Wyniki ankiety: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego - wyzwanie dlapracowników i pracodawców

 • Szanowni Państwo,

  Jestem studentką Wydziału Zarządzania UŁ i przygotowuję pracę dyplomową poświęconą problemowi godzenia życia zawodowego z osobistym. Mam przyjemność zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety zgodnie z Państwa wiedzą i doświadczeniem. Instrukcje objaśniające sposób zaznaczania odpowiedzi podane są przy poszczególnych pytaniach. Badanie ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane jedynie w pracy magisterskiej.

  Marlena Dogadalska
 • 1. Proszę uszeregować wartości [1-5] od najważniejszych - 1 do najmniej ważnych - 5 *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  rodzina
  56,67% (17)
   
  13,33% (4)
   
  3,33% (1)
   
  6,67% (2)
   
  20,00% (6)
   
  praca
  13,33% (4)
   
  33,33% (10)
   
  23,33% (7)
   
  23,33% (7)
   
  6,67% (2)
   
  zdrowie
  40,00% (12)
   
  26,67% (8)
   
  3,33% (1)
   
  10,00% (3)
   
  20,00% (6)
   
  własne zainteresowania
  6,67% (2)
   
  30,00% (9)
   
  30,00% (9)
   
  20,00% (6)
   
  13,33% (4)
   
  rozwój zawodowy
  13,33% (4)
   
  30,00% (9)
   
  26,67% (8)
   
  20,00% (6)
   
  10,00% (3)
   
 • 2. Które z określeń dotyczących pracy zawodowej najlepiej odzwierciedla Pana/-i
  stosunek do pracy?
  *

  Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Praca jest głównym źródłem dochodów
   
  63,33%
  19
  Praca daje możliwość rozwoju zawodowego
   
  13,33%
  4
  Praca to wyznacznik niezależności finansowej
   
  20,00%
  6
  Praca daje poczucie wyższej pozycji społecznej   0,00%
  0
  Praca zapewnia emeryturę   0,00%
  0
  Praca rozwija nasza osobowość poprzez kontakty międzyludzkie
   
  3,33%
  1
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 3. Czy uważa Pan/-i, że elastyczne formy zatrudnienia ułatwiają godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  96,67%
  29
  nie
   
  3,33%
  1
  nie mam zdania   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 4. Czy w Pana/ -i Firmie stosowane są elastyczne formy zatrudnienia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  50,00%
  15
  nie
   
  23,33%
  7
  nie wiem
   
  26,67%
  8
  Wypełnienia: 30
 • 5. Czy kiedykolwiek korzystał/-a Pan/-i z elastycznych form zatrudnienia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  46,67%
  14
  nie, (jeśli „nie” proszę przejść do pytania nr 7)
   
  53,33%
  16
  Wypełnienia: 30
 • 6. Z jakich elastycznych form zatrudnienia Pan/-i korzysta lub korzystał/-a?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Umowa zawierana w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn uzasadnionych, np. z powodu choroby, urlopu wychowawczego
   
  6,25%
  1
  Praca wykonywana z dala od siedziby firmy, biura; polegająca na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi telekomunikacji sieci komputerowych, szybkich transmisji danych czy telefonii komórkowej; w dowolnym miejscu i czasie
   
  31,25%
  5
  Forma organizacji pracy polegająca na rozdzieleniu pracy pomiędzy pracowników; redukcji czasu pracy
   
  18,75%
  3
  Podzielenie stanowiska pracy między dwóch lub więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
   
  25,00%
  4
  Przemieszczanie pracowników na inne,wybrane stanowiska pracy w obrębie organizacji umożliwiające im zapoznanie się z nowymi obowiązkami, zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania firmy i podnoszenie kompetencji
   
  6,25%
  1
  Wynajem pracowników należących do zespołu pracowniczego firmy zewnętrznej;koncentruje się przede wszystkim na usługach rekrutacyjnych, przejęciu administracji wynagrodzeń oraz korzystaniu z personelu tymczasowego
   
  6,25%
  1
  Urlop trwający od 3 do 12 miesięcy dla doświadczonych pracowników, chroniący przed wypaleniem zawodowym, przeznaczony na podróże lub pogłębianie umiejętności zawodowych   0,00%
  0
  Przedszkole/świetlica przyzakładowe   0,00%
  0
  Pomoc pracodawcy w znalezieniu opieki nad dzieckiem w czasie pracy   0,00%
  0
  Przerwa na karmienie   0,00%
  0
  Organizowanie imprez rozrywkowych/integracyjnych dla całych rodzin   0,00%
  0
  Bezproblemowe urlopy w nagłych przypadkach
   
  18,75%
  3
  Karnety bądź dopłaty do fitness clubu/basenu
   
  6,25%
  1
  Inne (jakie?)
   
