Wyniki ankiety: Ankieta dla uczniów - ewaluacja wewnętrzna

 • 1. W jaki sposób szkoła sprawdzała Twoją wiedzę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Próbny sprawdzian szóstoklasisty.
   
  20,00%
  6
  Sprawdzian szóstoklasisty.
   
  30,00%
  9
  Test na wejściu do gimnazjum.
   
  16,67%
  5
  Próbny egzamin gimnazjalny.
   
  70,00%
  21
  Wypełnienia: 30
 • 2. Czy w domu samodzielnie rozwiązywałeś testy do egzaminu gimnazjalnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  70,00%
  21
  Nie
   
  30,00%
  9
  Wypełnienia: 30
 • 3. Jeżeli zaznaczyłeś TAK w pytaniu powyższym, to napisz ile testów i jak często je rozwiązujesz?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź częstotliwość rozwiązywania testów
  kilka razy w tygodniu
  100,00% (7)
   
  raz w tygodniu
  100,00% (3)
   
  raz w miesiącu
  100,00% (6)
   
  kilka razy w miesiącu
  100,00% (7)
   
  raz na kila miesięcy
  100,00% (2)
   
  wcale
  100,00% (7)
   
 • 4. Czy nauczyciele zachęcali Cię do rozwiązywania testów w domu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  83,33%
  25
  Nie
   
  16,67%
  5
  Wypełnienia: 30
 • 5. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  23,33%
  7
  Nie
   
  76,67%
  23
  Wypełnienia: 30
 • 6. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  40,00%
  12
  Nie
   
  60,00%
  18
  Wypełnienia: 30
 • 7. Czy jesteś aktywny i zaangażowany na tych zajęciach?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  60,00%
  18
  Nie
   
  40,00%
  12
  Wypełnienia: 30
 • 8. Czy zostałeś zapoznany z wynikami próbnego egzaminu gimnazjalnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  86,67%
  26
  Nie
   
  13,33%
  4
  Wypełnienia: 30
 • 9. Czy jesteś zadowolony ze swoich wyników z egzaminu próbnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  50,00%
  15
  Nie
   
  50,00%
  15
  Wypełnienia: 30
 • 10. Czy nauczyciele omawiają poprawne rozwiązania zadań z próbnego egzaminu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  90,00%
  27
  Nie
   
  10,00%
  3
  Wypełnienia: 30