Wyniki ankiety: Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych na przykładzie banku Pekao S.A.

 • Szanowni Państwo ! Jestem studentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i piszę pracę licencjacką pod tytułem Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych. Chciałabym poznać Państwa opinię jako Klientów banku Pekao S.A. odnośnie elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych. Ankieta jest anonimowa a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w mojej pracy licencjackiej. Dziękuję za poświęcony czas i cenne odpowiedzi.
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  76,67%
  23
  Mężczyzna
   
  23,33%
  7
  Wypełnienia: 30
 • 2. Pani/Pana wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18 - 25 lat
   
  53,33%
  16
  26 – 35 lat
   
  43,33%
  13
  36 – 45 lat
   
  3,33%
  1
  46 i powyżej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 3. Rodzaj wykształcenia *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Szkoła średnia
   
  13,33%
  4
  Technikum
   
  10,00%
  3
  Zasadnicza szkoła zawodowa   0,00%
  0
  Szkoła wyższa
   
  76,67%
  23
  Wypełnienia: 30
 • 4. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wieś
   
  20,00%
  6
  Miasto do 20 000 mieszkańców
   
  10,00%
  3
  Miasto od 20 000 mieszkańców do 100 000 mieszkańców
   
  46,67%
  14
  Miasto powyżej 100 000 mieszkańców
   
  23,33%
  7
  Wypełnienia: 30
 • 5. Aktualna sytuacja zawodowa *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bezrobotny/a
   
  13,33%
  4
  Student/uczeń
   
  46,67%
  14
  Emeryt/rencista   0,00%
  0
  Wolny zawód   0,00%
  0
  Kierownik/menadżer
   
  3,33%
  1
  Pracownik biurowy/urzędnik
   
  16,67%
  5
  Pracownik naukowy/nauczyciel   0,00%
  0
  Pracownik usług i handlu
   
  13,33%
  4
  Pracownik służby zdrowia   0,00%
  0
  Prywatny przedsiębiorca   0,00%
  0
  Pracownik fizyczny
   
  3,33%
  1
  Inne
   
  3,33%
  1
  Wypełnienia: 30
 • 6. Z jakich kanałów dystrybucji usług banku Pan/Pani korzysta? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Oddział banku
   
  76,67%
  23
  Usługi świadczone przez telefon (call center)
   
  10,00%
  3
  Internet
   
  93,33%
  28
  Bankomaty i terminale
   
  93,33%
  28
  SMS
   
  23,33%
  7
  WAP
   
  3,33%
  1
  Wypełnienia: 30
 • 7. Jak często korzysta Pan/Pani z bankowego konta internetowego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Codziennie
   
  10,00%
  3
  Kilka razy w tygodniu
   
  50,00%
  15
  Kilka razy w miesiącu
   
  26,67%
  8
  Raz w miesiącu   0,00%
  0
  Rzadziej niż raz w miesiącu
   
  6,67%
  2
  Nie posiadam konta internetowego / proszę przejść do pytania 9
   
  6,67%
  2
  Wypełnienia: 30
 • 8. Do jakich rodzajów usług bankowych wykorzystuje Pan/Pani Internet? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Otwarcie/zamknięcie rachunku
   
  13,33%
  4
  Sprawdzenie salda rachunku
   
  86,67%
  26
  Wykonywanie przelewów
   
  93,33%
  28
  Ustalenie zleceń stałych
   
  30,00%
  9
  Sprawdzenie historii operacji bankowych
   
  80,00%
  24
  Zamówienie/aktywacja/zastrzeżenie karty
   
  26,67%
  8
  Otwarcie lokaty
   
  20,00%
  6
  Zaciągnięcie kredytu   0,00%
  0
  Doładowanie telefonu
   
  40,00%
  12
  Wypełnienia: 30
 • 9. Jak często korzysta Pan/Pani z karty bankowej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Codziennie
   
  13,33%
  4
  Kilka razy w tygodniu
   
  40,00%
  12
  Kilka razy w miesiącu
   
  43,33%
  13
  Raz w miesiącu   0,00%
  0
  Rzadziej niż raz w miesiącu
   
  3,33%
  1
  Nie posiadam karty bankowej / proszę przejść do pytania 11   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 10. W jakim celu najczęściej używa Pan/Pani karty bankowej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wypłata gotówki z bankomatu
   
  33,33%
  10
  Płatności za zakupy w sklepach
   
  66,67%
  20
  Sprawdzenie salda konta   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 11. Z jakich funkcji usług bankowych SMS i WAP Pan/Pani korzysta najczęściej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Sprawdzenie stanu środków na rachunku
   
  23,33%
  7
  Sprawdzanie historii ostatnich operacji
   
  13,33%
  4
  Wykonywanie przelewów
   
  36,67%
  11
  Otwarcie/zerwanie lokaty terminowej
   
  3,33%
  1
  Doładowanie telefonu
   
  16,67%
  5
  Zamówienie/anulowanie karty kodów jednorazowych   0,00%
  0
  Nie korzystam z bankowych usług SMS i WAP
   
  56,67%
  17
  Wypełnienia: 30
 • 12. Z jakich funkcji usług bankowych call center Pan/Pani korzysta najczęściej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Sprawdzenie stanu środków na rachunku
   
  3,33%
  1
  Sprawdzanie historii ostatnich operacji
   
  6,67%
  2
  Wykonywanie przelewów
   
  3,33%
  1
  Doładowanie telefonu   0,00%
  0
  Złożenie wniosku o pożyczkę/kartę   0,00%
  0
  Otwarcie/zamknięcie lokaty terminowej   0,00%
  0
  Zmiana danych klienta
   
