Wyniki ankiety: Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych na przykładzie banku Pekao S.A.

 • Szanowni Państwo ! Jestem studentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i piszę pracę licencjacką pod tytułem Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych. Chciałabym poznać Państwa opinię jako Klientów banku Pekao S.A. odnośnie elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych. Ankieta jest anonimowa a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w mojej pracy licencjackiej. Dziękuję za poświęcony czas i cenne odpowiedzi.
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  80,56%
  29
  Mężczyzna
   
  19,44%
  7
  Wypełnienia: 36
 • 2. Pani/Pana wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18 - 25 lat
   
  58,33%
  21
  26 – 35 lat
   
  38,89%
  14
  36 – 45 lat
   
  2,78%
  1
  46 i powyżej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 36
 • 3. Rodzaj wykształcenia *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Szkoła średnia
   
  13,89%
  5
  Technikum
   
  13,89%
  5
  Zasadnicza szkoła zawodowa   0,00%
  0
  Szkoła wyższa
   
  72,22%
  26
  Wypełnienia: 36
 • 4. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wieś
   
  25,00%
  9
  Miasto do 20 000 mieszkańców
   
  13,89%
  5
  Miasto od 20 000 mieszkańców do 100 000 mieszkańców
   
  41,67%
  15
  Miasto powyżej 100 000 mieszkańców
   
  19,44%
  7
  Wypełnienia: 36
 • 5. Aktualna sytuacja zawodowa *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bezrobotny/a
   
  11,11%
  4
  Student/uczeń
   
  52,78%
  19
  Emeryt/rencista   0,00%
  0
  Wolny zawód   0,00%
  0
  Kierownik/menadżer
   
  2,78%
  1
  Pracownik biurowy/urzędnik
   
  16,67%
  6
  Pracownik naukowy/nauczyciel   0,00%
  0
  Pracownik usług i handlu
   
  11,11%
  4
  Pracownik służby zdrowia   0,00%
  0
  Prywatny przedsiębiorca   0,00%
  0
  Pracownik fizyczny
   
  2,78%
  1
  Inne
   
  2,78%
  1
  Wypełnienia: 36
 • 6. Z jakich kanałów dystrybucji usług banku Pan/Pani korzysta? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Oddział banku
   
  77,78%
  28
  Usługi świadczone przez telefon (call center)
   
  8,33%
  3
  Internet
   
  94,44%
  34
  Bankomaty i terminale
   
  94,44%
  34
  SMS
   
  22,22%
  8
  WAP
   
  2,78%
  1
  Wypełnienia: 36
 • 7. Jak często korzysta Pan/Pani z bankowego konta internetowego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Codziennie
   
  11,11%
  4
  Kilka razy w tygodniu
   
  47,22%
  17
  Kilka razy w miesiącu
   
  27,78%
  10
  Raz w miesiącu   0,00%
  0
  Rzadziej niż raz w miesiącu
   
  8,33%
  3
  Nie posiadam konta internetowego / proszę przejść do pytania 9
   
  5,56%
  2
  Wypełnienia: 36
 • 8. Do jakich rodzajów usług bankowych wykorzystuje Pan/Pani Internet? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Otwarcie/zamknięcie rachunku
   
  16,67%
  6
  Sprawdzenie salda rachunku
   
  88,89%
  32
  Wykonywanie przelewów
   
  94,44%
  34
  Ustalenie zleceń stałych
   
  30,56%
  11
  Sprawdzenie historii operacji bankowych
   
  80,56%
  29
  Zamówienie/aktywacja/zastrzeżenie karty
   
  30,56%
  11
  Otwarcie lokaty
   
  19,44%
  7
  Zaciągnięcie kredytu   0,00%
  0
  Doładowanie telefonu
   
  41,67%
  15
  Wypełnienia: 36
 • 9. Jak często korzysta Pan/Pani z karty bankowej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Codziennie
   
  11,11%
  4
  Kilka razy w tygodniu
   
  44,44%
  16
  Kilka razy w miesiącu
   
  38,89%
  14
  Raz w miesiącu   0,00%
  0
  Rzadziej niż raz w miesiącu
   
  5,56%
  2
  Nie posiadam karty bankowej / proszę przejść do pytania 11   0,00%
  0
  Wypełnienia: 36
 • 10. W jakim celu najczęściej używa Pan/Pani karty bankowej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wypłata gotówki z bankomatu
   
  33,33%
  12
  Płatności za zakupy w sklepach
   
  66,67%
  24
  Sprawdzenie salda konta   0,00%
  0
  Wypełnienia: 36
 • 11. Z jakich funkcji usług bankowych SMS i WAP Pan/Pani korzysta najczęściej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Sprawdzenie stanu środków na rachunku
   
  19,44%
  7
  Sprawdzanie historii ostatnich operacji
   
  11,11%
  4
  Wykonywanie przelewów
   
  33,33%
  12
  Otwarcie/zerwanie lokaty terminowej
   
  2,78%
  1
  Doładowanie telefonu
   
  13,89%
  5
  Zamówienie/anulowanie karty kodów jednorazowych   0,00%
  0
  Nie korzystam z bankowych usług SMS i WAP
   
  61,11%
  22
  Wypełnienia: 36
 • 12. Z jakich funkcji usług bankowych call center Pan/Pani korzysta najczęściej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Sprawdzenie stanu środków na rachunku
   
  2,78%
  1
  Sprawdzanie historii ostatnich operacji
   
  5,56%
  2
  Wykonywanie przelewów
   
  2,78%
  1
  Doładowanie telefonu   0,00%
  0
  Złożenie wniosku o pożyczkę/kartę   0,00%
  0
  Otwarcie/zamknięcie lokaty terminowej   0,00%
  0
  Zmiana danych klienta
   
