Wyniki ankiety: Wpływ terroryzmu na turystykę.

 • Szanowni Państwo, Jestem studentką turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki. Ankieta sporządzona została w celu zbadania opinii turystów na temat wpływu terroryzmu na turystykę. Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety. Jej wyniki posłużą mi do celów badawczych. Ankieta jest anonimowa.
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  92,31%
  12
  mężczyzna
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 2. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 20 lat
   
  23,08%
  3
  21 - 30 lat
   
  76,92%
  10
  31 - 40 lat   0,00%
  0
  41 - 50 lat   0,00%
  0
  51 - 60 lat   0,00%
  0
  powyżej 60 lat   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 3. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe
   
  7,69%
  1
  zawodowe
   
  15,38%
  2
  średnie
   
  46,15%
  6
  wyższe
   
  30,77%
  4
  Wypełnienia: 13
 • 4. Status zawodowy *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  uczeń/student
   
  84,62%
  11
  pracownik fizyczny
   
  7,69%
  1
  pracownik biurowy   0,00%
  0
  kadra kierownicza   0,00%
  0
  własna działalność gospodarcza   0,00%
  0
  emeryt/rencista
   
  7,69%
  1
  bezrobotny   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 5. Stan cywilny *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  panna/kawaler
   
  76,92%
  10
  mężatka/żonaty
   
  23,08%
  3
  Wypełnienia: 13
 • 6. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  miejscowość do 10 tyś. mieszkańców
   
  30,77%
  4
  miejscowość 11 - 50 tyś. mieszkańców
   
  23,08%
  3
  miejscowość 51 - 200 tyś. mieszkańców
   
  23,08%
  3
  miejscowość 201 - 500 tyś. mieszkańców
   
  7,69%
  1
  miejscowość powyżej 500 tyś. mieszkańców
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 7. Miesięczny dochód netto *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 999 zł
   
  23,08%
  3
  1 000 - 1 999 zł
   
  53,85%
  7
  2 000 - 2 999 zł
   
  7,69%
  1
  3 000 - 3 999 zł
   
  7,69%
  1
  powyżej 4 000 zł
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 8. Jak często podróżuje Pan/Pani poza granice Polski? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wcale nie opuszczam Polski
   
  23,08%
  3
  raz w roku
   
  53,85%
  7
  2 razy w roku
   
  15,38%
  2
  3 razy w roku
   
  7,69%
  1
  więcej niż 3 razy   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 9. Kiedy ostatnio wyjeżdżał(a) Pan/Pani poza granice Polski? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  w tym roku
   
  30,77%
  4
  w ubiegłym roku
   
  38,46%
  5
  2 lata temu
   
  15,38%
  2
  bardzo dawno
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 10. Jakie są motywy Pana/Pani wyjazdów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  turystyka wypoczynkowa
   
  46,15%
  6
  turystyka biznesowa
   
  15,38%
  2
  turystyka poznawcza
   
  7,69%
  1
  turystyka zdrowotna
   
  15,38%
  2
  turystyka religijna
   
  7,69%
  1
  inne, jakie?
   
  7,69%
  Wypełnienia: 13
 • 11. W jaki sposób organizowane są Pana/Pani wyjazdy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  indywidualnie
   
  69,23%
  9
  biuro podróży
   
  30,77%
  4
  inna forma organizacji, jaka?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 12. Z jakiego środka transportu korzysta Pan/Pani najczęściej podczas wyjazdów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  samolot
   
  53,85%
  7
  autokar
   
  30,77%
  4
  własny samochód
   
  7,69%
  1
  inny, jaki?
   
  7,69%
  Wypełnienia: 13
 • 13. Jak często podróżuje Pan/Pani samolotem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zawsze
   
  30,77%
  4
  często
   
  15,38%
  2
  rzadko
   
  30,77%
  4
  nigdy
   
  23,08%
  3
  Wypełnienia: 13
 • 14. Czy przy wyborze miejsca wyjazdu zwraca Pan/Pani uwagę na zagrożenie atakiem terrorystycznym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  84,62%
  11
  nie
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 15. Czy obawia się Pan/Pani ataku terrorystycznego podczas pobytu w odwiedzanym kraju? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  69,23%
  9
  nie
   
  30,77%
  4
  Wypełnienia: 13
 • 16. Czy zrezygnował(a)by Pan/Pani z wyjazdu, gdyby zaistniało prawdopodobieństwo wystąpienia ataku terrorystycznego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  69,23%
  9
  nie
   
  23,08%
  3
  nie wiem
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 17. Czy podczas podróży miał(a) Pan/Pani styczność ze zjawiskiem terroryzmu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie
   
  76,92%
  10
  tak, jako świadek
   
  15,38%
  2
  tak, jako ofiara
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 18. Jakie kraje atrakcyjne turystycznie są Pana/Pani zdaniem najbardziej zagrożone zamachami terrorystycznymi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Egipt
   
  23,08%
  3
  Świątynie
   
  7,69%
  1
  gcg
   
  7,69%
  1
  egipt, turcja, francja,
   
  7,69%
  1
  grecja, francja
   
  7,69%
  1
  tunezja
   
  7,69%
  1
  Turcja
   
  7,69%
  1
  Francja
   
  7,69%
  1
  turcja
   
  7,69%
  1
  Każdy kraj potencjalnie może być zagrożony zamachami terrorystycznymi
   
  7,69%
  1
  Tunezja
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 19. Czy występowanie zjawiska terroryzmu miało wpływ na wybór miejsca i czasu Pana/Pani wyjazdu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, jaki?
   
  7,69%
  nie
   
  92,31%
  12
  Wypełnienia: 13
 • 20. Czy uważa Pan/Pani, że Polska może być celem zamachu terrorystycznego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak   0,00%
  0
  raczej tak
   
  15,38%
  2
  raczej nie
   
  46,15%
  6
  zdecydowanie nie
   
  15,38%
  2
  nie mam zdania
   
  23,08%
  3
  Wypełnienia: 13
 • 21. Czy sądzi Pan/Pani, że Polska jest odpowiednio przygotowana na ewentualne zamachy ze strony terrorystów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  7,69%
  1
  nie
   
  53,85%
  7
  nie mam zdania
   
  38,46%
  5
  Wypełnienia: 13
 • 22. Czy w czasie podróży zaobserwował(a) Pan/Pani stosowanie środków bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem terroryzmem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  53,85%
  7
  nie
   
  30,77%
  4
  nie wiem
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 23. Czy uważa Pan/Pani, że zjawisko terroryzmu ma wpływ na turystykę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, jaki?
   
  30,77%
  nie
   
  38,46%
  5
  nie mam zdania
   
  30,77%
  4
  Wypełnienia: 13