia: 117
 • 3. Typ szkoły do której uczęszczasz: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Gimnazjum
   
  5,13%
  6
  Liceum
   
  21,37%
  25
  Technikum
   
  20,51%
  24
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
   
  19,66%
  23
  Inna (jaka?)
   
  7,69%
  Nie uczę się
   
  25,64%
  30
  Wypełnienia: 117
 • 4. Miejsce zamieszkania: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Miasto powyżej 50tyś. mieszkańców
   
  50,43%
  59
  Miasto 25-50tyś. mieszkańców
   
  14,53%
  17
  Miasteczko do 25tyś. mieszkańców
   
  18,80%
  22
  Wieś
   
  16,24%
  19
  Wypełnienia: 117
 • 5. Ile masz tatuaży? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1
   
  24,79%
  29
  2
   
  23,08%
  27
  3
   
  17,95%
  21
  4
   
  11,11%
  13
  5 i więcej
   
  23,08%
  27
  Wypełnienia: 117
 • 6. Czy chciałabyś/chciałbyś zrobić sobie więcej tatuaży? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  85,47%
  100
  Nie
   
  6,84%
  8
  Nie wiem
   
  7,69%
  9
  Wypełnienia: 117
 • 7. Czy jesteś zadaowolona/zadowolony ze swojego tatuażu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  99,15%
  116
  Nie   0,00%
  0
  Już nie
   
  0,85%
  1
  Wypełnienia: 117
 • 8. Jakie wg Ciebie mogą być skutki tatuowania ciała poza profesjonalnym salonem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Żadne
   
  35,90%
  42
  Mogą być następujące (wymień jakie)::
   
  64,10%
  Wypełnienia: 117
 • 9. Przez kogo był wykonywany Twój tatuaż/że? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Przez profesjonalistę w saolnie
   
  33,33%
  39
  Przez profesjonalistę poza salonem
   
  35,90%
  42
  Przez amatora
   
  13,68%
  16
  Sama/sam go sobie zrobiłem
   
  5,13%
  6
  Inne (jakie?)
   
  12,82%
  Wypełnienia: 117
 • 10. Jaki jest wg Ciebie stosunek społeczeństwa do tatuaży? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Źle się kojarzy, np. ze środowiskiem przestępczym
   
  53,85%
  63
  Jest to zjawisko modne i akceptowane
   
  29,06%
  34
  Nie wiem
   
  9,40%
  11
  Inne (jakie?)
   
  7,69%
  Wypełnienia: 117
 • 11. Ile pieniędzy wydałaś/łeś na tatuaż/tatuaże? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nic
   
  20,51%
  24
  1-100zł
   
  11,11%
  13
  101-200zł
   
  11,11%
  13
  201-300zł
   
  11,97%
  14
  301zł i więcej
   
  45,30%
  53
  Wypełnienia: 117
 • 12. Skąd zdobyłaś/łeś pieniądze na zrobienie tatuażu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie płaciłam/łem za tatuaż
   
  22,22%
  26
  Zarobiłam/łem
   
  54,70%
  64
  Odłożyłam/łem z kieszonkowego
   
  17,09%
  20
  Inne (jakie?)
   
  5,98%
  Wypełnienia: 117
 • 13. Jakie znasz style tatuażu (zaznacz wszystkie jakie znasz)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Orientalny
   
  63,25%
  74
  Czarno-szary
   
  89,74%
  105
  Tribal
   
  90,60%
  106
  Biomechanika
   
  58,97%
  69
  Fineline
   
  29,91%
  35
  Tekstowy
   
  84,62%
  99
  Kulturowy
   
  56,41%
  66
  Inne (jakie?)
   
  18,80%
  Wypełnienia: 117
 • 14. Jakie korzyści odczuwasz w związku ze zrobieniem sobie tatuażu/ży? (maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wyróżniem się z tłumu
   
  32,48%
  38
  Czuję się strakcyjniejsz/szy
   
  11,11%
  13
  Jestem modna/ny
   
  6,84%
  8
  Podkreślam swoją osobowość
   
  64,10%
  75
  Czuję się dorosła/ły
   
  1,71%
  2
  Czuję, że jestem "Panem swego ciała"
   
  32,48%
  38
  Jestem bardziej pewna/ny siebie
   
  23,08%
  27
  Nie odczuwam żadnych korzyści
   
  17,95%
  21
  Inne (jakie?)
   
  19,66%
  Wypełnienia: 117
 • 15. Jak prezentują się twoje relacje z rodzicami? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Doskonale się dogadujemy
   
  48,72%
  57
  Czasami się kłócimy, ale zazwyczaj się dogadujemy
   
  45,30%
  53
  Ciągle się kłócimy, nie możemy się dogadać
   
  5,98%
  7
  Wypełnienia: 117
 • 16. W jakim stopniu rodzice organizują Twój czas? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Mam pełną swobodę - robię to na co mam ochotę
   
  63,25%
  74
  Mam średnią swobodę - po wykonaniu obowiązków mam czas dla siebie
   
  36,75%
  43
  Nie mam żadnej swobody - moje życie jest ściśle podporządkowane wymaganiom rodziców   0,00%
  0
  Wypełnienia: 117
 • 17. Czy na decyzję o tatuażu miał wpływ charakter stosunków z rodzicami? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  11,97%
  14
  Nie
   
  84,62%
  99
  Nie wiem
   
  3,42%
  4
  Wypełnienia: 117
 • 18. Czy rodzice wyrazili zgodę na to byś zrobiła/ł sobie tatuaż? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  30,77%
  36
  Nie
   
  12,82%
  15
  Zrobiłam/łem go bez ich wiedzy
   
  56,41%
  66
  Wypełnienia: 117
 • 19. Jak rodzice zareagowali na Twój tatuaż? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo im się podobał, byli pod wrażeniem
   
  23,08%
  27
  Nie podobał się im, byli wściekli
   
  4,27%
  5
  Nie podobał im się, ale zaakceptowali moją decyzję
   
  40,17%
  47
  Nic nie powiedzieli
   
  12,82%
  15
  Jeszcze go nie widzieli
   
  5,98%
  7
  Inne (jakie?)
   
  13,68%
  Wypełnienia: 117
 • 20. Jakie osiągasz wyniki w nauce? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo dobre
   
  15,38%
  18
  Dobre
   
  71,79%
  84
  Słabe
   
  10,26%
  12
  Bardzo słabe
   
  2,56%
  3
  Wypełnienia: 117
 • 21. Czy na decyzję o tatuażu miał wpływ Twój stosunek do szkoły? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  3,42%
  4
  Nie
   
  94,02%
  110
  Nie wiem
   
  2,56%
  3
  Wypełnienia: 117
 • 22. Jak nauczyciele zareagowali na Twój tatuaż/że? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo im się podobał, byli pod wrażeniem
   
  13,68%
  16
  Nie podobał im się, byli zbulwersowani
   
  11,11%
  13
  Nic nie powiedzieli
   
  37,61%
  44
  Jeszcze go nie widzieli
   
  23,08%
  27
  Inne (jakie?)
   
  14,53%
  Wypełnienia: 117
 • 23. Jakie jest wg Ciebie największy problem dzisiejszych społeczeństw? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wojny
   
  10,26%
  12
  Bieda
   
  42,74%
  50
  Terroryzm
   
  11,11%
  13
  Głód
   
  9,40%
  11
  Zagrożenia ekologiczne
   
  3,42%
  4
  Nie mam zdania
   
  8,55%
  10
  Inne (jakie?)
   
  14,53%
  Wypełnienia: 117
 • 24. Czy na decyzję o tatuażu miał wpływ któryś z problemów wymienionych w poprzednim pytaniu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  0,85%
  1
  Nie
   
  97,44%
  114
  Nie wiem
   
  1,71%
  2
  Wypełnienia: 117
 • 25. Czy Twoi znajomi mają tatuaże? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  88,89%
  104
  Nie
   
  10,26%
  12
  Nie wiem
   
  0,85%
  1
  Wypełnienia: 117
 • 26. Jak znajomi zareagowali na Twój tatuaż/że? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo im się podobał, byli pod wrażeniem
   
  85,47%
  100
  Nie podobał im się, byli zniesmaczeni   0,00%
  0
  Nie podobał im się, ale zaakceptowali moją decyzję
   
  1,71%
  2
  Jeszcze go nie widzieli   0,00%
  0
  Nic nie powiedzieli
   
  5,13%
  6
  Inne (jakie?)
   