  2,78%
  1
  Zamówienie/anulowanie karty kodów jednorazowych
   
  13,89%
  5
  Zamówienie/aktywacja/zastrzeżenie karty
   
  8,33%
  3
  Nie korzystam z bankowych usług call center
   
  80,56%
  29
  Wypełnienia: 36
 • 13. Jak ocenia Pan/Pani poziom usług świadczonych przez Internet? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Bardzo dobrze Dobrze Słabo Źle
  Dostęp do konta w dowolnej chwili
  80,56% (29)
   
  19,44% (7)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Wygoda i funkcjonalność systemu
  55,56% (20)
   
  38,89% (14)
   
  5,56% (2)
   
  0,00% (0)
  Niezawodność i szybkość działania
  47,22% (17)
   
  47,22% (17)
   
  5,56% (2)
   
  0,00% (0)
  Bogactwo oferty
  27,78% (10)
   
  58,33% (21)
   
  13,89% (5)
   
  0,00% (0)
  Atrakcyjność finansowa
  27,78% (10)
   
  55,56% (20)
   
  16,67% (6)
   
  0,00% (0)
 • 14. Co skłoniło Pana/Panią do korzystania z bankowości elektronicznej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dostęp 24h na dobę
   
  91,67%
  33
  Wygoda i oszczędność czasu
   
  86,11%
  31
  Korzyści finansowe
   
  19,44%
  7
  Niedogodne godziny pracy banku
   
  19,44%
  7
  Ciekawość
   
  5,56%
  2
  Reklama   0,00%
  0
  Atrakcyjna promocja
   
  2,78%
  1
  Namowa przez rodzinę, przyjaciół   0,00%
  0
  Bezpieczeństwo   0,00%
  0
  Lepsza kontrola nad finansami
   
  55,56%
  20
  Moda na bankowość elektroniczną
   
  8,33%
  3
  Inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 36
 • 15. Czy zgadza się Pan/Pani, iż bankowość tradycyjna (oddział banku) jest bezpieczniejsza od bankowości elektronicznej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Całkowicie się zgadzam
   
  5,56%
  2
  Zgadzam się
   
  13,89%
  5
  Jest takie same
   
  52,78%
  19
  Nie zgadzam się
   
  25,00%
  9
  Całkowicie się nie zgadzam
   
  2,78%
  1
  Wypełnienia: 36
 • 16. Powody powstrzymujące Pana/Panią przed skorzystaniem z nowoczesnych kanałów dystrybucji produktów bankowych to: (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Brak swobodnego dostępu do danego kanału
   
  13,89%
  5
  Brak zaufania do tej formy kontaktu z bankiem
   
  16,67%
  6
  Brak potrzeby
   
  38,89%
  14
  Kosztowna usługa
   
  2,78%
  1
  Niewystarczająca atrakcyjność internetowej oferty banku
   
  8,33%
  3
  Brak umiejętności koystania z usługi
   
  5,56%
  2
  Przeświadczenie, że obsługa w banku jest lepsza
   
  11,11%
  4
  Trudności i niedogodności techniczne
   
  8,33%
  3
  Oddział banku blisko domu/pracy
   
  11,11%
  4
  Inne
   
  22,22%
  Wypełnienia: 36
 • 17. Jaki jest według Pana/Pani stopień przydatności poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowych?* *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Duży Średni Żaden
  Bankowość internetowa (konto internetowe)
  91,67% (33)
   
  8,33% (3)
   
  0,00% (0)
  Call center (usługi świadczone przez telefon)
  13,89% (5)
   
  55,56% (20)
   
  30,56% (11)
   
  Bankowość z wykorzystaniem telefnu (SMS, WAP)
  22,22% (8)
   
  47,22% (17)
   
  30,56% (11)
   
  Bankowość z wykorzystaniem bankomatów i termiali (POS)
  75,00% (27)
   
  22,22% (8)
   
  2,78% (1)
   
 • 18. Które z niżej wymienionych czynników są dla Pana/Pani najważniejsze podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Krótki czas wykonywania danej usługi bankowej
   
  88,89%
  32
  Awaryjność systemu
   
  11,11%
  4
  Bezpieczeństwo
   
  38,89%
  14
  Wygoda związana z brakiem konieczności pójścia do banku
   
  75,00%
  27
  Czuwanie nad finansami
   
  41,67%
  15
  Inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 36
 • 19. Według Pana/Pani najlepszym sposobem kontaktu klienta z bankiem jest *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Osobista wizyta w banku
   
  52,78%
  19
  Telefon do call center   0,00%
  0
  Dostęp przez Internet
   
  47,22%
  17
  Bankomaty i terminale   0,00%
  0
  WAP i SMS   0,00%
  0
  Wypełnienia: 36
 • 20. Proszę zaznaczyć jedno poniższych zdań, z którym Pan/Pani się zgadza *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Rozwój bankowości elektronicznej spowoduje w przyszłości, że bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem banku całkowicie zaniknie
   
  11,11%
  4
  Ilość klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej i tradycyjnej (bezpośredni kontakt z pracownikiem banku) w przyszłości nie zmieni się w znaczny sposób
   
  8,33%
  3
  Liczba klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej w przyszłości znacznie wzrośnie, zaś liczba oddziałów bankowych nie ulegnie zmianie, ponieważ klienci wciąż będą potrzebować osobistego kontaktu z pracownikiem banku
   
  80,56%
  29
  Wypełnienia: 36
 • 21. Czy zamierza Pan/Pani korzystać z bankowości elektronicznej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  97,22%
  35
  Nie
   
  2,78%
  1
  Wypełnienia: 36