Wyniki ankiety: Metoda projektu w edukacji

 • Jestem studentką drugiego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przygotowuję się do pisania pracy licencjackiej na temat zastosowania metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej. Jedną z metod badań, którą chciałabym się posłużyć jest krótki sondaż/ankieta internetowa. Bardzo proszę o pomoc :) dziękuję osobom, które zdecydują się poświęcić mi trochę czasu.
 • 1. Jestem: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nauczycielem
   
  50,00%
  6
  studentem
   
  50,00%
  6
  inna możliwość   0,00%
  0
  Wypełnienia: 12
 • 2. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  100,00%
  12
  mężczyzna   0,00%
  0
  Wypełnienia: 12
 • 3. Jaki jest pani/pana staż pracy w szkole? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  praktyki studenckie
   
  50,00%
  6
  pracuję - proszę wpisać jak długo
   
  50,00%
  Wypełnienia: 12
 • 4. Czy spotkaliście się państwo w swojej pracy, bądź na studiach z metodą projektów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  91,67%
  11
  nie
   
  8,33%
  1
  Wypełnienia: 12
 • 5. Jakie jest państwa zdanie na temat metody projektów?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Stosowanie metody projektu jest bardzo korzystne dla uczniów, ponieważ rozwija ono wiele kompetencji niezbędnych z punktu widzenia oczekiwań jakie stawia przed nami współczesny świat. Oddziałuje ona również na wszystkie sfery osobowości ucznia, wyzwala naturalną aktywność poznawczą, uczy samodzielnego rozwiązywania problemów, rozwija umiejętności komunikacyjne.
   
  11,11%
  1
  H
   
  11,11%
  1
  większa skuteczność społeczna niż intelektualna
   
  11,11%
  1
  Bardzo dobra metoda. Pozwalamy w niej na swobodną działalność dziecka a przede wszystkim nie odkrywamy przed dziećmi wszystkiego, ale pozwalamy im na to aby odkryły to same.
   
  11,11%
  1
  Także piszę pracę licencjacką na ten temat . Więc uważam, że metoda projektów jest bardzo przydatną metodą aktywizującą w nauczaniu zintegrowanym
   
  11,11%
  1
  Jest bardzo przydatna w pracy z dziećmi
   
  11,11%
  1
  metoda bardzo rozwijająca moim zdaniem większość tematów powinna być prowadzona tą metodą dzieci są aktywniejsze mają ciekawe pomysły i zawsze pytają kiedy będziemy realizować następny pojekt jest najbardziej rozwijająca
   
  11,11%
  1
  Bardzo ciekawa.
   
  11,11%
  1
  jest to dla mnie nowość trudno mi się w niej odnalezć ale widzę dobre strony np.swoboda, rozwiązanie problemu.
   
  11,11%
  1
  Wypełnienia: 12
 • 6. Czy stosujecie państwo w swojej pracy z uczniami metodę projektów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  75,00%
  9
  nie
   
  25,00%
  3
  Wypełnienia: 12
 • 7. Jak często?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  raz na miesiąc
   
  9,09%
  1
  raz do roku
   
  54,55%
  6
  rzadziej lub częściej - proszę określić
   
  36,36%
  Wypełnienia: 11
 • 8. Jaki rodzaje projektów wybieracie państwo częściej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  projekt indywidualny
   
  8,33%
  1
  projekt grupowy
   
  91,67%
  11
  oba tak samo często   0,00%
  0
  Wypełnienia: 12
 • 9. Jaki był temat ostatnio realizowanego przez państwa projektu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Smacznie, zdrowo, kolorowo.
   
  8,33%
  1
  Muzyka
   
  8,33%
  1
  Psy
   
  8,33%
  1
  H
   
  8,33%
  1
  "Cztery pory roku"
   
  8,33%
  1
  zielnik klasowy
   
  8,33%
  1
  "Idzie jesień"
   
  8,33%
  1
  Moja ojczyzna
   
  8,33%
  1
  pory roku
   
  8,33%
  1
  Muzyka.
   
  8,33%
  1
  Metoda projektów w zakresie origami. tworzenie urządzeń latających dla 6 latków.
   
  8,33%
  1
  problem komunikacji dzieci niedosłyszących z nauczycielami w masowej szkole
   
  8,33%
  1
  Wypełnienia: 12
 • 10. Jakie pana/pani zdaniem umiejętności można kształtować u uczniów za pomocą metody projektów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podejmowanie decyzji
   
  58,33%
  7
  rozwiązywanie konfliktów
   
  50,00%
  6
  wyrażanie własnych opinii i słuchanie innych osób
   
  75,00%
  9
  poszukiwanie kompromisu
   
  41,67%
  5
  dyskutowanie
   
  66,67%
  8
  dzielenie się w grupie rolami i zadaniami
   
  66,67%
  8
  planowanie
   
  83,33%
  10
  przewidywanie skutków własnego działania
   
  66,67%
  8
  inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 12
 • 11. Jak dzieci radzą sobie z odpowiedzialnością za zadania podejmowane podczas projektu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dzieci muszą być bardzo dobrze przygotowane do pracy tą metodą, najpierw powinna być wprowadzona praca w grupach - w celu ćwiczenia umiejętności współpracy i współodpowiedzialności za efekty, podziału ról itp. Następnie zapoznanie dzieci z samą metodą aby wiedziały na czym polega, czemu służy, omówienie planu pracy.
   
  8,33%
  1
  Dzieci są bardzo zaangażowane i przy lekkiej motywacji bardzo chętnie odkrywają świat.
   
  8,33%
  1
  Ok
   
  8,33%
  1
  H
   
  8,33%
  1
  Proszą o pomoc rodziców, nauczyciela w momencie trudnym
   
  8,33%
  1
  bardzo dobrze
   
  8,33%
  1
  BArdzo dobrze
   
  8,33%
  1
  Nie maja problemów
   
  8,33%
  1
  dzieci są bardzo obowiązkowe i wkładaja całe serce w wykonanie zadania
   
  8,33%
  1
  Bardzo dobrze sobie radzą dzieci.
   
  8,33%
  1
  Dobrze
   
  8,33%
  1
  raczej sie wywiązuja
   
  8,33%
  1
  Wypełnienia: 12
 • 12. W której klasie edukacji wczesnoszkolnej, państwa zdaniem metoda projektów znajduje ajlepsze zastosowanie ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  w pierwszej   0,00%
  0
  drugiej
   
  25,00%
  3
  trzeciej
   
  25,00%
  3
  nie ma ograniczeń
   
  50,00%
  6
  Wypełnienia: 12
 • 13. Czy chętnie podejmują taka aktywność? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  41,67%
  5
  raczej tak
   
  41,67%
  5
  raczej nie
   
  16,67%
  2
  nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 12