  18,75%
  Wypełnienia: 16
 • 7. Czy zna Pan/-i następujące terminy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź tak nie
  telepraca
  90,00% (27)
   
  10,00% (3)
   
  work - sharing
  40,00% (12)
   
  60,00% (18)
   
  job - sharing
  33,33% (10)
   
  66,67% (20)
   
  job - rotation
  46,67% (14)
   
  53,33% (16)
   
  leasing pracowniczy
  56,67% (17)
   
  43,33% (13)
   
  praca nakładcza
  30,00% (9)
   
  70,00% (21)
   
  urlop sabbatical
  23,33% (7)
   
  76,67% (23)
   
  kontrakt pracowniczy
  53,33% (16)
   
  46,67% (14)
   
  freelancer
  70,00% (21)
   
  30,00% (9)
   
  umowa cywilno - prawna
  86,67% (26)
   
  13,33% (4)
   
 • 8. Proszę ustosunkować się do podanych poniżej stwierdzeń *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
  Obowiązki zawodowe ograniczają moje życie osobiste.
  10,00% (3)
   
  20,00% (6)
   
  16,67% (5)
   
  33,33% (10)
   
  20,00% (6)
   
  Zmęczenie po powrocie z pracy odbiera mi sił/energii na prace domowe.
  3,33% (1)
   
  6,67% (2)
   
  16,67% (5)
   
  40,00% (12)
   
  33,33% (10)
   
  Możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy to główna przyczyna mojej satysfakcji z pracy.
  3,33% (1)
   
  6,67% (2)
   
  36,67% (11)
   
  43,33% (13)
   
  10,00% (3)
   
  W pracy zadręczam się problemami rodzinnymi.
  43,33% (13)
   
  33,33% (10)
   
  6,67% (2)
   
  13,33% (4)
   
  3,33% (1)
   
  Szybkie tempo pracy zakłóca moje relacje między pracą a obowiązkami rodzinnymi.
  16,67% (5)
   
  33,33% (10)
   
  20,00% (6)
   
  23,33% (7)
   
  6,67% (2)
   
  Założenie rodziny, macierzyństwo były lub mogłyby być powodem przerwy w mojej karierze zawodowej.
  13,33% (4)
   
  26,67% (8)
   
  16,67% (5)
   
  30,00% (9)
   
  13,33% (4)
   
  Zawsze wykorzystuję urlop.
  10,00% (3)
   
  13,33% (4)
   
  13,33% (4)
   
  23,33% (7)
   
  40,00% (12)
   
  Wykonywana przeze mnie praca wiąże się z moimi zainteresowaniami.
  20,00% (6)
   
  20,00% (6)
   
  10,00% (3)
   
  23,33% (7)
   
  26,67% (8)
   
  Od wynagrodzenia bardziej cenię możliwości rozwoju.
  20,00% (6)
   
  26,67% (8)
   
  16,67% (5)
   
  30,00% (9)
   
  6,67% (2)
   
  W życiu najważniejsze jest, by mieć pracę, pieniądze, pozycję społeczną.
  10,00% (3)
   
  33,33% (10)
   
  13,33% (4)
   
  40,00% (12)
   
  3,33% (1)
   
  W życiu najważniejsze jest, by mieć rodzinę, czas dla współmałżonka, dzieci.
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  10,00% (3)
   
  46,67% (14)
   
  43,33% (13)
   
  W życiu najważniejsze jest, by mieć czas na podróże, hobby, rozrywkę.
  10,00% (3)
   
  13,33% (4)
   
  13,33% (4)
   
  56,67% (17)
   
  6,67% (2)
   
 • 9. Jakie najważniejsze korzyści dla Pana/-i mogą lub mogłyby wynikać ze stosowania programów pozwalających zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym? *

  Proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zwiększona autonomia w organizowaniu pracy
   
  36,67%
  11
  Satysfakcja pracownika z możliwości godzenia pracy i rodziny
   
  63,33%
  19
  Możliwość pracy u kilku pracodawców
   
  16,67%
  5
  Eliminacja czynników stresogennych
   
  30,00%
  9
  Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
   
  43,33%
  13
  Wypełnienia: 30
 • 10. Jakie najważniejsze korzyści według Pana/-i mogą lub mogłyby wynikać ze stosowania programów pozwalających zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym dla pracodawcy? *

  Proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Większa motywacja i lojalność pracowników
   
  70,00%
  21
  Pozyskanie najbardziej wykwalifikowanych pracowników
   
  33,33%
  10
  Prestiż, wzmocnienie wizerunku firmy
   
  26,67%
  8
  Eliminacja absencji pracowniczej
   
  43,33%
  13
  Redukcja kosztów
   
  13,33%
  4
  Wypełnienia: 30
 • 11. Jakie negatywne skutki wynikają lub mogłyby wynikać dla Pana/-i z programów równowaga praca-życie (work – life balance)? *

  Proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Gorsze stosunki ze współpracownikami
   
  20,00%
  6
  Ograniczone możliwości awansu; negatywny wpływ na rozwój zawodowy
   
  26,67%
  8
  Mniejsze zarobki
   
  36,67%
  11
  Niepewność zatrudnienia
   
  66,67%
  20
  Uznanie pracownika za leniwego, niezaangażowanego w działania na rzecz firmy
   
  33,33%
  10
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 12. Które z podanych poniżej nazw firm kojarzy Pan/-i z opinią pracodawcy stosującego praktyki na rzecz równowagi praca-życie (work – life balance? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Microsoft
   
  13,33%
  4
  IBM
   
  10,00%
  3
  AVON
   
  23,33%
  7
  VW Motor Polska   0,00%
  0
  Bank Zachodni WBK
   
  10,00%
  3
  IKEA
   
  20,00%
  6
  LG Elektronics
   
  3,33%
  1
  Carrefour   0,00%
  0
  Nestle
   
  6,67%
  2
  Danone
   
  6,67%
  2
  Dr Irena Eris
   
  13,33%
  4
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Nie znam firm, które oferują programy na rzecz równowagi praca -życie
   
  56,67%
  17
  Wypełnienia: 30
 • 13. Metryczka *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  53,33%
  16
  mężczyzna
   
  36,67%
  11
  wiek: do 25 l.
   
  46,67%
  14
  wiek: 26-31 l.
   
  26,67%
  8
  wiek: 32-37 l.
   
  16,67%
  5
  wiek: 38-43 l.
   
  3,33%
  1
  wiek: 44-49 l.
   
  3,33%
  1
  wiek: 50 l. i więcej
   
  3,33%
  1
  wykształcenie podstawowe   0,00%
  0
  wykształcenie średnie
   
  13,33%
  4
  wykształcenie licencjackie
   
  26,67%
  8
  wykształcenie magisterskie
   
  36,67%
  11
  zajmowane stanowisko
   
  50,00%
  staż pracy
   
  60,00%
  Wypełnienia: 30
 • 14. Zaliczam się do następującej grupy: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  ludzie młodzi, rozpoczynający karierę
   
  63,33%
  19
  młodzi rodzice
   
  23,33%
  7
  samotny/-i rodzic/-e
   
  3,33%
  1
  osoby niepełnosprawne   0,00%
  0
  pracownicy 50+
   
  3,33%
  1
  osoby stanowiące opiekę nad osobami zależnymi
   
  3,33%
  1
  Inna grupa (jaka?)
   
  10,00%
  Wypełnienia: 30
 • 15. Jeśli ma Pan/-i jakieś uwagi do problematyki poruszonej w kwestionariuszu, proszę je przedstawić poniżej.

  Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niezrozumiałe pytania 9,10,11 napisane szyfrem ;)
   
  50,00%
  1
  Na niektóre z pytań trudno odpowiedzieć w prawdziwy sposób , ponieważ jest zbyt wiele zależności zyciowych aby zastosować metodę zero-jedynkową.
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 30
Komentarze
 • aaa 08/05/2012 godz. 10:08
  aaa
 • aab 17/05/2012 godz. 13:53
  aab
 • Z, 17/05/2012 godz. 22:51
  chyba słaba grupa docelowa z nas ;p

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz