Wyniki ankiety: Rola kobiety we współczesnym świecie

 • Witam!


  Jestem studentką trzeciego roku pedagogiki w zakresie edukacji dorosłych z gerontologią. W ramach pracy licencjackiej prowadzę badania na temat roli kobiety we współczesnym świecie w opinii studentów. Ankieta jest w pełni anonimowa. Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na kilka pytań :)

 • 1. Proszę wypisać znane Panu/Pani role społeczne jakie pełni kobieta. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  żona, matka, pracownik
   
  36,00%
  18
  kochajaca zona, czula matka,serdeczna przyjaciolka, zaradna gospodyni, kobieta sukcesu zawodowego
   
  2,00%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 50
 • 2. Czy uważa Pan/Pani, że istnieją pewne typowe role kobiece i męskie? Jeśli odpowiedź brzmi tak proszę podać, te które Pan/Pani zna. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podział na zawody i obowiązki domowe
   
  34,00%
  17
  nie
   
  6,00%
  3
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 50
 • 3. Według Pana/Pani kobieta przede wszystkim pełni rolę: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Matki.
   
  62,00%
  31
  Żony.
   
  6,00%
  3
  Gospodyni domowej.
   
  10,00%
  5
  Pracownika.
   
  10,00%
  5
  Inne:
   
  12,00%
  Wypełnienia: 50
 • 4. Proszę wskazać jakie według Pana/Pani są preferencje życiowe współczesnych kobiet *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta troszcząca się o dom, oddana żona i matka.
   
  2,00%
  1
  Kobieta pracująca i odnosząca w pracy sukcesy.
   
  46,00%
  23
  Kobieta godząca na równi dom i pracę zawodową.
   
  50,00%
  25
  Inne:
   
  2,00%
  Wypełnienia: 50
 • 5. Proszę wskazać jaki model życia w rodzinie uważa Pan/Pani za najlepszy: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Jedynie mąż/partner pracuje, zarabiając wystarczająco na zaspokojenie potrzeb rodziny, żona/partnerka zajmuje się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci, organizacją życia towarzyskiego rodziny.
   
  4,00%
  2
  Jedynie żona/partnerka pracuje, zarabiając wystarczająco na zaspokojenie potrzeb rodziny, mąż/partner zajmuje się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci, organizacją życia towarzyskiego rodziny.   0,00%
  0
  Zarówno mąż/partner i żona/partnerka pracują zawodowo, mąż/partner poświęca jednak więcej czasu na pracę zawodową, zaś żona oprócz pracy zajmuję się także się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci, organizacją życia towarzyskiego rodziny.
   
  42,00%
  21
  Mąż/partner i żona/partnerka mniej więcej tyle samo czasu poświęcają na pracę zawodową, oboje w równym stopniu zajmują się domem i dziećmi.
   
  52,00%
  26
  Inne:
   
  2,00%
  Wypełnienia: 50
 • 6. Proszę zaznaczyć w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam nie mam zdania raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam
  Mężczyzna jest bardziej niż kobieta odpowiedzialny za materialny byt rodziny.
  50,00% (25)
   
  34,00% (17)
   
  0,00% (0)
  8,00% (4)
   
  8,00% (4)
   
  Obowiązki domowe takie jak: pranie, sprzątanie, gotowanie to naturalne obowiązki kobiety.
  4,00% (2)
   
  50,00% (25)
   
  2,00% (1)
   
  20,00% (10)
   
  24,00% (12)
   
  Każda kobieta przygotowana jest do bycia matką.
  2,00% (1)
   
  48,00% (24)
   
  8,00% (4)
   
  28,00% (14)
   
  14,00% (7)
   
  Matka bardziej niż ojciec poświęca się dla dziecka i dla dobra rodziny.
  22,00% (11)
   
  24,00% (12)
   
  6,00% (3)
   
  40,00% (20)
   
  8,00% (4)
   
  W środowisku domowym najlepszym systemem jest patriarchat.
  2,00% (1)
   
  4,00% (2)
   
  46,00% (23)
   
  14,00% (7)
   
  34,00% (17)
   
  W małżeństwie/związku bardzo ważny jest układ partnerski.
  58,00% (29)
   
  40,00% (20)
   
  2,00% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
 • 7. Jakie są Pana/Pani zdaniem, najcenniejsze wartości dla kobiet w związku małżeńskim lub partnerskim? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Satysfakcjonujące życie małżeńskie lub partnerskie.
   