  3,33%
  1
  Zamówienie/anulowanie karty kodów jednorazowych
   
  16,67%
  5
  Zamówienie/aktywacja/zastrzeżenie karty
   
  10,00%
  3
  Nie korzystam z bankowych usług call center
   
  76,67%
  23
  Wypełnienia: 30
 • 13. Jak ocenia Pan/Pani poziom usług świadczonych przez Internet? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Bardzo dobrze Dobrze Słabo Źle
  Dostęp do konta w dowolnej chwili
  76,67% (23)
   
  23,33% (7)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Wygoda i funkcjonalność systemu
  60,00% (18)
   
  33,33% (10)
   
  6,67% (2)
   
  0,00% (0)
  Niezawodność i szybkość działania
  46,67% (14)
   
  46,67% (14)
   
  6,67% (2)
   
  0,00% (0)
  Bogactwo oferty
  26,67% (8)
   
  60,00% (18)
   
  13,33% (4)
   
  0,00% (0)
  Atrakcyjność finansowa
  33,33% (10)
   
  46,67% (14)
   
  20,00% (6)
   
  0,00% (0)
 • 14. Co skłoniło Pana/Panią do korzystania z bankowości elektronicznej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dostęp 24h na dobę
   
  93,33%
  28
  Wygoda i oszczędność czasu
   
  86,67%
  26
  Korzyści finansowe
   
  16,67%
  5
  Niedogodne godziny pracy banku
   
  20,00%
  6
  Ciekawość
   
  3,33%
  1
  Reklama   0,00%
  0
  Atrakcyjna promocja
   
  3,33%
  1
  Namowa przez rodzinę, przyjaciół   0,00%
  0
  Bezpieczeństwo   0,00%
  0
  Lepsza kontrola nad finansami
   
  53,33%
  16
  Moda na bankowość elektroniczną
   
  10,00%
  3
  Inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 15. Czy zgadza się Pan/Pani, iż bankowość tradycyjna (oddział banku) jest bezpieczniejsza od bankowości elektronicznej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Całkowicie się zgadzam
   
  6,67%
  2
  Zgadzam się
   
  10,00%
  3
  Jest takie same
   
  50,00%
  15
  Nie zgadzam się
   
  30,00%
  9
  Całkowicie się nie zgadzam
   
  3,33%
  1
  Wypełnienia: 30
 • 16. Powody powstrzymujące Pana/Panią przed skorzystaniem z nowoczesnych kanałów dystrybucji produktów bankowych to: (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Brak swobodnego dostępu do danego kanału
   
  16,67%
  5
  Brak zaufania do tej formy kontaktu z bankiem
   
  13,33%
  4
  Brak potrzeby
   
  36,67%
  11
  Kosztowna usługa
   
  3,33%
  1
  Niewystarczająca atrakcyjność internetowej oferty banku
   
  10,00%
  3
  Brak umiejętności koystania z usługi
   
  3,33%
  1
  Przeświadczenie, że obsługa w banku jest lepsza
   
  10,00%
  3
  Trudności i niedogodności techniczne
   
  6,67%
  2
  Oddział banku blisko domu/pracy
   
  10,00%
  3
  Inne
   
  23,33%
  Wypełnienia: 30
 • 17. Jaki jest według Pana/Pani stopień przydatności poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowych?* *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Duży Średni Żaden
  Bankowość internetowa (konto internetowe)
  90,00% (27)
   
  10,00% (3)
   
  0,00% (0)
  Call center (usługi świadczone przez telefon)
  13,33% (4)
   
  60,00% (18)
   
  26,67% (8)
   
  Bankowość z wykorzystaniem telefnu (SMS, WAP)
  26,67% (8)
   
  46,67% (14)
   
  26,67% (8)
   
  Bankowość z wykorzystaniem bankomatów i termiali (POS)
  76,67% (23)
   
  20,00% (6)
   
  3,33% (1)
   
 • 18. Które z niżej wymienionych czynników są dla Pana/Pani najważniejsze podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Krótki czas wykonywania danej usługi bankowej
   
  86,67%
  26
  Awaryjność systemu
   
  13,33%
  4
  Bezpieczeństwo
   
  36,67%
  11
  Wygoda związana z brakiem konieczności pójścia do banku
   
  76,67%
  23
  Czuwanie nad finansami
   
  36,67%
  11
  Inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 19. Według Pana/Pani najlepszym sposobem kontaktu klienta z bankiem jest *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Osobista wizyta w banku
   
  53,33%
  16
  Telefon do call center   0,00%
  0
  Dostęp przez Internet
   
  46,67%
  14
  Bankomaty i terminale   0,00%
  0
  WAP i SMS   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 20. Proszę zaznaczyć jedno poniższych zdań, z którym Pan/Pani się zgadza *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Rozwój bankowości elektronicznej spowoduje w przyszłości, że bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem banku całkowicie zaniknie
   
  13,33%
  4
  Ilość klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej i tradycyjnej (bezpośredni kontakt z pracownikiem banku) w przyszłości nie zmieni się w znaczny sposób
   
  6,67%
  2
  Liczba klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej w przyszłości znacznie wzrośnie, zaś liczba oddziałów bankowych nie ulegnie zmianie, ponieważ klienci wciąż będą potrzebować osobistego kontaktu z pracownikiem banku
   
  80,00%
  24
  Wypełnienia: 30
 • 21. Czy zamierza Pan/Pani korzystać z bankowości elektronicznej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  96,67%
  29
  Nie
   
  3,33%
  1
  Wypełnienia: 30