Wyniki ankiety: Ankieta dla uczniów 2012

 • Drodzy Uczniowie!
  Prosimy Was o wypełnienie ankiety, której wyniki posłużą nauczycielom do ułatwienia i uprzyjemnienia Wam nauki w szkole. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy.
 • 1. 1.2 Czy przed zapowiedzianym sprawdzianem, testem nauczyciele sugerują Wam, na co szczególnie zwrócić uwagę w czasie nauki, albo przykładowo jakich udzielić odpowiedzi na dane pytania? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  50,00%
  15
  Czasami
   
  56,67%
  17
  Nigdy   0,00%
  0
  Twoje uwagi
   
  3,33%
  Wypełnienia: 30
 • 2. 1.3 Czy Twoim zdaniem, nauczyciele oceniając testy, sprawdziany, prace uczniów w klasie robią to zawsze obiektywnie, zgodnie z przyjętą punktacją? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  70,00%
  21
  Nie
   
  10,00%
  3
  Nie potrafię powiedzieć
   
  20,00%
  6
  Twoje uwagi
   
  6,67%
  Wypełnienia: 30
 • 3. 1.5 Czy przed przystąpieniem do testu, sprawdzianu zostajesz poinformowana/y co będzie sprawdzane (jakie umiejętności, wiedza), jaką ilość punktów i za co musisz uzyskać na poszczególne oceny? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  50,00%
  15
  Czasami
   
  40,00%
  12
  Nigdy
   
  16,67%
  5
  Twoje uwagi
   
  3,33%
  Wypełnienia: 30
 • 4. 2.5 Czy zdarza się że nauczyciele oceniając sprawdzian, test, pracę zmieniają wcześniej przyjętą i podaną Wam punktację? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, zmieniają punktację
   
  6,67%
  2
  Czasami zmieniają punktację
   
  16,67%
  5
  Nigdy nie zmieniają punktacji
   
  36,67%
  11
  Nauczyciele nie podają wcześniej punktacji
   
  40,00%
  12
  Wypełnienia: 30
 • 5. 2.7 Czy nauczyciel wystawiając Ci ocenę udziela komentarza - wyjaśnia, uzasadnia dlaczego uzyskałeś taką ocenę (w formie pisemnej lub ustnej)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak zawsze
   
  20,00%
  6
  Czasami
   
  43,33%
  13
  Udziela komentarza na moją prośbę
   
  30,00%
  9
  Nigdy
   
  6,67%
  2
  Wypełnienia: 30
 • 6. 3.1 Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą o Twoich zainteresowaniach, umiejętnościach, zdolnościach, o twojej chęci do nauki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, często
   
  6,67%
  2
  Czasami
   
  40,00%
  12
  Nie
   
  26,67%
  8
  Nie przypominam sobie
   
  26,67%
  8
  Wypełnienia: 30
 • 7. 3.2 Czy nauczyciele pytają Cię o Twoje warunki do nauki w domu, o to kto pomaga Ci się uczyć, czy masz wszystkie potrzebne książki i ćwiczenia, ile masz rodzeństwa albo gdzie pracują Twoi rodzice? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, wychowawca mnie pytał
   
  46,67%
  14
  Tak, pedagog mnie pytał
   
  6,67%
  2
  Tak, inny nauczyciel mnie pytał
   
  20,00%
  6
  Nie, żadna z tych osób nie pytała mnie o te sprawy
   
  50,00%
  15
  Wypełnienia: 30
 • 8. 4.2 Czy nauczyciele informują Cię na bieżąco czego jeszcze powinnaś/powinieneś się nauczyć? (czego nie umiesz, albo z czego twoja wiedza wymaga uzupełnienia?) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak - nauczyciel mówi mi co powinnam/powinienem się jeszcze nauczyć
   
  40,00%
  12
  Czasami tak się zdarza
   
  56,67%
  17
  Nie - nauczyciel nie rozmawia ze mną na temat mojej wiedzy
   
  26,67%
  8
  Twoje uwagi?
   
  3,33%
  Wypełnienia: 30
 • 9. 4.3 Czy na zakończenie nauki w danym roku szkolnym nauczyciel rozmawia z Tobą o twoich osiągnięciach na danym przedmiocie, o tym czego nie udało Ci się opanować (jakiej wiedzy, umiejętności?) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  43,33%
  13
  Czasami
   
  6,67%
  2
  Nie
   
  40,00%
  12
  Nie pamiętam
   
  10,00%
  3
  Wypełnienia: 30
 • 10. 7.1 Odpowiedz na to pytanie jeżeli uczęszczasz na zajęcia dla uczniów zdolnych, w przeciwnym razie zaznacz odpowiedź "nie dotyczy"
  Czy w szkole są wystarczające warunki i pomoce dydaktyczne ( np.: sprzęt sportowy, programy komputerowe, książki…) do prowadzenia zajęć dla uczniów zdolnych?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  26,67%
  8
  Raczej tak
   
  23,33%
  7
  Nie
   
  6,67%
  2
  Nie dotyczy (nie uczęszczam na zajęcia dla uczniów zdolnych)
   
  43,33%
  13
  Wypełnienia: 30
 • 11. 8.4 Odpowiedz na to pytanie jeżeli uczęszczasz na zajęcia dla uczniów zdolnych, w przeciwnym razie zaznacz odpowiedź "nie dotyczy"
  Czy zajęcia dla uczniów zdolnych prowadzone przez nauczycieli są ciekawe i chętnie na nie uczęszczasz?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  33,33%
  10
  Czasami
   
  16,67%
  5
  Nie
   
  6,67%
  2
  Nie dotyczy
   
  43,33%
  13
  Wypełnienia: 30
 • 12. 8.6 Odpowiedz na to pytanie jeżeli uczęszczasz na zajęcia dla uczniów zdolnych, w przeciwnym razie zaznacz odpowiedź "nie dotyczy"
  Czym kierujesz się dokonując wyboru zajęć?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Rozwijanie moich zainteresowań, zdolności talentów
   
  43,33%
  13
  Chęć przygotowania się do konkursu przedmiotowego
   
  30,00%
  9
  Zachęcenie przez nauczyciela
   
  36,67%
  11
  Zachęcenie przez rodziców
   
  10,00%
  3
  Nakaz rodziców   0,00%
  0
  Nie dotyczy
   
  46,67%
  14
  Inne, jakie?
   
  6,67%
  Wypełnienia: 30
 • 13. 9.2 Odpowiedz na to pytanie jeżeli uczęszczasz na zajęcia dla uczniów zdolnych,
  w przeciwnym razie zaznacz odpowiedź "nie dotyczy"
  Czy tematyka zajęć dla uczniów zdolnych spełnia Twoje oczekiwania?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  23,33%
  7
  Nie zawsze
   
  23,33%
  7
  Nie   0,00%
  0
  Nie dotyczy
   
  53,33%
  16
  Wypełnienia: 30
 • 14. 10.6 Czy pracujesz nad tym aby rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, talenty? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, bo odczuwam taką potrzebę
   
  63,33%
  19
  Tak, bo rodzice, nauczyciele mnie do tego motywują – zachęcają
   
  3,33%
  1
  Czasami
   
  33,33%
  10
  Nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30