Wyniki ankiety: Ankieta do pracy magisterskiej na temat: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

  • Ewelina Jaszczak- studentka turystyki i rekreacji (e-mail: ewelina.jaszczakwp.pl) Wydział Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer w Warszawie. Ankieta ma na celu zdobycie informacji dotyczących zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Ankieta jest anonimowa i będzie służyła celom badawczym przy pisaniu pracy magisterskiej. Ankieta jest skierowana do osób, które mają do czynienia z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie. Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu ankietowym.
  • 1. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o koncepcji "zarządzania wiedzą"? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    poprzez udział w konferencjach, seminariach
     
    40,00%
    4
    dzięki prasie codziennej   0,00%
    0
    dzięki programom telewizyjnym   0,00%
    0
    poprzez Internet
     
    10,00%
    1
    dzięki szkoleniom w firmie
     
    20,00%
    2
    dzięki informacjom uzyskanym od znajomych
     
    10,00%
    1
    inny...
     
    40,00%
    Wypełnienia: 10
  • 2. Czy przedsiębiorstwa z którymi Pan/Pani współpracuje stosują zarządzanie wiedzą? *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    tak, znam 1 takie przedsiębiorstwo
     
    20,00%
    2
    tak, znam kilka takich przedsiębiorstw
     
    40,00%
    4
    nie znam żadnego takiego przedsiębiorstwa
     
    40,00%
    4
    tak, wszystkie przedsiębiorstwa, z którymi współpracuję   0,00%
    0
    inne   0,00%
    0
    Wypełnienia: 10
  • 3. Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie stosuje się koncepcje zarządzania wiedzą? *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    tak, jest opracowany i wdrożony system zarządzania wiedzą   0,00%
    0
    tak, wydaje mi się, że stosuje się koncepcje zarządzania wiedzą
     
    70,00%
    7
    nie stosuje się koncepcji zarządzania wiedzą
     
    30,00%
    3
    inne   0,00%
    0
    Wypełnienia: 10
  • 4. Które z wymienionych procesów zarządzania wiedzą mają w Pana/Pani przedsiębiorstwie najważniejsze znaczenie? Proszę ustalić kolejność od 1(najważniejszy proces) do 10 (najmniej ważny proces).

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź Śr. pozycja
    pozyskiwanie wiedzy z otoczenia
    pozyskiwanie wiedzy od pracowników
    wykorzystywanie wiedzy do tworzenia nowych produktów
    wykorzystywanie wiedzy w celu udoskonalania produktów
    przechowywanie wiedzy w bankach danych
    dzielenie się wiedzą przez pracowników
    sprzedaż posiadanej wiedzy
    udostępnianie wiedzy pracownikom
    Wypełnienia: 9
  • 5. Które z wymienionych narzędzi informatycznych są stosowane w Pana/Pani firmie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    poczta elektroniczna
     
    100,00%
    10
    internet
     
    100,00%
    10
    sieć wewnętrzna
     
    60,00%
    6
    bazy danych
     
    30,00%
    3
    komunikatory (np.gadu-gadu)
     
    50,00%
    5
    inne
     
    20,00%
    Wypełnienia: 10
  • 6. Czy w Pana/Pani firmie są stosowane specjalne programy motywowania i rozwoju najlepszych pracowników? *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    tak
     
    30,00%
    3
    nie
     
    70,00%
    7
    Wypełnienia: 10
  • 7. Jeśli udzielił Pan/Pani odpowiedzi pozytywnej na poprzednie pytanie proszę o informację jakiego typu są to środki motywacyjne? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    premie
     
    66,67%
    4
    wyjazdy
     
    50,00%
    3
    dodatkowe szkolenia
     
    16,67%
    1
    dostęp do informacji
     
    16,67%
    1
    inne
     
    33,33%
    Wypełnienia: 6
  • 8. Co oznacza Pana/Pani zdaniem pojęcie "najlepszy pracownik"? *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    osoba która potrafi rozwiązywać problemy, samodzielna, kompetentna, pracowita
     
    10,00%
    1
    sumienny, ambitny, koleżenski, odnoszący sukcesy, pomysłowy, ambity
     
    10,00%
    1
    pracownik spełniający wymagania, mający lepsze wyniki od innych, rozwijający się
     
    10,00%
    1
    produktywny osiągający postawione cele, nie pokazujący że jest mądrzejszy od szefa
     
    10,00%
    1
    Zaangażowany pracownik
     
    10,00%
    1
    pracownik spełniający wymagania pracodawcy poprzez efektywne i szybkie wykonywanie obowiązków.
     
    10,00%
    1
    posiadający wysokie kwalifikacje i doświadczenie
     
    10,00%
    1
    Rozumiejący cele organizacji i się z nimi identyfikujący.
     
    10,00%
    1
    najbardziej wydajny, pracowity, wspierający cele organizacji
     
    10,00%
    1
    jest sumienny i godny zaufania, wykonuje swoją pracę zgodnie ze standardami , jest odpowiedzialny , posiada umiejętności interpersonalne
     
    10,00%
    1
    Wypełnienia: 10
  • 9. Jak często wg Pana/Pani powinno się stosować wymienione środki motywacyjne, aby zmobilizować pracownika do efektywniejszej pracy? *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
      % Odpowiedzi
    Odpowiedź wcale czasami często
    premie
    0,00% (0)
    30,00% (3)
     
    70,00% (7)
     
    dodatkowe szkolenia
    0,00% (0)
    80,00% (8)
     
    20,00% (2)
     
    wyjazdy
    30,00% (3)
     
    70,00% (7)
     
    0,00% (0)
    specjalne przywileje np. samochód służbowy
    10,00% (1)
     
    90,00% (9)
     
    0,00% (0)
    większa samodzielność
    30,00% (3)
     
    40,00% (4)
     
    30,00% (3)
     
    awans
    0,00% (0)
    80,00% (8)
     
    20,00% (2)
     
    elastyczny czas pracy
    10,00% (1)
     
    50,00% (5)
     
    40,00% (4)
     
    udział w zyskach przedsiębiorstwa
    50,00% (5)
     
    40,00% (4)
     
    10,00% (1)
     
    dostęp do informacji
    10,00% (1)
     
    50,00% (5)
     
    40,00% (4)
     
  • 10. Jakie korzyści wg Pana/Pani wynikają z zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie? *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    większa wydajność, lepsze wyniki, wyższe przychody firmy
     
    10,00%
    1
    nie wiem
     
    10,00%
    1
    Lepsze wykorzystanie informacji - wzrost efektywności
     
    10,00%
    1
    w cale
     
    10,00%
    1
    Zwiększenie konkurencyjności
     
    10,00%
    1
    polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa
     
    10,00%
    1
    pozyskanie większej liczby klientów
     
    10,00%
    1
    Lepsze dostosowanie produktu do potrzeb rynku.
     
    10,00%
    1
    znajomość pracowników i wspieranie rozwoju firmy
     
    10,00%
    1
    poprzez wprowadzenie do przedsiębiorstwa koncepcji zarządzania wiedzą przedsiębiorstwo zdobywa przewagę konkurencyjną na rynku
     
    10,00%
    1
    Wypełnienia: 10
  • 11. Płeć *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    kobieta
     
    60,00%
    6
    mężczyzna
     
    40,00%
    4
    Wypełnienia: 10
  • 12. Wiek *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    do 25 lat
     
    40,00%
    4
    26-34 lat
     
    20,00%
    2
    35-40 lat
     
    30,00%
    3
    41-50 lat
     
    10,00%
    1
    powyżej 51 lat   0,00%
    0
    Wypełnienia: 10
  • 13. Miejscowość *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    Warszawa
     
    40,00%
    4
    Dąbrowa Górnicza
     
    10,00%
    1
    warszawa
     
    10,00%
    1
    Szczecin
     
    10,00%
    1
    iława
     
    10,00%
    1
    białystok
     
    10,00%
    1
    wrocław
     
    10,00%
    1
    Wypełnienia: 10
  • 14. Zawód/ pełniona rola w przedsiębiorstwie *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    właściciel lub współwłaściciel   0,00%
    0
    menedżer
     
    10,00%
    1
    pracownik umysłowy
     
    80,00%
    8
    pracownik fizyczny   0,00%
    0
    handlowiec   0,00%
    0
    student/uczeń
     
    10,00%
    1
    inne   0,00%
    0
    Wypełnienia: 10
  • 15. Wykształcenie *

    Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    Odpowiedź   % Liczba odp.
    wyższe
     
    70,00%
    7
    wyzsze
     
    10,00%
    1
    magisterskie
     
    10,00%
    1
    wyższe magisterskie
     
    10,00%
    1
    Wypełnienia: 10