  7,69%
  Wypełnienia: 117
 • 27. Jak tataż/że wpłynęły na Twoje kontakty z rówieśnikami (maksymalnie 3 odpowiedzi)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zostałam/łem przyjęty do grupy, na której mi zależało
   
  3,42%
  4
  Jestem bardziej lubiana/ny
   
  7,69%
  9
  Łatwiej nawiązuję nowe kontakty
   
  15,38%
  18
  Upodobniłam/łem się do rówieśników
   
  5,98%
  7
  Zyskałam/łem uwagę płci przeciwnej
   
  21,37%
  25
  Nie wpłynął
   
  75,21%
  88
  Inne (jakie?)
   
  3,42%
  4
  Wypełnienia: 117
 • 28. Czy na decyzję o tatuażu miała wpływ grupa rówieśnicza? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  4,27%
  5
  Nie
   
  94,02%
  110
  Nie wiem
   
  1,71%
  2
  Wypełnienia: 117
 • 29. Czym jest dla Ciebie tatuaż? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Ozdobą
   
  28,21%
  33
  Symbolem
   
  18,80%
  22
  Ozdobą i symbolem
   
  52,99%
  62
  Wypełnienia: 117
 • 30. Jeśli Twój tatuaż/że są symbolem opisz, co symbolizuje każdy z nich *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie jest symbolem
   
  39,32%
  46
  Jest symbolem i symbolizuje...
   
  60,68%
  Wypełnienia: 117
 • 31. Co chciałaś/łeś zamanifestować swoim tatuażem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nic
   
  35,04%
  41
  Nic
   
  5,13%
  6
  nic
   
  2,56%
  3
  NIC
   
  1,71%
  2
  Przede wszystkim podniesc swoja wartosc. Odroznic sie od tlumu
   
  0,85%
  1
  nic zorbiłem go dla siebie
   
  0,85%
  1
  Chcialam poprostu go zrobic dla siebie i nie chcialam nic zamanifestowac.
   
  0,85%
  1
  znajomych w małym stopniu :P
   
  0,85%
  1
  nie miałem żadnych celów
   
  0,85%
  1
  zaraz manifestować, o jeeezu, chciałam mieć i już, swój własny projekt to był ktoś mi zrobił i mam uwiecznioną swoją twórczość na ciele
   
  0,85%
  1
  swoja osobowość
   
  0,85%
  1
  wyrażam siebie
   
  0,85%
  1
  respekt honor szacunek .
   
  0,85%
  1
  siebie ze nikt nie postrzyma mnie nawet przed złem i dobrem tego swiata
   
  0,85%
  1
  nic i widze ze wogole nie masz pojecia na temat dziarania
   
  0,85%
  1
  chciałam poczuc się lepiej
   
  0,85%
  1
  ćhciałem być inny niż te szara ludność
   
  0,85%
  1
  swoje symbole
   
  0,85%
  1
  nic, podoba mi sie ta forma wyrazania siebie
   
  0,85%
  1
  nic...to jest tylko dla mnie
   
  0,85%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi  
  Wypełnienia: 117
 • 32. Dlaczego przyozdobiłaś/łeś swe ciało tatuażem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bo mi sie podoba
   
  1,71%
  2
  tatuaze zawsze mi się podobały i będą podobać
   
  0,85%
  1
  bo lubię rysować :)
   
  0,85%
  1
  patrz wyzej
   
  0,85%
  1
  dla mnie jest to ozdoba ciała i tatuaże bardzo mi się podobają
   
  0,85%
  1
  Ponieważ jest to dla mnie umieszczenie czegoś kogoś kogo kocham szanuje na wieczność na mej skórze
   
  0,85%
  1
  Z poczatku chodzilo o przynaleznosc subkulturowa, potem nabvralo to glebszego osobistego sensu :)
   
  0,85%
  1
  Poniewaz podoba mi sie to jak pieknie mozna przyozdobic swoje cialo i i z powodu wczesniej widzianych tatuazy u znajomych a przede wszystkim,poniewaz jest to piekna sztuka i nie uwazam ze jest to jakis problem nowszych pokolen,poniewaz ludzie robia tatuaze juz od wiekow i jest to jedna z najstarszych sztuk i jak ja uwazam najpiekniejszych na swiecie
   
  0,85%
  1
  jak wyżej
   
  0,85%
  1
  poto żeby pokazać ludziom że nie tylko więzniowie mają tatuaże że te lata już minęły
   
  0,85%
  1
  bo to było moje marzenie i te marzenie zrealizowałem :)
   
  0,85%
  1
  ponieważ mi się to podoba
   
  0,85%
  1
  szukałem sposobu na wrazenie siebie
   
  0,85%
  1
  Bo bardzo mi się podobał
   
  0,85%
  1
  ponieważ miałem na to ochote i podobały mi się niektóre tatuaże innych ludzi
   
  0,85%
  1
  nie tylko tatuazem jeszcze mam kolczyka w jezyku w karku sciagnełem i w wardze jeszcze mam i mysle o nastepnych
   
  0,85%
  1
  jest to okreslone powyzej...
   
  0,85%
  1
  sztuka tattoo zawsze mnie fascynowala,nie zmienilo sie to do dzis
   
  0,85%
  1
  chcialam wyrazić nimi to że jestem waleczna, wierna i ze sie odrodziłam
   
  0,85%
  1
  gdyż chciałam wyrazić swoje "ja"
   
  0,85%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi  
  Wypełnienia: 117
Komentarze
 • ktoś powiedział 11/03/2009 godz. 16:20
  polecam wszystkim aby ozdobili swoje ciało w tatuaż
 • ktoś powiedział 11/03/2009 godz. 16:59
  róbcie póki jest miejsca jeszcze...
 • ktoś powiedział 11/03/2009 godz. 16:59
  róbcie póki jest miejsca jeszcze...
 • ktoś powiedział 11/03/2009 godz. 17:54
  haha kazdy kto chce niech robi u mnie juz niestety miejsce sie kończy...pozdro;p
 • ktoś powiedział 12/03/2009 godz. 11:41
  Polecam Bardzo:)) Robcie Poki Mozecie:)))Pozdro Ziomeczki
 • ktoś powiedział 12/03/2009 godz. 12:58
  nie patrzcie na nic i na nikogo robcie jak wiecie ze was to odmieni
 • ktoś powiedział 12/03/2009 godz. 13:19
  polecam tatu....
 • ktoś powiedział 12/03/2009 godz. 13:24
  JAK MACIE OCHOTE TO NIE NAMYSLAJCIE SIE!!! POPROSTU ZROB GO
 • ktoś powiedział 12/03/2009 godz. 13:26
  Tatuaże sa super!
 • ktoś powiedział 12/03/2009 godz. 13:58
  puki macie miejsce to robcie
  ja wlasnie jutro dokanczam reszte plecow na kturych nie bedzie miejsca na wiecej ale zostaje kilka bladych miejsc na ciele wiec nadal bedzie co robic;)
 • ktoś powiedział 12/03/2009 godz. 15:10
  Robienie tatuaż a to jest wyłącznie sprawa tatuowanego a nie innych :P
 • ktoś powiedział 12/03/2009 godz. 16:52
  kto sie nie dziara ten fujara hehe
 • ktoś powiedział 22/03/2009 godz. 22:48
  Robta Poki Morzeta:)
 • ktoś powiedział 21/04/2009 godz. 22:41
  polecam wszystkim
 • ktoś powiedział 22/04/2009 godz. 12:09
  nie namawiam ale polecam hehe :) i napewno nie polecam na całym ciele
 • ktoś powiedział 22/04/2009 godz. 15:29
  Róbcie dziary one są cool jeszcze mam miejsca troche to jade dalej pozdrawiam

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz