Praca domowa - ankieta dla uczniów

 • Niniejsza ankieta przeznaczona jest dla uczniów wszystkich szczebli szkół. Posłuży mi jako załącznik do pisanej przeze mnie pracy dyplomowej na kierunku pedagogika spec. edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Temat pracy dotyczy sensu i bezsensu zadawania prac domowych uczniom.
  Wypełnienie ankiety zajmie około 7 minut.
  Dziękuję za poświęcony czas.
  Ewelina Mikołajczyk
 • 1. Praca domowa to: *

  Proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Czy chętnie odrabiasz zadania domowe? *

  Uzasadnij odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Pracę domową odrabiasz *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Ile czasu średnio zajmuje Ci odrobienie pracy domowej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy nauczyciele wyjaśniają zadawane prace *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Z jakich przedmiotów zadawane jest najwięcej zadań? *

  wymień co najmniej 2 przedmioty
 • 7. Z jakich przedmiotów odrobienie zadań domowych stwarza Ci najwięcej trudności? *

  Wymień co najmniej 2 przednioty
 • 8. Kiedy najczęściej odrabiasz pracę domową? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy Twoim zdaniem nauczyciele zadają *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. W czym pomaga Ci odrabianie zadań domowych? *

 • 11. Z jakich pomocy korzystasz odrabiając pracę domową? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Co robisz gdy przychodzisz na lekcje bez odrobionej pracy domowej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy praca domowa jest potrzebna? *

  Uzasadnij odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Twoja płeć to: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Twój wiek to: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...