Wyniki ankiety: Konto internetowe iPKO w Banku PKO BP SA

 • Nazywam się Katarzyna Szczygieł jestem studentką V roku Politechniki Opolskie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych (praca magisterska). Jeśli nie wskazano inaczej, w trakcie wypełniania ankiety należy zakreślić krzyżykiem jedną lub kilka właściwy odpowiedzi i/lub wpisać brakujące informacje. Proszę o rzetelne wypełnienie.
 • 1. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18-26
   
  40,00%
  12
  27-35
   
  26,67%
  8
  36-45
   
  20,00%
  6
  46-55
   
  6,67%
  2
  56-65
   
  6,67%
  2
  66-75   0,00%
  0
  76 i wiecej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 2. Czy korzysta Pan/i z konta internetowego iPKO w Banku PKO BP SA.
  Jeżeli odpowiedź będzie "NIE" proszę zakończyć wypełnianie ankiety na pytaniu nr 3, jeżeli odpowiedź będzie "TAK" proszę wypełnić dalej omijając pytanie nr 3.
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  50,00%
  15
  NIE
   
  50,00%
  15
  Wypełnienia: 30
 • 3. Z jakiej przyczyny NIE korzysta Pan/i z konta internetowego iPKO.
  (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie zostałem/am poinformowany/a o takiej możliwości przez pracownika banku   0,00%
  0
  nie zostałem/am poinformowany/a o takiej możliwości przez pracownika banku   0,00%
  0
  brak dostępu do Internetu   0,00%
  0
  nie odczuwam potrzeby
   
  60,00%
  9
  nie wystarczająca atrakcyjność internetowej oferty
   
  13,33%
  2
  skomplikowane procedury zakładania konta   0,00%
  0
  niski poziom zabezpieczeń   0,00%
  0
  inne przyczyny
   
  53,33%
  Wypełnienia: 15
 • 4. W jaki sposób została Pan/i poinformowany/a o możliwości korzystania z iPKO.
  (można zaznaczyć 1 odpowiedź).

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  przez pracownika oddziału banku
   
  68,42%
  13
  przez biuletyny informacyjne Banku PKO BP   0,00%
  0
  z Internetu
   
  10,53%
  2
  od znajomych / rodziny
   
  21,05%
  4
  z masowych środków przekazu (radio, TV, gazety)   0,00%
  0
  w inny sposób prosze wpisać w jaki   0,00%
  0
  Wypełnienia: 19
 • 5. W jakim stopniu pracownik banku poinformował Pana/ią o założeniu i korzystaniu z iPKO.

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niedostatecznym
   
  5,26%
  1
  dostatecznym
   
  15,79%
  3
  dobrym
   
  36,84%
  7
  bardzo dobrym
   
  42,11%
  8
  Wypełnienia: 19
 • 6. Z jakich produktów iPKO korzysta Pan/i (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  płatności ZUS/US
   
  5,88%
  1
  zlecenia stałe
   
  35,29%
  6
  polecenia zapłaty
   
  58,82%
  10
  przelew jednorazowy, przelewy między własnymi rachunkami
   
  82,35%
  14
  dewizowe polecenie wpłaty (przelewy za granicę)   0,00%
  0
  zakładanie lokat
   
  11,76%
  2
  usługi maklerskie   0,00%
  0
  zakup funduszy   0,00%
  0
  doładowanie telefonu
   
  47,06%
  8
  historia rachunku
   
  70,59%
  12
  ubezpieczenia
   
  5,88%
  1
  Wypełnienia: 17
 • 7. Jak Pan/i ocenia poziom satysfakcji dzięki korzystaniu ze wskazanych w pytaniu nr 6 produktów iPKO.
  ndst - niedostatecznie; dst - dostatecznie; db - dobrze; bdb - bardzo dobrze

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź ndst dst db bdb
  płatności ZUS/US
  0,00% (0)
  40,00% (2)
   
  40,00% (2)
   
  20,00% (1)
   
  zlecenia stałe
  10,00% (1)
   
  10,00% (1)
   
  20,00% (2)
   
  60,00% (6)
   
  polecenia zapłaty
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  18,18% (2)
   
  81,82% (9)
   
  przelew jednorazowy, przelewy między własnymi rachunkami
  0,00% (0)
  6,25% (1)
   
  25,00% (4)
   
  68,75% (11)
   
  dewizowe polecenie wpłaty (przelewy za granicę)
  0,00% (0)
  20,00% (1)
   
  40,00% (2)
   
  40,00% (2)
   
  zakładanie lokat
  0,00% (0)
  33,33% (2)
   
  16,67% (1)
   
  50,00% (3)
   
  usługi maklerskie
  0,00% (0)
  40,00% (2)
   
  40,00% (2)
   
  20,00% (1)
   
  zakup funduszy
  0,00% (0)
  20,00% (1)
   
  60,00% (3)
   
  20,00% (1)
   
  doładowanie telefonu
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  8,33% (1)
   
  91,67% (11)
   
  historia rachunku
  0,00% (0)
  6,67% (1)
   
  20,00% (3)
   
  73,33% (11)
   
  ubezpieczenia
  0,00% (0)
  16,67% (1)
   
  50,00% (3)
   
  33,33% (2)
   
 • 8. W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony z korzystania z konta iPKO.

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niedostatecznym
   
  6,25%
  1
  dostatecznym
   
  6,25%
  1
  dobrym
   
  62,50%
  10
  bardzo dobrym
   
  25,00%
  4
  Wypełnienia: 16
 • 9. Jakie zalety niesie według Pana/i korzystanie z iPKO.
  (można zaznaczyć maksymalni 3 odpowiedzi)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  uniknięcie kolejek w banku
   
  76,47%
  13
  robienie zakupów w Internecie
   
  17,65%
  3
  bieżące śledzenie stanu rachunku
   
  70,59%
  12
  płacenie rachunków
   
  58,82%
  10
  zaoszczędzenie czasu
   
  41,18%
  7
  inne
   
  5,88%
  Wypełnienia: 17