Wyniki ankiety: Pobyt w sanatorium, a wpływ na poprawę stanu zdrowia kuracjusza

 • 1. Płeć oraz wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  67,74%
  21
  Mężczyzna
   
  12,90%
  4
  do 18 lat   0,00%
  0
  19 - 35 lat
   
  41,94%
  13
  36 - 55 lat
   
  35,48%
  11
  56 - 70 lat
   
  16,13%
  5
  powyżej 70   0,00%
  0
  Wypełnienia: 31
 • 2. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Podstawowe
   
  6,45%
  2
  Zawodowe
   
  12,90%
  4
  Średnie
   
  35,48%
  11
  Wyższe
   
  45,16%
  14
  Wypełnienia: 31
 • 3. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wieś
   
  25,81%
  8
  Miasto do 50 tys. Mieszkańców
   
  35,48%
  11
  Miasto 50-100 tys. Mieszkańców
   
  16,13%
  5
  Miasto powyżej 100 tys. Mieszkańców
   
  22,58%
  7
  Wypełnienia: 31
 • 4. Ile razy była/był Pani/Pan w sanatorium? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  raz
   
  35,48%
  11
  dwa
   
  12,90%
  4
  trzy
   
  22,58%
  7
  cztery i więcej
   
  29,03%
  9
  Wypełnienia: 31
 • 5. Jaki był motyw przyjazdu do sanatorium? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wypoczynek i rekreacja
   
  9,68%
  3
  poprawa zdrowia
   
  87,10%
  27
  możliwość poznania innych osób   0,00%
  0
  poznanie miasta
   
  3,23%
  1
  Wypełnienia: 31
 • 6. Proszę podać źródło finansowania pobytu w sanatorium. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Własne
   
  9,68%
  3
  W ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ, ZUS, PRFON)
   
  87,10%
  27
  Inne
   
  3,23%
  Wypełnienia: 31
 • 7. Rodzaj choroby. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  schorzenia dróg oddechowych
   
  32,26%
  10
  schorzenia narządu ruchu
   
  74,19%
  23
  schorzenia kardiologiczne
   
  9,68%
  3
  schorzenia endokrynologiczne
   
  6,45%
  2
  schorzenia neurologiczne
   
  3,23%
  1
  schorzenia ginekologiczne   0,00%
  0
  inne
   
  3,23%
  Wypełnienia: 31
 • 8. Z jakich zabiegów Pani/Pan korzystała? Proszę ocenić wpływ tych zabiegów, na poprawę stanu zdrowia. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. Każdą zaznaczoną odpowiedź oceń w skali 1 – 5, gdzie 1 jest najsłabszą oceną, a 5 najlepszą.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zabiegi borowinowe
   
  45,16%
  Kąpiele lecznicze
   
  70,97%
  Inhalacje
   
  38,71%
  Kinezytoterapia - gimnastyka
   
  74,19%
  Krenoterapia- kuracja pitna wód mineralnych
   
  16,13%
  Ultradźwięki
   
  38,71%
  Elektroterapia
   
  19,35%
  Masaże lecznicze
   
  54,84%
  Magnetronic
   
  29,03%
  Laser
   
  32,26%
  Krioterapia
   
  9,68%
  Ciepłolecznictwo, np. okłady żelowe
   
  16,13%
  Inne
   
  12,90%
  Wypełnienia: 31
 • 9. Czy jest Pani/Pan zadowolony/a z poziomu wykonywanych zabiegów leczniczych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  67,74%
  21
  Nie
   
  12,90%
  4
  Trudno powiedzieć
   
  19,35%
  6
  Wypełnienia: 31
 • 10. Czy korzystanie z zabiegów zmniejszyło występowanie któregoś z w/w schorzenia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, dolegliwości zmniejszyły się w znacznym stopniu
   
  58,06%
  18
  Tak, dolegliwości ustąpiły, ale nieznacznie.
   
  19,35%
  6
  Nie, nie ma wpływu korzystania z zabiegów, na któreś z w/w schorzeń
   
  22,58%
  7
  Wypełnienia: 31
 • 11. Jak ocenia Pani/Pan stan zdrowia po wizycie sanatorium? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo duża poprawa
   
  48,39%
  15
  Mała poprawa
   
  38,71%
  12
  Brak różnicy
   
  3,23%
  1
  Stan zdrowia się pogorszył
   
  9,68%
  3
  Wypełnienia: 31
 • 12. Jakie zmiany Pani/Pan zaobserwowała/zaobserwował po wykonanych zabiegach? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Brak zmian   0,00%
  0
  Mniej ataków duszności
   
  22,58%
  7
  Rzadsze kołatania serca
   
  6,45%
  2
  Większa fizyczna wydolność organizmu
   
  51,61%
  16
  Lepsze samopoczucie
   
  74,19%
  23
  Szybsza przemiana materii
   
  9,68%
  3
  Brak zmian
   
  9,68%
  3
  Wolniejsza przemiana materii
   
  6,45%
  2
  Gorsze samopoczucie
   
  3,23%
  1
  Mniejsza fizyczna wydolność organizmu   0,00%
  0
  Większe wahania ciśnienia   0,00%
  0
  Częstsze kołatania serca
   
  9,68%
  3
  Mniejsza odporność organizmu
   
  6,45%
  2
  Więcej ataków duszności
   
  3,23%
  1
  Inne
   
  25,81%
  Wypełnienia: 31
 • 13. W jaki sposób pobyt w sanatorium wpływa na Panią/Pana? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pomaga zaakceptować chorobę.
   
  22,58%
  7
  Pokazuje właściwe wzorce postępowania, w sytuacjach, kiedy choroba najbardziej dokucza.
   
  35,48%
  11
  Uczy zdrowego trybu życia, tj. właściwej diety.
   
  22,58%
  7
  Uczy zdrowego trybu życia, tzn. tego jak ważny jest ruch w życiu człowieka.
   
  58,06%
  18
  Inne
   
  19,35%
  Wypełnienia: 31
 • 14. Co według Pani/Pana ma największy wpływ na jakość leczenia w sanatorium? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  profesjonalizm pracowników
   
  67,74%
  21
  profesjonalny sprzęt leczniczy
   
  19,35%
  6
  duży wybór zabiegów leczniczych
   
  48,39%
  15
  niespotykany mikroklimat
   
  48,39%
  15
  Wypełnienia: 31
 • 15. Czy zamierza Pani/Pan powtórzyć wyjazd do sanatorium? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  51,61%
  16
  Nie
   
  16,13%
  5
  Nie wiem
   
  32,26%
  10
  Wypełnienia: 31
Komentarze
 • ktoś powiedział 05/09/2011 godz. 20:24
  Dziękujemy za wypełnienie. Nie możesz ponownie
  wziąć udziału w tej ankiecie.
  Wiem. Chciałam sprawdzić w którym to pytaniu
  był mikroklimat.Brakuje tam opcji na odpowiedzi
  na NIE

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz