Wyniki ankiety: Ankieta dla uczniów - ewaluacja wewnętrzna

 • 1. W jaki sposób szkoła sprawdzała Twoją wiedzę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Próbny sprawdzian szóstoklasisty.
   
  34,78%
  24
  Sprawdzian szóstoklasisty.
   
  42,03%
  29
  Test na wejściu do gimnazjum.
   
  18,84%
  13
  Próbny egzamin gimnazjalny.
   
  76,81%
  53
  Wypełnienia: 69
 • 2. Czy w domu samodzielnie rozwiązywałeś testy do egzaminu gimnazjalnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  69,57%
  48
  Nie
   
  30,43%
  21
  Wypełnienia: 69
 • 3. Jeżeli zaznaczyłeś TAK w pytaniu powyższym, to napisz ile testów i jak często je rozwiązujesz?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź częstotliwość rozwiązywania testów
  kilka razy w tygodniu
  100,00% (15)
   
  raz w tygodniu
  100,00% (8)
   
  raz w miesiącu
  100,00% (9)
   
  kilka razy w miesiącu
  100,00% (18)
   
  raz na kila miesięcy
  100,00% (7)
   
  wcale
  100,00% (16)
   
 • 4. Czy nauczyciele zachęcali Cię do rozwiązywania testów w domu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  81,16%
  56
  Nie
   
  18,84%
  13
  Wypełnienia: 69
 • 5. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  28,99%
  20
  Nie
   
  71,01%
  49
  Wypełnienia: 69
 • 6. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  28,99%
  20
  Nie
   
  71,01%
  49
  Wypełnienia: 69
 • 7. Czy jesteś aktywny i zaangażowany na tych zajęciach?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  54,55%
  36
  Nie
   
  45,45%
  30
  Wypełnienia: 66
 • 8. Czy zostałeś zapoznany z wynikami próbnego egzaminu gimnazjalnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  89,86%
  62
  Nie
   
  10,14%
  7
  Wypełnienia: 69
 • 9. Czy jesteś zadowolony ze swoich wyników z egzaminu próbnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  52,17%
  36
  Nie
   
  47,83%
  33
  Wypełnienia: 69
 • 10. Czy nauczyciele omawiają poprawne rozwiązania zadań z próbnego egzaminu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  85,51%
  59
  Nie
   
  14,49%
  10
  Wypełnienia: 69