Wyniki ankiety: Ankieta dla uczniów - ewaluacja wewnętrzna

 • 1. W jaki sposób szkoła sprawdzała Twoją wiedzę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Próbny sprawdzian szóstoklasisty.
   
  37,50%
  27
  Sprawdzian szóstoklasisty.
   
  40,28%
  29
  Test na wejściu do gimnazjum.
   
  18,06%
  13
  Próbny egzamin gimnazjalny.
   
  73,61%
  53
  Wypełnienia: 72
 • 2. Czy w domu samodzielnie rozwiązywałeś testy do egzaminu gimnazjalnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  69,44%
  50
  Nie
   
  30,56%
  22
  Wypełnienia: 72
 • 3. Jeżeli zaznaczyłeś TAK w pytaniu powyższym, to napisz ile testów i jak często je rozwiązujesz?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź częstotliwość rozwiązywania testów
  kilka razy w tygodniu
  100,00% (17)
   
  raz w tygodniu
  100,00% (8)
   
  raz w miesiącu
  100,00% (9)
   
  kilka razy w miesiącu
  100,00% (18)
   
  raz na kila miesięcy
  100,00% (7)
   
  wcale
  100,00% (17)
   
 • 4. Czy nauczyciele zachęcali Cię do rozwiązywania testów w domu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  79,17%
  57
  Nie
   
  20,83%
  15
  Wypełnienia: 72
 • 5. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  30,56%
  22
  Nie
   
  69,44%
  50
  Wypełnienia: 72
 • 6. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  31,94%
  23
  Nie
   
  68,06%
  49
  Wypełnienia: 72
 • 7. Czy jesteś aktywny i zaangażowany na tych zajęciach?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  56,52%
  39
  Nie
   
  43,48%
  30
  Wypełnienia: 69
 • 8. Czy zostałeś zapoznany z wynikami próbnego egzaminu gimnazjalnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  87,50%
  63
  Nie
   
  12,50%
  9
  Wypełnienia: 72
 • 9. Czy jesteś zadowolony ze swoich wyników z egzaminu próbnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  51,39%
  37
  Nie
   
  48,61%
  35
  Wypełnienia: 72
 • 10. Czy nauczyciele omawiają poprawne rozwiązania zadań z próbnego egzaminu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  84,72%
  61
  Nie
   
  15,28%
  11
  Wypełnienia: 72