  76,00%
  38
  Posiadanie dzieci.
   
  52,00%
  26
  Możliwość realizowania się zawodowo.
   
  32,00%
  16
  Realizacja wspólnych celów i planów życiowych.
   
  50,00%
  25
  Miłość męża lub partnera.
   
  76,00%
  38
  Inne:
   
  4,00%
  Wypełnienia: 50
 • 8. Proszę zaznaczyć przymiotniki, które najlepiej odpowiadają Pana/Pani osobowości: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dominujący(a)
   
  48,00%
  24
  Wrażliwy(a)
   
  38,00%
  19
  Niezależny(a)
   
  66,00%
  33
  Troskliwy(a)
   
  36,00%
  18
  Nastawiony(a) na sukces
   
  56,00%
  28
  Łagodny(a)
   
  12,00%
  6
  Gospodarny(a)
   
  32,00%
  16
  Czuły(a)
   
  36,00%
  18
  Uczciwy(a)
   
  40,00%
  20
  Delikatny(a)
   
  14,00%
  7
  Opiekuńczy(a)
   
  34,00%
  17
  Emocjonalny(a)
   
  44,00%
  22
  Niezależny(a)
   
  2,00%
  1
  Sprytny(a)
   
  14,00%
  7
  Pewny(a) siebie
   
  58,00%
  29
  „Ciepły(a)” w relacjach z innymi
   
  34,00%
  17
  Wypełnienia: 50
 • 9. Proszę wskazać co Pana/Pani zdaniem jest ważniejsze w życiu współczesnej kobiety: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Macierzyństwo
   
  24,00%
  12
  Praca zawodowa
   
  76,00%
  38
  Wypełnienia: 50
 • 10. Czy uważa Pan/Pani, że kobieta powinna być dobrze wykształcona i spełniać się zawodowo, czy raczej poświęcić się domu i rodzinie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Powinna poświęcić się karierze. Rodzina i dom mogą poczekać.
   
  34,00%
  17
  Przede wszystkim powinna dbać o rodzinę.
   
  66,00%
  33
  Wypełnienia: 50
 • 11. Czy uważa Pana/Pani, że to kobieta powinna wyłącznie zajmować się domem i wychowywaniem dzieci? Jeśli odpowiedział Pan/Pani :"tak" proszę przejść do pytania 15. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  2,00%
  1
  Nie
   
  98,00%
  49
  Wypełnienia: 50
 • 12. Czy według Pana/Pani płeć ma znaczenie przy ubieganiu się o stanowisko pracy?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  48,98%
  24
  Nie
   
  51,02%
  25
  Wypełnienia: 49
 • 13. Według Pana/Pani zdaniem kobieta na rynku pracy przy poszukiwaniu zatrudnienia ma:

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Takie same szanse jak mężczyzna.
   
  14,29%
  7
  Większe szanse niż mężczyzna.
   
  32,65%
  16
  Mniejsze szanse niż mężczyzna.
   
  53,06%
  26
  Wypełnienia: 49
 • 14. Czy według Pana/Pani kobieta ma problem z awansowaniem na stanowiska kierownicze w miejscu zatrudnienia?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  75,51%
  37
  Nie
   
  24,49%
  12
  Wypełnienia: 49
 • 15. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  54,00%
  27
  Męźczyzna
   
  46,00%
  23
  Wypełnienia: 50
Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej ankiety!

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz